Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Informacje i Oświadczenia

W dniu 26 marca 2021r. Zarząd Śląskiego Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia podjął uchwałę w sprawie odwołania rozpraw na terenie apelacji katowickiej i wezwał Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach do podjęcia decyzji o odwołaniu wszystkich rozpraw jawnych na terenie apelacji katowickiej, bądź też do zajęcia wyraźnego stanowiska w jaki sposób mają odbywać się rozprawy w sądach i w jaki sposób zapewnić uczestnikom postępowania i pracownikom, takie warun...

Dziś ostatni dzień głosowania ! Spośród Laureatów Honorowej Odznaki Iustitii wybieramy tego, który otrzyma specjalne wyróżnienie Obywatelskiej Honorowej Odznaki. Głosować może każdy, nie tylko sędzia! Zapraszamy do oddawania głosów! Głosowanie na poszczególnych kandydatów odbywa się poprzez oddanie głosu za pośrednictwem  formularza ankietowego https://www.iustitia.pl/hoi lub poprzez oddanie głosu  na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamow...

Przedstawiamy postanowienie Sądu Okręgowego w Katowicach sygn. akt IV Cz 451/20 z dnia 18 marca 2021 r. w składzie Przewodniczący Sędzia SO Krystian Markiewicz (spr.) o przedstawieniu pytań prejudycjalnych Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej.   Sąd w swoim postanowieniu pyta o legalność powołania wszystkich sędziów, którzy otrzymali rekomendację powołanej przez PIS Krajowej Rady Sądownictwa. Jeden z członków składu orzekającego w sprawie IV Cz 451/20 zost...

"Czas ma decydujące znaczenie i liczymy, że nie będzie on już sprzymierzeńcem tych, którzy praworządność niszczą, a ochroni walczących w jej obronie." - pisze prof.Krystian Markiewicz w kolejnym swoim liście z 16.03.2021r. do Komisarzy Unijnych. "Jego los (sędziego Igora Tuleyi- dopisek) i los tysięcy polskich sędziów zależy od tego, czy środki, które mogą temu zapobiec, zostaną uruchomione we właściwym czasie. Mam nadzieję, że rozumieją Państwo powagę...

Przedstawiamy list z gratulacjami kierowany przez Krystiana Markiewicza prezesaIUSTITIA Stowarzyszenie Sędziów Polskich do prof. dr hab. Piotra Hofmańskiego, z okazji wyboru na stanowisko Prezydenta Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze. Warszawa, 15 marca 2021 Prof. dr hab. Piotr Hofmański Prezydent Międzynarodowego Trybunału Karnego Szanowny Panie Profesorze, Szanowny Panie Sędzio, w imieniu własnym i wszystkich sędziów ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia ...

Jutro 18 marca! To Dzień Solidarności z Sędziami Represjonowanymi. To dzień w którym w sposób szczególny wybrzmiewa nasze ŻĄDANIE PRZYWRÓCENIA ZAWIESZONYCH SĘDZIÓW DO PRACY! Sędziowie Igor Tuleya, Beata Morawiec i Paweł Juszczyszyn, którzy mają odwagę publicznie krytykować szkodliwe zmiany wprowadzane przez obóz rządzący w wymiarze sprawiedliwości, są nadal wykluczeni z życia zawodowego. Po wielu latach wzorowej służby, z oczywistą przy tym szkodą dla wielu obywateli...

W związku z organizowanym przez Iustitię konkursem Honorowej Odznaki Iustitii z wielką przyjemnością ogłaszamy, że Kapituła Nagrody wybrała 5 Laureatów Honorowej Odznaki Iustitii 2021. Laureatami Honorowej Odznaki Iustitii 2021 zostali sędziowie: ▪ Katarzyna Wróbel-Zumbrzycka - uzasadnienie (pdf) ▪Karolina Rokita-Kornasiewicz - uzasadnienie (pdf) ▪J...

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 2 marca 2021 r. potwierdził, że europejskim i polskim standardem powinna być możliwość odwołania się do sądu, także w przypadku konkursu na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego. Orzeczenie to potwierdza minimalne prawa, które państwo musi zagwarantować Polakom. W tej sytuacji dziwi tak agresywna krytyka orzeczenia przez polityków deklarujących, że ich troską jest dobro obywateli. W swoich publicznych wypowiedziach pol...