Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Cykl szkoleń: „Prawo wspólnotowe i prawa człowieka jako elementy krajowego porządku prawnego”

Data
19.11.2021 6:00 pm - 21.11.2021 11:00 am

Opis

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA, dostrzegając potrzebę stosowania prawa unijnego w krajowym porządku prawnym oraz rosnące znaczenie podstawowych praw człowieka w procesie wymierzania sprawiedliwości, zorganizowało dla sędziów sądów powszechnych cykl szkoleń „Prawo wspólnotowe i prawa człowieka jako elementy krajowego porządku prawnego”.

19-21 listopada 2021r. w Skwierzynie

Program szkolenia przewiduje równolegle prowadzone wykłady z zakresu praw konsumentów i kredytów frankowych (dla orzekających w sprawach cywilnych, prowadząca dr Aneta Wiewiórowska - Domagalska) oraz prawa do rzetelnego procesu oraz gwarancje procesowe stron postępowania w świetle orzecznictwa TSUE i ETPCz (dla orzekających w sprawach karnych i rodzinnych, prowadzący Sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie Dariusz Mazur), a także zajęcia w formie warsztatów z zagadnień związanych z transpozycją prawa unijnego do prawa krajowego (prowadzący: dr hab. Maciej Taborowski). W planie szkolenia przewidziany jest także interaktywny wykład ze specjalistami na temat psychologii oddziaływania małych grup jako aspekcie działalności zawodowej sędziego.