Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Ogłoszenie wyroku TSUE w sprawie C-487/19

Data
06.10.2021 9:30 am

Opis

6.10.2021 o godz. 9.30 zostanie ogłoszony wyrok Tsue w dwóch połączonych sprawach C 508/19 i C 487/19. W tych sprawach zostały zadane pytania prejudycjalne zostały w związku ze sprawą sędzi Moniki Frąckowiak -(C-508/19) członkini Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia, w której to sprawie Pani sędzia domaga się uznania, że sędzia Jan Majchrowski z Izby Dyscyplinarnej nie pozostaje w stosunku służbowym sędziego SN (Jan Majchrowski został powołany do Izby Dyscyplinarnej w 2018 roku przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa) oraz ze sprawą sędziego Waldemara Żurka (C-487/19), gdzie złożono wniosek o wyłączenie od rozpoznawania osób powołanych do obu nowych Izb Sądu Najwyższego.