W związku z organizowanym przez Iustitię konkursem Honorowej Odznaki Iustitii z wielką przyjemnością ogłaszamy, że Kapituła Nagrody wybrała 8 Laureatów Honorowej Odznaki Iustitii. Są to według kolejności alfabetycznej: 1. Monika Ciemięga - uzasadnienie 1 (pdf), uzasadnienie 2 (pdf) 2. Monika Frąckowiak - uzasadnienie (pdf) 3. Piotr Gąciarek - uzasadnienie (pdf) 4. Marta Kożuchowska-Warywoda - uzasadnienie (pdf) Fot. Marcin Gregorczyk Luxurity.org 5. Bartłomiej Sta...

Uchwała w sprawie protestów sędziów w Rumunii. Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia wyraża solidarność z sędziami rumuńskimi, którzy sprzeciwiają się zmianom w wymiarze sprawiedliwości podważającym niezależność sądów i niezawisłość sędziowską. Protest naszych kolegów z Rumunii został podjęty w słusznie pojętym interesie obrony fundamentów wymiaru sprawiedliwości. Nowe rozwiązania legislacyjne, przyjęte przez władzę ustawodawczą w Rumunii, stanowią zag...

5 stowarzyszeń sędziowskich: Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia, Stowarzyszenie Sędziów Themis, Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce, Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych wydało wspólne stanowisko w sprawie postulatów płacowych pracowników sądów. Poniżej treść stanowiska. Stanowisko (pdf). ...

W dniach 7 - 8 grudnia 2018r. miał miejsce międzynarodowy kongres w Salonikach zorganizowany przez Sąd Najwyższy oraz Administracyjny Sąd Najwyższy, Uniwersytet Arystotelesa, Wydział Prawa I Administracji w Salonikach oraz Fundację Onasisa. W pierwszym dniu przedmiotem obrad była niezawisłość sądownictwa, w kontekście krytyki orzeczeń sądowych oraz aktywizmu sędziowskiego i jego ograniczenia. Kolejno dyskutowano o niezależności sądownictwa, a postępowaniach dyscyplinarnych....

Szanowne Koleżanki i Koledzy sędziowie, drodzy Iustitianie Z ogromną satysfakcją informujemy, iż Fundacja Dom Sędziego Seniora, do której aktywnie należy m.in. Stowarzyszenie Sędziów Polskich ”Iustitia”, jako organizacja pożytku publicznego nieustannie gromadzi środki na realizację celów statutowych. W ubiegłym roku Fundacja pozyskała około 60.000 zł z odpisów z tytułu 1%. Bardzo dziękując za dotychczasową ofiarność i wybór Fundacji jako beneficjenta ...

Rzecznik Praw Obywatelskich jest obecnie jednym z ostatnich niezależnych od władzy politycznej organów konstytucyjnych. Pan dr Adam Bodnar wywiązuje się ze ślubowania złożonego przed przystąpieniem do wykonywania obowiązków. Wielokrotnie dał dowód wielkiego zaangażowania w walce o praworządność w naszym kraju, reagując zwłaszcza na zagrożenia dla prawa do sądu określonego w art. 45 Konstytucji RP. Stanowczo sprzeciwiamy się wszelkim działaniom, które mają na celu ogra...

Z oburzeniem przyjmujemy kolejną wypowiedź Premiera Rzeczypospolitej Polskiej dla zagranicznych mediów, która obraża polskich sędziów. Sugerowanie, że przejęcie politycznej kontroli nad sądami było konieczne z powodu korupcji, jest próbą wprowadzenia w błąd europejskiej opinii publicznej. Takie argumenty Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiało już w 2016 r. Gdy zwróciliśmy się o udostępnienie danych, na których oparto te twierdzenia, okazało się, że takich danych nie...