Jak to możliwe, że w kraju doświadczonym przez Holocaust organom państwa ponad cztery lata zajmuje sprawa antysemickich wpisów i to nawet wtedy, kiedy okazuje się, że autorem tych wpisów jest urzędujący sędzia? Opieszałość i zaniechania w tym zakresie podważają zaufanie publiczne do państwa i do jego instytucji – pisze Rzecznik Praw Obywatelskich do przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa Leszka Mazura. Tu chodzi o przestępstwo, które ma charakter umyślny...

Warszawscy sędziowie członkowie Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia wezmą udział w Festiwalu Nauki, który odbędzie się w Warszawie. Szczegóły dostępne na stronach: https://www.facebook.com/events/2389271987995183/ http://festiwalnauki.edu.pl/dziedziny/nauki-prawne https://www.swps.pl/nauka-i-badania/festiwal-nauki ...

List otwarty Sędziów Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 10 września 2019 r. do Ministra Sprawiedliwości oraz Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach Wobec naruszenia przez Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach art. 17 ust. 1 Konstytucji RP w związku z art. 36a ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych z dnia 27 lipca 2001r. poprzez wyznaczenie odległego terminu Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego, o którego pilne wyznaczenie Sędziowie tut. Sądu wnioskowali pismem z dnia 26 sierpnia ...

UCHWAŁA Nr 1 Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Gdańskiej z dnia 6 września 2019 roku w sprawie odroczenia opiniowania kandydatów do objęcia urzędu sędziów sądów okręgowych i sądu apelacyjnego apelacji gdańskiej   Kierując się dobrem wymiaru sprawiedliwości, w trosce o zapewnienie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu właściwego, bezstronnego, niezależnego i niezawisłego, Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Gdańskiej postanowiło: ...

Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego Rafał Stasikowski w postanowieniu z dnia 23 sierpnia 2019r I OZ 712/19 stwierdził, że "Nawet gdyby w toku procedury powoływania na urząd sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego doszło do uchybień przepisom rangi podkonstytucyjnej, akt powołania przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na urząd sędziego sanuje te uchybienia. Art. 271 pkt 1 p.p.s.a. nie może stanowić podstawy prawnej dla podważenia skutku prawnego powołania na ur...

Pomiędzy 14 a 20 września 2019r. odbędzie się Lubelski Festiwal Nauki na Wydziale Prawa i Administracji (Aula Uniwersytecka) przy Placy Marii Curie-Skłodowskiej 5 w Lublinie. Sędziowie z lubelskiego oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” są współorganizatorami festiwalowych projektów z zakresu prawa pod wspólnym tytułem „Nauka w służbie prawa”. Zapraszamy na spotkanie w gościnnych progach Wydziału Prawa i Administracji UMCS. Będą to m.in. projekty: 1....

https://www.rp.pl/Polityka/309099928-Sondaz-Hejtujacy-sedziowie-nie-powinni-wydawac-wyrokow.html "Prawie 65 proc. badanych uważa, że powinni zostać odsunięci od orzekania (wydawania wyroków) sędziowie, których obciążają oskarżenia o udział w zorganizowanej akcji dręczenia w sieci innych sędziów, otwarcie sprzeciwiających się reformie wymiaru sprawiedliwości prowadzonej przez ministra Zbigniewa Ziobrę. Zaledwie 6,3 proc. uważa, że nie należy ich odsuwać od wykonywan...

List Fransa Timmermansa do Filipe Marques, Przewodniczącego Magistrats Europeens pour la Democratie et Libertes (MEDEL) w sprawie polskiego sądownictwa (pdf - ang). Poniżej publikujemy tłumaczenie listu na język polski. Komisja Europejska Biuro Wiceprzewodniczącego Fransa Timmermansa Szef Biura Bruksela, 4 września 2019 r. Pan Filipe Marques, Przewodniczący Magistrats Europeens pour la Democratie et les Libertes (MEDEL) Szanowny Panie Przewodniczący Marques, Dziękuję P...