Warszawa, dnia 6 lipca 2019 r. Panie Prokuratorze Krajowy, Niedawno Stowarzyszenie Prokuratorów Lex super omnia skierowało list otwarty do Rzecznika Praw Obywatelskich. Tym razem zwracamy się w tej formie do Pana w sprawie naszego Kolegi prokuratora Mariusza Krasonia z Prokuratury Regionalnej w Krakowie. Został on przeniesiony do innego wydziału, następnie nagle delegowany do wrocławskiej prokuratury rejonowej. Lepiej od nas Pan wie, że cała Pana kariera opiera się na osobistej, kol...

Warszawa, 6 lipca 2019 r. Opinie KOS ( 19(6)/2019) Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS protestuje przeciwko decyzji Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia Macieja Mitery o przeniesieniu sędziego Łukasza Bilińskiego z wydziału karnego do wydziału rodzinnego i nieletnich wbrew woli sędziego i wbrew stanowisku Kolegium Sądu Okręgowego w Warszawie, które postanowiło odroczyć wydanie opinii w tej sprawie. Arbitralna decyzja prezesa Macieja Mitery podjęta wbrew przepisom u...

"W zamyśle lista, przygotowana przez analityka Fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju Patryka Wachowca miała być wykazem, który dopiero może okazać się pomocny. Gdyby Trybunał Sprawiedliwości UE uznał zastrzeżenia do sposobu sformowania i działania nowej KRS, zakwestionowaniu podlegałyby też wydawane przez Radę uchwały, dotyczące nominacji sędziowskich. Do tego zaś dla pozostałych sędziów i profesjonalnych pełnomocników stron niezbędna byłaby wiedz...

Polska: Polowanie na czarownice wśród sędziów zagraża niezależności sądownictwa Sędziowie działający na rzecz obrony niezależności polskiego sądownictwa przed naciskami ze strony rządu są szykanowani w internecie i miejscu pracy – stwierdza najnowszy raport Amnesty International Polska: "Wolne sądy, wolni ludzie". 4 lipca organizacja przekaże raport do Ministerstwa Sprawiedliwości. "Władze RP zorganizowały polowanie na czarownice, działając zakulisowo ...

W związku z toczącymi się postępowaniami przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie pytań prejudycjalnych Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczących wątpliwości co do legalności działania Krajowej Rady Sądownictwa w świetle art. 187 Konstytucji RP i w związku z treścią opinii Rzecznika Generalnego TSUE z dnia 27 czerwca 2019 r. w połączonych sprawach C 585/18, C 624/18 i C 625/18, w której wskazuje on, że „sposób powoły...

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Wrocławskiej, w związku z Opinią Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 27 czerwca 2019 roku  w sprawie której przedmiotem jest rozpoznanie  pytań prejudycjalnych skierowanych przez Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny i sądy powszechne dotyczących wątpliwości związanych z procesem wyłaniania sędziowskich członków nowej Krajowej Rady Sądownictwa (po...

Komisarz uważa, że reforma sądownictwa w Polsce wywarła istotny wpływ "na funkcjonowanie i niezależność krajowego systemu wymiaru sprawiedliwości". Jej zdaniem, "reforma, której towarzyszy polaryzująca kampania publiczna, mająca na celu zdyskredytowanie sędziów, doprowadziła do protestów zarówno przedstawicieli zawodów prawniczych, jak i opinii publicznej". "Członkowie władzy wykonawczej i ustawodawcy mają obowiązek podtrzymywać niezależność s...

Pan rzecznik popada w sprzeczności. Opinia nie jest oparta na źródłach prawa - mówił w "Faktach po Faktach" rzecznik nowej Krajowej Rady Sądownictwa Maciej Mitera, odnosząc się do opinii Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie KRS oraz Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. - Za chaos prawny to wy odpowiadacie - ocenił Krystian Markiewicz, prezes 
Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia", zwracając się do Mitery. (http...

"Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną Kancelarii Sejmu na wyrok sądu I instancji, z którego wynika, że podpisy pod kandydaturami do nowej Krajowej Rady Sądownictwa powinny zostać ujawnione." "Warto też przypomnieć, że w czwartek (27 czerwca) rzecznik generalny TSUE w swej opinii uznał, że sposób powoływania członków Krajowej Rady Sądownictwa przez Sejm ujawnia nieprawidłowości, które mogą zagrozić jej niezależności od organów ustawodawczych ...