W pełni akceptujemy i popieramy stanowisko stowarzyszeń sędziowskich IUSTITIA i THEMIS w sprawie odmowy składania oświadczeń przez sędziów dotyczących ich przynależności do zrzeszeń. Podkreślamy, że art. 88 a § 1 u.s.p., tak daleko wkraczający w prywatną sferę sędziów jest niezgodny z Konstytucją RP, w tym art. 51 ust. 2, ograniczającym prawo władz do pozyskiwania, gromadzenia i udostępniania informacji o obywatelach tylko do informacji niezbędnych w demokratycznym pań...

"Zaskarżę orzeczenie Izby Dyscyplinarnej, złożę wniosek o ponowne rozpoznanie mojej sprawy przez Izbę Karną Sądu Najwyższego. Bo Izba Dyscyplinarna, co już zostało jednoznacznie stwierdzone, nie jest sądem" https://wyborcza.pl/magazyn/7,124059,25762304,rozmowa-z-pawlem-juszczyszynem.html?fbclid=IwAR1VMByq737_WvhS1uzYGbK_x-lw8hyrAt88bkxwZDQS3Ey970MPijD4VUY...

Nie wiem, czy człowiek, który zaatakował rybnicką sędzię, słuchał pana prezydenta na biesiadzie piwnej, ale wiem, że przez lata nikt nie podchodził do mnie na ulicy i nie szarpał za rękaw, grożąc, że jak jeszcze raz zabiorę publicznie głos, to mnie zabije. Całość wywiadu dostępna tutaj: https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1456185,markiewicz-iustitia-raport-o-wymiarze-sprawiedliwosci-po-reformie.html,markiewicz-iustitia-raport-o-wymiarze-sprawiedliwosci-po-reformie.html...

W związku z organizowanym przez Iustitię konkursem Honorowej Odznaki Iustitii z wielką przyjemnością ogłaszamy, że Kapituła Nagrody wybrała 6 Laureatów Honorowej Odznaki Iustitii. Są to według kolejności alfabetycznej: 1. Olimpia Barańska-Małuszek - uzasadnienie (pdf) 2. Bogdan Jędrys - uzasadnienie (pdf) 3. Paweł Juszczyszyn - uzasadnienie (pdf) 4. Katarzyna Kałwak - uzasadnienie (pdf) 5. Jakub Kościerzyński - uzasadnienie (pdf) 6. Dariusz Mazur - uzasadnienie ...

4 LATA UDERZANIA W POLSKICH SĘDZIÓW I PROKURATORÓW. RAPORT STOWARZYSZENIA SĘDZIÓW POLSKICH „IUSTITIA” WE WSPÓŁPRACY ZE STOWARZYSZENIEM PROKURATORÓW LEX SUPER OMNIA Raport sporządzony przez pięciu sędziów i jednego prokuratora przedstawia na 214 stronach skalę represji wobec polskich sędziów i prokuratorów w latach 2015 – 2019, czyli w okresie wprowadzania tzw. reform sądownictwa przez obecną władzę. Publikacja podzielona jest na 2 części: pierwszą dotyczącą sędzi...