UCHWAŁA NUMER II ZEBRANIA SĘDZIÓW SĄDU APELACYJNEGO W KATOWICACH Z DNIA 5 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU w sprawie warunków funkcjonowania Sądu Apelacyjnego w Katowicach Zebranie Sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach z niepokojem konstatuje, że – mimo wytężonej pracy sędziów i urzędników sądowych – w ciągu pierwszych ośmiu miesięcy 2018 roku sukcesywnie pogarszały się mierzone wskaźnikami statystycznymi jej wyniki i że średni czas rozpoznawania apelacji (liczony od w...

Sędziowie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, mając na względzie złożone ślubowania sędziowskie, w trosce o zachowanie podstawowych wartości konstytucyjnych Rzeczpospolitej Polskiej, wyrażają sprzeciw wobec działań naruszających niezależność sądów i niezawisłość sędziów, równowagę władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej oraz fundamentalną zasadę niezależności władzy sądowniczej od władzy politycznej. Wyrażamy słowa poparcia dla orzeczenia Sądu Najwyższego...

Uchwała Zespołu Interwencyjnego Forum Współpracy Sędziów nr 9/2018 z dnia 02 października 2018 r. Zespół Interwencyjny Forum Współpracy Sędziów, powołany celem przyjmowania informacji i monitorowania przypadków zagrożeń niezawisłości sędziów i niezależności sądów, z całą mocą przypomina wszystkim uczestnikom życia publicznego, że istnienie niezależnego i apolitycznego wymiaru sprawiedliwości stanowi zasadę demokratycznego państwa prawnego i trójpodziału wład...

Warszawa, dnia 27 września 2018 r. Stanowisko nr 14/2018 Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych dotyczące ochrony tajemnicy zawodowej Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych w związku z pracami legislacyjnymi prowadzonymi przez Ministra Sprawiedliwości, które dotyczą zmian w zakresie zasad zwalniania z tajemnicy zawodowej w postępowaniu karnym (m.in. adwokackiej, dziennikarskiej, lekarskiej, radcy prawnego) przypomina, że tajemni...

UCHWAŁA NUMER I ZGROMADZENIA PRZEDSTAWICIELI SĘDZIÓW APELACJI KATOWICKIEJ Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2018 ROKU w sprawie działań obecnej Krajowej Rady Sądownictwa i sposobu wyboru przez nią kandydatów do Sądu Najwyższego Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Katowickiej, odwołując się do swych  uchwał numer II, III i IV z dnia 25 czerwca 2018 roku oraz do uchwały numer 2 Zebrania Sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 9 kwietnia 2018 roku, w trosce o k...

Uchwała nr 1 Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Gdańskiej z dnia 27 września 2018 roku My, sędziowie – członkowie Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Gdańskiej apelujemy, aby każdy proces opiniowania kandydatów do objęcia urzędu sędziego przez organ pełniący funkcję Krajowej Rady Sądownictwa był w pełni jawny i transparentny, a przebieg obrad Rady transmitowany na bieżąco w całości. Sędziowie w przestrzeni publicznej są osobami publicznymi...

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” Oddział toruńsko-włocławski wyraża dezaprobatę dla działań kadrowych Prezesów Sądu Rejonowego w Toruniu, które sprowadzają się przede wszystkim do przesunięć sędziów orzekających przez 20 lat w sprawach karnych do orzekania w sprawach gospodarczych. Ma to nastąpić bez merytorycznych podstaw i bez uwzględnienia kryteriów, o których mowa w Prawie o ustroju sądów powszechnych. Tego typu zabiegi marnotrawią wiedzę i doświad...

  Pismo Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie Uchwała nr 1 Zebrania Sędziów Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 17 września 2018 roku      ...

My, sędziowie Sądu Okręgu w Gorzowie Wielkopolskim stanowczo sprzeciwiamy się wypowiedzi polityka, przedstawiciela władzy ustawodawczej, lidera obozu rządzącego, która szkaluje sędziów, podważa zaufanie do wymiaru sprawiedliwości i zarzuca sędziom nienawiść do własnego państwa, narodu, tradycji czy kultury. Wypowiedź ta narusza godność wszystkich sędziów, zasadę demokratycznego państwa prawnego, trójpodziału władz i stanowi element zorganizowanej kampanii oszczerczej, ...