Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Informacje i Oświadczenia

Serdeczne gratulacje!!! Głosami obywateli Obywatelską Honorową Odznakę Iustitii otrzymał sędzia z Legnicy Michał Lewoc! O lauretach Honorowej Odznaki Iustitii w 2021 r. można przeczytać w linku ...

Uchwała nr 2 Uchwała programowa XXVI Zwyczajnego Zebrania Delegatów SSP „Iustitia” w dniu 17 kwietnia 2021r. XXVI Zwyczajne Zebranie Delegatów SSP „Iustitia” wskazuje następujące priorytety w działalności Stowarzyszenia w trzecim roku kadencji 2019-2022: 1. dążenie do przywrócenia ładu konstytucyjnego w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym: a) przywrócenia właściwej pozycji ustrojowej organów władzy sądowniczej, zarówno w zakresie sądownictwa powszechnego, administra...

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" z dnia 15.04.2021 r. w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 kwietnia 2021r. dot. Rzecznika Praw Obywatelskich. Trybunał Konstytucyjny wydal dziś nieważny wyrok dotyczący Rzecznika Praw Obywatelskich, co wynika z faktu zasiadania w składzie Justyna Piskorskiego, który do tego nie był upoważniony, czyli tzw dublera. Niemniej dla części klasy politycznej to pozorne orzeczenie będzie stanowiło po...

W dniu 12 kwietnia 2021 roku Minister Sprawiedliwości - Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro oraz Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski odnieśli się na konferencji prasowej do postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie o nieuwzględnieniu wniosku prokuratury o przedłużenie tymczasowego aresztowania podejrzanego Sławomira Nowaka. W ocenie Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” wypowiedzi te, sugerujące, że sąd w tej sprawie oraz w sprawie przeciwko Leszkowi Czarne...

Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia zwraca uwagę na alarmującą sytuację w wymiarze sprawiedliwości. Sądy i prokuratury są jedynymi jednostkami budżetowymi, których nie objęło zalecenie pracy zdalnej. Brak jest jakiejkolwiek koordynacji i kompleksowej regulacji funkcjonowania sądów przez Ministra Sprawiedliwości i rząd. Sędziowie i pracownicy sądów są nieustannie narażeni na kontakt z koronawirusem, obsługując tysiące wokand dziennie. Sąd Najwyższy odwołał wszyst...

Komisja Europejska kieruje do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej skargę ws. "ustawy kagańcowej" i Izby Dyscyplinarnej – wraz z wnioskiem o zarządzenie środków tymczasowych, tj. o: zawieszenie przepisów uprawniających Izbę Dyscyplinarną do rozpoznawania spraw dotyczących uchylenia immunitetów sędziów, jak również spraw z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i stanu spoczynku sędziów Sądu Najwyższego, zawieszenie skutków już p...

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" w sprawie zaliczenie do I grupy szczepień adwokatów i radców prawnych   W związku z program szczepień przeciwko koronawirusowi, w którym w ramach I grupy szczepieniu podlegają „osoby bezpośrednio zapewniające funkcjonowanie podstawowej działalności państwa”, w tym pracownicy wymiaru sprawiedliwości, zwracamy się do Rady Ministrów o zaliczenie do tej samej grupy adwokatów i radców prawnych, którzy ma...

W dniu 25 marca 2021 r. pełnomocnik sędziego Pawła Juszczyszyna adwokat prof. dr hab. Michał Romanowski w odpowiedzi na oświadczenie prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie pana Macieja Nawackiego, że dla dobra Sądu Rejonowego w Olsztynie zamierza wystąpić do dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie o udzielenie mu upomnienia dziekańskiego za naruszenie zasad etyki adwokata j oraz do rektora Uniwersytetu Warszawskiego o nałożenie na niego  kary upomnienia za uchybienie godno...

W dniu 29 marca 2021 r. adwokat prof. dr hab. Michał Romanowski wraz z aplikantką adwokacką Katarzyną Zarzycką złożyli wnioski do wszystkich sądów okręgowych w Polsce (46 sądów) o zabezpieczenie roszczenia o naruszenie dóbr osobistych sędziego Pawła Juszczyszyna poprzez nakazanie prezesowi SR w Olsztynie dopuszczenia sędziego Juszczyszyna do orzekania. Podstawą tego wniosku jest art. 35 k.p.c. bowiem do naruszenia doszło m.in. w mediach. Sędziowie wszystkich sądów okręgowy...