Szanowna Pani, Pan, ENCJ z uwagą śledzi rozwój sytuacji w zakresie reformy polskiego sądownictwa. Jak Państwu prawdopodobnie wiadomo, we wrześniu 2018 roku, doszliśmy do wniosku, że nie ma innego wyjścia, niż zawieszenie polskiej Krajowej Rady Sądownictwa w członkostwie ENCJ. ENCJ stoi na stanowisku, że sędziowie będący członkami KRS powinni być wybierani przez sędziów. Aczkolwiek uchybienie tej zasadzie nie przesądza automatycznie, że Rada staje się zależna od władzy ...

Warszawa 15 sierpnia 2019 roku Szanowni Państwo, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz Fundacja Edukacji Prawnej IUSTITIA, dostrzegając potrzebę doskonalenia stosowania prawa unijnego w krajowym porządku prawnym, mają przyjemność zaprosić sędziów sądów powszechnych na 2,5-dniowe, wyjazdowe szkolenie „Implementacja prawa UE do polskiego porządku prawnego oraz standardy aktywności sędziego w przestrzeni publicznej”. Program szkolenia przewiduje...

Odnośnie do Macieja Nawackiego: Anna Pałasz, Krzysztof Bieńkowski, Katarzyna Zabuska, Joanna Urlińska (oświadczenie wspólne - wycofali poparcie) oraz Joanna Bury, Krzysztof Matysiak, Paweł Rynko, Monika Wawro, Wioletta Obrębska oraz Maciej Nawacki - wszyscy SR w Olsztynie Odnośnie do Ewy Łąpińskiej: Anna Jabłońska - Ostręga - SR w Jaworznie, Maria Bielska-Wojtaszek - sędzia w stanie spoczynku Odnośnie do Marka Jaskulskiego: Kinga Śliwińska-Buśkiewicz - SO w Koninie, Wojciec...

Zespół Ekspertów Prawnych Fundacji im. Stefana Batorego z niepokojem obserwuje podejmowane obecnie próby destabilizowania funkcjonowania Sądu Najwyższego. Taki charakter ma sposób rozpoznania przez Sąd Najwyższy sprawy IV CSK 176/19, w której prof. Kamil Zaradkiewicz postanowieniem z 1 lipca 2019 r. wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego z szeregiem pytań prawnych, których podstawą była wątpliwość – w ocenie Zespołu oczywiście bezzasadna – co do skuteczności powołań p...

Wolne sądy mają 2 urodziny ‼️ Wolne Sądy to inicjatywa, nieformalna grupa prawników, adwokatów, którzy stanęli w obronie praworządności w Polsce, stanęli w obronie praw wszystkich obywateli - prawa do sądów wolnych od wpływów politycznych, od zależności od władzy wykonawczej. Wolne sądy nie mają armii urzędników, budżetu państwa jako budżetu na swoją działalność. Adwokaci mają wiedzę, doświadczenie i ogromną determinację, by przed instytucjami krajowymi o...

"Postanowieniem z dnia 1 lipca 2019 r. wydanym w sprawie IV CSK 176/19 Sąd Najwyższy w składzie SSN Kamil Zaradkiewicz zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem o zgodność z Konstytucją niektórych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i ustawy o SN. Rozpoznanie tej sprawy nastąpiło z naruszeniem kolejności wynikającej z § 83 ust. 1 rozporządzenia Prezydenta RP – Regulamin Sądu Najwyższego. Z przepisu tego wynika, że sprawy rozpoznaje się według kolejno...

- to ostatnie zdanie uzasadnienia postanowienia Sąd Najwyższego z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie II PO 3/19, a niżej końcowy fragment tego uzasadnienia oraz wyciąg : "Zasada skutecznej ochrony sądowej zostaje naruszona przez poddanie każdego sędziego orzekającego w Polsce w jakiejkolwiek sprawie unijnej presji ponoszenia odpowiedzialności dyscyplinarnej za wydane orzeczenie, w tym wystąpienie z pytaniem prejudycjalnym lub stosowanie stand...