Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Informacje i Oświadczenia

STRASBURG Dnia 3 lutego 2022 roku  Wyrok ten stanie się prawomocny w okolicznościach określonych w art. 44 ust. 2 Konwencji. Może podlegać korekcie redakcyjnej. W sprawie Advance Pharma Sp. z oo przeciwko Polsce, Europejski Trybunał Praw Człowieka (I Sekcja), obradujący jako Izba w składzie:  Ksenija Turković, Prezydent,  Krzysztof Wojtyczek,  Gilberto Felici,  Erik Wennerström,  Raffaele Sabato,  Lorraine Schembri Orland,  Ioannis Ktistakis, sędziowie, oraz Renat...

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA z najwyższym oburzeniem przyjął informację o zawieszeniu w obowiązkach służbowych sędzi Joanny Hetnarowicz-Sikory za wydane przez nią orzeczenie. Działanie to, przeprowadzone w trakcie sesji, kiedy zabroniono jej wejścia do sali rozpraw, postawiło sędzię na równi z przestępcami, uwłaczając jej godności i podważając wiarygodność zawodową. Wszczęcie postępowania dyscyplinarnego za wydanie przez sędziego orzeczenia przez ...

Przełomowe zabezpieczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie SSN prof. Włodzimierza Wróbla. Adwokatki Sylwia Gregorczyk-Abram i Agnieszka Helsztyńska złożyły do ETPCz wniosek o wydanie zabezpieczenia poprzez zakazanie podejmowania jakichkolwiek działań w tej sprawie przez Izbę Dyscyplinarną z uwagi na orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE i wyrok ETPCz w sprawie Reczkowicz przeciwko Polsce, które uznały Izbę Dyscyplinarną za organ niespełniający kryteriów n...

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” ogłasza kolejną edycję konkursu, którego celem jest upowszechnianie dokonań członków #Iustitii w zakresie realizowania celów statutowych Stowarzyszenia, w szczególności takich jak: umacnianie niezależności sądów i niezawisłości sędziów, rozwój demokracji, ochrona wolności, praw i swobód obywatelskich, rozwój świadomości prawnej i obywatelskiej społeczeństwa. Kandydatami do Nagrody mogą być członkowie &quo...

„Nie wystartujemy w wyborach do Krajowej Rady Sądownictwa tak długo, jak długo będzie wybierana przez polityków. Nie jest naszym celem znaleźć się w Radzie, która zabija państwo prawa. Ta Rada w tym kształcie nie ma prawa istnieć, przez nią płacimy milion euro kary dziennie” – mówi prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” prof. Krystian Markiewicz. W marcu kończy się kadencja sędziów, wybranych w 2018 r. przez Sejm, do obecnej KRS. W tym tygodniu Marszał...

W dniu 1.12.2021r. Grupa Granica opublikowała raoprt "Kryzys humanitarny napograniczu polsko-białoruskim". Jak podkreślają autorzy "To nie jest kryzys migracyjny. To kryzys humanitarny.". Zdaniem autorów sytuacji na polsko - białoruskiej granicy nie wywołała wojna, kataklizm ani gwałtowna zmiana władzy w regionie. Ludzie zostali przez białoruski reżim sprowadzeni na pogranicze po to, by spowodować zamęt oraz doprowadzić do polaryzacji i konfliktów w polskim s...

9.11.2021 r. o godz. 9:00 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. II SA/Wa 1594/21, spr. s. A. Wieczorek) ogłosił wyrok w sprawie odmowy dostępu do informacji publicznej o działaniach przedsiębranych przez Rzeczników Dyscyplinarnych i prokuratorów wobec sędziów pełniących służbę w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Sąd administracyjny uchylił odmowną decyzję Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie (Adm-0112-12/21) z dnia 1.03.2021 r. stwierdzając, że w sprawie dosz...

Z ogromnym niepokojem przyjmujemy informację o sytuacji w redakcji Gazety Wyborczej. Zagrożona jest niezależność dziennikarska redakcji jednej z ostatnich, niezależnych od państwa gazet. Wolne sądy i wolne media istnieją po to, by bronić ludzi przed władzą. To dziennikarze wolnych mediów rzucają światło na skrywane interesy polityków, pokazują sprawy, których nie chcą widzieć policja i prokuratura. Władza polityczna chciałaby rządzić bez kontroli i bez odpowiedzialnośc...

Od wielu lat jako Stowarzyszenie staramy się aktywnie uczestniczyć w procesie tworzenia prawa, przedstawiając merytoryczne i rzeczowe opinie na temat projektów aktów prawnych przedstawionych do konsultacji publicznych. Dotychczas mierzyliśmy się ze zbyt krótkimi terminami na sporządzenie opinii, lakonicznymi uzasadnieniami projektów czy propozycjami regulacji dalekimi od standardów prawidłowej legislacji. Ostatnio jednak Minister Sprawiedliwości ponownie nas zaskoczył, przedstawi...