Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Informacje i Oświadczenia

Ogłaszamy konkurs na Nagrodę Iustitii Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” organizuje konkurs na Nagrodę Iustitii. Nagrody zostaną przyznawane osobom, które wyróżniły się działaniami na rzecz propagowania zasad praworządności wśród obywateli oraz obrony praworządności na świecie w trzech kategoriach:  dziennikarz, prawnik, obrońca praworządności nie będący dziennikarzem ani prawnikiem. Konkurs o Nagrodę trwa od 1 lipca 2021 r. do 17 września 2021 r. ...

Warszawa, 7 lipca 2021r. Memorandum w sprawie prawa obywatela do sądu My obywatelki i obywatele wykonujący prawnicze zawody zaufania publicznego stanowczo przypominamy, że Konstytucja RP i traktaty europejskie stanowią, że każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. Każdy ma więc prawo do rzetelnego rozpoznania sprawy przezsąd ustanowiony zgodnie z prawem, który transparentnie...

Dziś troje byłych prokuratorów Małgorzata Bednarek, Jarosław Duś i Adam Roch, powołanych przez upolitycznioną Krajową Radę Sądownictwa i Prezydenta RP do Izby Dyscyplinarnej mieszczącej się w budynku Sądu Najwyższego, podjęło bezprawną decyzję o uchyleniu immunitetu i zawieszeniu w czynnościach służbowych Prezesa Sądu Najwyższego Józefa Iwulskiego. Pretekstem do tego jest sprawa sprzed 40 lat, w której orzekał sędzia Józef Iwulski. A rzeczywistym celem tych dział...

Wczoraj Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu orzekł, że Polska naruszyła art. 6 Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka. Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” brało udział w tym postępowaniu jako amicus curiae. Orzeczenie zapadło na skutek skargi wiceprezesów Sądu Okręgowego w Kielcach Aliny Bojary i Mariusza Brody, którzy na podstawie znowelizowanych przepisów zostali odwołani faksem przez Ministra Sprawiedliwości-Prokuratora Generalnego Zbi...

Uchwała Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia w sprawie sędziego Piotra Gąciarka Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia z niesmakiem, acz bez zdziwienia, odbiera przymusowe przeniesienie sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie Piotra Gąciarka z Wydziału Karnego, gdzie dotychczas orzekał, do Wydziału Wykonywania Orzeczeń Sądowych. Nie jest przypadkiem, że nastąpiło to krótko po zakwestionowaniu przez sędziego Piotra Gąciarka w orzeczeniu skuteczności powołania na st...

Komunikat prasowy nr 82/21 Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej KOMUNIKAT PRASOWY nr 82/21 Luksemburg, 18 maja 2021 r. Wyrok w sprawach połączonych C-83/19 Asociaţia „Forumul Judecătorilor Din România”/Inspecţia Judiciară, C-127/19 Asociaţia „Forumul Judecătorilor Din România” i Asociaţia Mişcarea Pentru Apărarea Statutului Procurorilor/Consiliul Superior al Magistraturii i C-195/19 PJ/QK oraz w sprawach C-291/19 SO/...

W dniu 6 maja 2021 r. Rzecznik generalny Evgeni Tanchev wydał opinię w sprawie C-791/19, Komisja Europejska przeciw Polsce, dotyczącej systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. Zdaniem Rzecznika  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej powinien orzec, że polskie ustawodawstwo dotyczące systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów jest sprzeczne z prawem Unii. Evgeni Tanchev wskazał, że Polska uchybiła zobowiązaniom wynikającym z art. 19 ust. 1 akapit drugi TUE ...

Szanowni Państwo Fundacja Dom Sędziego Seniora posiada status organizacji pożytku publicznego, co umożliwia fundacji korzystanie ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego. W ramach działalności Fundacja prowadzi Fundusz Pomocy dla Represjonowanych Sędziów. Gorąco zachęcamy Państwa do przekazania 1% podatku dochodowego za rok 2020 na rzecz tego Funduszu. Zrealizowanie tego wymaga jedynie wpisania w odpowiedniej rubryce numeru KRS Fundacji 0000538611 oraz w rubryce Cel szczeg...

W dniu 18 kwietnia 2021 r. po raz kolejny sędziowie z całej Polski żądali przywrócenia do pracy zawieszonych przez Izbę Dyscyplinarną Igora Tuleyę Beatę Morawiec Pawła Juszczyszyna. Dziękowali także Rzecznikowi Praw Obywatelskich Adamowi Bodnarowi za służbę Rzeczypospolitej Polskiej i praworządności. Sędziowie wyrażali swój sprzeciwm.in. w Bydgoszczy, Ostrołęce, Przemyślu i Wrocławiu. W wielu miastach (m.in. w Krakowie i Nowym Sączu) rozwieszono plakaty przypominające o...