My, sędziowie Sądu Okręgu w Gorzowie Wielkopolskim stanowczo sprzeciwiamy się wypowiedzi polityka, przedstawiciela władzy ustawodawczej, lidera obozu rządzącego, która szkaluje sędziów, podważa zaufanie do wymiaru sprawiedliwości i zarzuca sędziom nienawiść do własnego państwa, narodu, tradycji czy kultury. Wypowiedź ta narusza godność wszystkich sędziów, zasadę demokratycznego państwa prawnego, trójpodziału władz i stanowi element zorganizowanej kampanii oszczerczej, ...

Zebranie Sędziów Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. wyraża  stanowczy sprzeciw i oburzenie  wobec  kroków podejmowanych przez  Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych i jego Zastępców polegających na  dokonywaniu  lustracji referatu Sędzi Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. Olimpii Barańskiej-Małuszek za okres trzech i pół roku wstecz bez skonkretyzowanych podstaw prawnych i faktycznych. Ma to  na celu zast...

   Uchwała Zarządu Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" z dnia 11 września 2018 roku   Zarząd Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" wyraża stanowczy sprzeciw wobec działań podejmowanych przez zastępcę rzecznika dyscyplinarnego wobec sędziów Igora Tulei, Bartłomieja Przymusińskiego, Ewy Maciejewskiej i innych członków SSP „Iustitia” Wzywanie sędziów do składania wyjaśnień w związku z ich...

"- Mogę powtórzyć raz jeszcze, że to, jak wyglądał konkurs do Sądu Najwyższego, to jest jakaś farsa. Przecież wszyscy widzieliśmy w jakim pośpiechu procedowała Krajowa Rada Sądownictwa. Teraz co rusz wychodzą kolejne informacje o tych, których wskazała (KRS - red.) do Sądu Najwyższego - zauważył. Dodał, że przesłuchania pokazują, iż Rada nie przeanalizowała dokumentów dotyczących kandydatów.Pytany, czy nie ma w sobie refleksji, że być może przesadził w swo...

Zarząd Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" wyraża stanowczy sprzeciw wobec działań podejmowanych przez zastępcę rzecznika dyscyplinarnego wobec sędziów Igora Tulei i Bartłomieja Przymusińskiego i innych członków SSP „Iustitia”.   Wzywanie sędziów do składania wyjaśnień w związku z ich udziałem w debacie publicznej  oceniamy jednoznacznie jako zapowiedź wszczęcia postępowań dyscyplinarnych i próbę zastrasze...

Uchwała Zespołu Interwencyjnego Forum Współpracy Sędziów nr 7/2018 z dnia 04 września 2018 r. Zespół Interwencyjny Forum Współpracy Sędziów stanowczo protestuje przeciwko przeniesieniu Pana Sędziego Waldemara Żurka, wbrew woli sędziego, do innego wydziału Sądu Okręgowego w Krakowie. Podjęcie takiej decyzji przez Prezesa Sądu - i to także przy odmowie podjęcia przez członków Kolegium tego Sądu uchwały popierającej projekt Prezesa - uznajemy przede wszystkim za szykan...

Krajowa Rada Sądownictwa W związku z wypowiedzią posła Prawa i Sprawiedliwości Stanisława Piotrowicza, który w dniu 27 sierpnia 2018 mówiąc o rzekomych przywilejach Sędziów Sądu Najwyższego stwierdził: „żeby sędziowie, którzy są zwykłymi złodziejami, nie orzekali dalej”, oczekujemy od Państwa reakcji w tej sprawie: wezwania Pana posła do złożenia wyjaśnień, upomnienia go i zobowiązania do publicznego przeproszenia.  Nazwanie publicznie sędziów najważn...

Warszawa, 24 sierpnia 2018 r. Prezydent złamie prawo podpisując w tym tygodniu nominacje nowych, politycznych sędziów Sądu Najwyższego Sędziowie skupieni w największym w Polsce Stowarzyszeniu Sędziów Iustitia przedstawiają opinię prawną uznanego autorytetu naukowego z zakresu prawa administracyjnego  prof. zw. dr hab. Jana Zimmermanna (Uniwersytet Jagielloński), która jest  jednoznaczna - Prezydent musi dać możliwość odwołania się wszystkim kandyd...

Szanowny Panie Prezydencie, w najbliższych godzinach trafią do Pana wnioski o powołanie politycznych sędziów Sądu Najwyższego. Przyłożenie ręki do tych nominacji oznaczać będzie początek faktycznego wyjścia z Unii Europejskiej. Pol-exit w Stulecie Niepodległości zaprzepaści wysiłki i wyrzeczenia pokoleń Polaków dla dobra Ojczyzny. Kilkunastominutowe rozmowy z kandydatami, uboga dokumentacja ich dorobku zawodowego i upolitycznienie Krajowej Rady Sądownictwa powodują, że pr...