Opinia Rzecznika Generalnego w sprawie C-791/19 (TSUE)

Data
06.05.2021

Opis

Sprawa dotyczy skargi wniesionej 25 października 2019 r. przez Komisję Europejską na polskie przepisy o postępowaniu dyscyplinarnym sędziów (sprawa C-791/19).

https://www.iustitia.pl/4044-sedziowie-igor-tuleya-i-pawel-juszczyszyn-w-trybunale-w-luksemburgu