Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” stwierdza, że z treści art. 183 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wynika jasno, że Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego powołuje Prezydent RP na sześcioletnią kadencję spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego. Jedynym kandydatem, który w dniu 23.05.2020 r. uzyskał poparcie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego, a więc ponad połowy członków tego orga...

Tags: Iustitia sędziowie I Prezes SN W przeddzień Zgromadzenia Ogólnego SN, jako największe polskie stowarzyszenie sędziowskie, publikujemy wyniki badań opinii publicznej na temat wyborów I Prezesa SN oraz cech, jakie powinna posiadać osoba na tak ważnym stanowisku. Wnioski z badania, przeprowadzonego na reprezentatywnej grupie Polaków, a równolegle wśród kilkuset sędziów z całej Polski, są jasne. Zdecydowana większość respondentów chce ka...

O co tak naprawdę walczą "starzy" sędziowie SN? Czy "tylko" o dochowanie procedur, które w prawie są tak samo ważne jak w lotnictwie? Tu nie można pozwolić sobie na pomyłki. Dziś walka toczy się o prawo każdego obywatela do niezawisłego sądu oraz do wolnych i uczciwych wyborów - podkreśla prezes Iustitii. całość wywiadu dostępna tutaj: https://wyborcza.pl/7,95891,25952099,sadowy-przewrot-2020-czyli-nieudana-misja-podporzadkowania.html#S.koronawirus-K.L-B....

Rzeczpospolita Polska pogrążona jest obecnie w chaosie wyborczym. W ubiegłą niedzielę odbyły się wybory na urząd prezydenta RP, które się nie odbyły. Również w Sądzie Najwyższym odbywają się wybory na kandydatów na I Prezesa SN, które trudno jest nazwać wyborami. Zawiaduje nimi pan dr hab. Kamil Zaradkiewicz, co do którego od lipca 2019 r. podejmowane są czynności dyscyplinarne. Nie przeszkadzało to Prezydentowi Andrzejowi Dudzie w powołaniu p. Zaradkiewicza na stanowisk...

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” przedstawia uwagi (zalecenia) dotyczące funkcjonowania sądów w czasie epidemii koronawirusa w naszym kraju a także informację o niektórych rozwiązaniach w obszarze wymiaru sprawiedliwości w innych krajach.  Celem niniejszego opracowania jest przede wszystkim troska o zdrowie publiczne w Polsce a także poszanowanie konstytucyjnego prawa do sądu.  Jest ono odpowiedzią na brak kompleksowych, szczegółowych rekomendac...

"Zwoływanie Zgromadzenia Ogólnego SN z udziałem członków Izby Dyscyplinarnej uważam za niedopuszczalne. Pamiętajmy o orzeczonych przez TSUE środkach tymczasowych, które opierają się na stwierdzeniu przez Trybunał istnienia ryzyka w odniesieniu do członków Izby. To ryzyko braku niezależności i bezstronności orzekania,ze względu na procedurę powołania z udziałem nowej KRS. Dotyczy to też głównie aktywności orzeczniczej. Ryzyko braku niezawisłości i bezstronności je...

Oświadczenie MEDEL na temat wyroku Niemieckiego Trybunału  Konstytucyjnego z 5 maja 2020 Niemiecki Trybunał Konstytucyjny (NTK) wydał w dniu 5 maja 2020 długo oczekiwany wyrok w sprawie Programu Zakupowego Sektora Publicznego opracowanego przez Europejski Bank Centralny (EBC). Decyzja ta, niezależnie od samych pytań dotyczących programu wsparcia finansowego, jest odczytywana jako potencjalne zagrożenie dla systemu prawnego Unii Europejskiej z powodu interpretacji zasady nadrz...