Zarząd Oddziału Terenowego w Warszawie Stowarzyszenia Sędziów Polskich  „Iustitia” kategorycznie sprzeciwia się działaniom władz Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie podejmowanym wobec sędziego Łukasza Bilińskiego.  Stanowczo stwierdzamy, że w naszej ocenie przenoszenie sędziego Łukasza Bilińskiego wbrew jego woli do III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich ma wszelkie znamiona szykan. Sędzia Łukasz Biliński swoimi perfekcyjnie uzasadniony...

Dziennik Gazeta Prawna przyznała nagrody Złoty Paragraf. Laureatem w kategorii najlepszy sędzia został Iustitianin Rafał Cebula, sędzia Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich. To dzięki skierowanemu przez niego pytaniu prejudycjalnemu Trybunał Sprawiedliwości UE uznał w 2018 r., że odzyskiwanie długów za pomocą nakazu zapłaty opartego na wystawianych przez banki dokumentach jest niezgodne z prawem unijnym. – Czuję się sędzią europejskim i w swojej pracy kieruję się...

W dniu 28 maja 2018 r. w warszawskim biurze Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce odbyła się debata dotycząca mechanizmów umacnianiapraworządności w Unii Europejskiej. Najważniejszym z dyskutowanych mechanizmów był projekt Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady wsprawie ochrony budżetu Unii w przypadku uogólnionych braków w zakresie praworządności w państwach członkowskich. Celem tego i innych instrumentów jest zagwarantowanie przestrzegania jednej z fundamen...

W związku z zamieszczoną na stronie głównej Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych oraz w piśmie z dnia 5 czerwca 2019 r. skierowanym do Rzecznika Praw Obywatelskich informacją, że przyjęłam gratyfikację finansową od oskarżonego w postępowaniu toczącym się przed Sądem, w którym orzekam, stanowczo żądam sprostowania tej informacji, gdyż powyższe sformułowanie godzi w moje dobre imię jako sędziego i wprowadza odbiorców w błąd co do przedmiotu postępowa...

Zarząd Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” stanowczo sprzeciwia się podejmowaniu przez Rzecznika Dyscyplinarnego Michała Lasotę czynności dyscyplinarnych wobec sędziów Piotra Gąciarka, Marka Celeja i Małgorzaty Kluziak w związku z wypowiedziami dotyczącymi sposobu pełnienia obowiązków przez wiceprezesa Sądu Okręgowego w Warszawie, Dariusza Drajewicza. W naszej ocenie prowadzenie podobnych czynności służy wyłącznie temu, by pod pozorem tr...

Europejskie Stowarzyszenie Sędziów i Prokuratorów - Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés (MEDEL) od lipca 2016r otrzymywało wiele wiadomości od samych sędziów i prokuratorów, ich kolegów i krewnych na temat tego, co dzieje się w Turcji. Dzięki temu MEDEL dysponuje informacjami z pierwszej ręki o tym, jak przebiegały wydarzenia w Turcji. Wiadomości zebrane w tym dokumencie, bez komentarzy, bez dokonywania jakichkolwiek modyfikacji (poza anonimizacją poczyniona...

AKTUALNY ZAKRES TERYTORIALNY wstrzymania się z opiniowaniem kandydatów do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziowskich w sądach powszechnych wszystkich szczebli, wynikający z uchwał podjętych przez zgromadzenia przedstawicieli sędziów apelacji i okręgu, zgromadzenia ogólne sędziów apelacji i okręgu oraz w jednym przypadku kolegium sądu apelacyjnego. ➡Sędziowie apelacji lubelskiej w dniu 26 kwietnia 2019 roku podjęli uchwałę o odroczeniu posiedzenia w sprawie opiniowani...

Uchwała nr 1 z dnia 30 kwietnia 2019 r. My, sędziowie okręgu gorzowskiego, solidaryzując się z postulatami pracowników wymiaru sprawiedliwości, apelujemy do władz państwowych o dostosowanie poziomu wynagrodzeń pracowników wszystkich sądów w Polsce do realiów i możliwości oferowanych przez rynek pracy. Codzienna praca i zaangażowanie pracowników wymiaru sprawiedliwości nie tylko wpływa na szybkość i sprawność postępowań, ale także kształtuje obraz sądownictwa w spo...

Uchwala nr 1 Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Apelacji Poznańskiej z dnia 26 kwietnia 2019 r.w sprawie wypowiedzi Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego na Uniwersytecie Nowojorskim w dniu 17 kwietnia 2019 r. Sędziowie Apelacji Poznańskiej popierają stanowisko wyrażone przez: Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich lustitia w uchwale z dnia 23 kwietnia 2019 r., Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych w uchwale nr 2/19 z dnia 24 kwietnia 2019 ...