Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Informacje i Oświadczenia

Szanowny Panie Prezesie, jako Zarząd Oddziału w Warszawie Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” wzywamy Pana do niezwłocznego powstrzymania czynności zmierzających do pozbawienia sędziego Igora Tuleyi możliwości faktycznego wykonywania zadań z zakresu wymiaru sprawiedliwości. Sam fakt, że 18 listopada b.r. izba dyscyplinarna funkcjonująca w budynku Sądu Najwyższego przedstawiła stanowisko o uchyleniu immunitetu sędziemu Igorowi Tuleyi oraz o zawieszeniu go w wyk...

Warszawa, 19 listopada 2020 roku Pani Ursula von der Leyen Przewodnicząca Komisji Europejskiej Pan David Sassoli Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Pan  Charles Michel Przewodniczący Rady Europejskiej Listo otwarty do Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej W dniu 17 listopada 2020 r., na oficjalnej konferencji prasowej zorganizowanej przez Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobrę w związku z pracami nad budżet...

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia stanowczo potępia decyzję izby dyscyplinarnej działającej w budynku Sądu Najwyższego o uchyleniu immunitetu sędziemu Sądu Okręgowego w Warszawie Igorowi Tulei. Izba dyscyplinarna nie spełnia kryteriów niezależnego sądu, tak w rozumieniu prawa krajowego, jak i wspólnotowego, co potwierdził Sąd Najwyższy w uchwale połączonych Izb: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 23 stycznia 2020 roku (BSA I-4110-1/...

Szanowne koleżanki i koledzy, Rada Konsultacyjna Sędziów Europejskich (CCJE), działająca przy Radzie Europy, przedstawiła Opinię nr 23. w sprawie „Roli stowarzyszeń sędziowskich we wspieraniu niezależności sądownictwa” (link do wersji angielskiej: https://www.iaj-uim.org/news/opinion-on-the-role-of-judicial-associations-approved-by-the-ccej/). Niniejsza opinia stanowi istotne wsparcie dla stowarzyszeń sędziowskich na narodowym jak i międzynarodowym szczeblu. Wyznacza ona po...

Stanowisko SSP Iustitia w sprawie rekomendacji podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z 5 listopada 2020 r. dotyczących funkcjonowania sądów w okresie pandemii Zarząd SSP Iustitia z uwagą zapoznał się z tzw. rekomendacjami pani podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Anny Dalkowskiej z 5 listopada 2020 r. dot. funkcjonowania sądów w okresie pogarszającej się pandemii i zgłasza następujące uwagi: 1. Pani podsekretarz przypomina, że odpowiedzialność za z...

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA z dnia 4 listopada 2020 rokuZarząd SSP IUSTITIA w pełni popiera postulaty kuratorów sądowych wzywające do realizacji porozumienia związków zawodowych pracowników wymiaru sprawiedliwości z Ministerstwem Sprawiedliwości z dnia 4 lipca 2019r. Na jego mocy wynagrodzenie pracowników sekretariatów sądów i prokuratur, asystentów sędziów i kuratorów miało wzrosnąć średnio o 900 zł. Wobec pierwszych dwóch grup zawodow...

Apel do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego i Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro. W dniu 2 listopada 2020 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowano pod pozycją 1931 Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Zgodnie z § 24a zmienianego aktu „do dnia 4 grudnia 2020 r. w urzędach administracji public...

Na przykładzie Trybunału Konstytucyjnego, wszyscy dziś widzimy, do czego prowadzi pozbawienie sądów i trybunałów niezależności. Trybunał, przesiąknięty politycznymi mechanizmami, w całości wybierany przez polityków i od nich uzależniony, nie ma społecznego zaufania. Z organu wymiaru sprawiedliwości stał się narzędziem w rękach polityków. Taka sytuacja jest niezwykle niebezpieczna dla stabilności państwa. Rozstrzygnięcia Trybunału wydane z udziałem “dublerów” nie...

SSP Iustitia zwraca uwagę na realne zagrożenie upolitycznienia jednej z ostatnich niezależnych instytucji demokratycznych w Polsce – urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich. Zgodnie z Konstytucją wybór Rzecznika wymaga współdziałania obu izb parlamentu – Sejmu i Senatu. Mimo upływu kadencji większość rządząca nie zgłosiła żadnego kandydata na to stanowisko, nie przeprowadzono również głosowania co do jedynej kandydatki – Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz, którą popiera niemal...