Stałe Prezydium Forum Współpracy Sędziów, stosownie do swojej uchwały z dnia 7.10.2018 r., zwróciło się do wszystkich sędziów w Polsce o wyrażenie opinii w przedmiocie funkcjonowania Krajowej Rady Sądownictwa, poprzez udzielenie odpowiedzi na dwa pytania w anonimowej ankiecie. Według stanu na dzień 10.01.2019 roku swoje zdanie wyraziło przeszło 3000 sędziów, ze 143 sądów. Na pytanie: ,, Czy uważa Pan/Pani, że aktualnie funkcjonująca Krajowa Rada Sądownictwa należycie w...

Rok 2018 był dla dla wymiaru sprawiedliwości bardzo gorący. Wymiana prezesów sądów, powołanie nowej KRS, uaktywnienie się rzeczników dyscyplinarnych, wyłanianie sędziów do konkretnych spraw w drodze losowania - to tylko niektóre wydarzenia ważne dla sądownictwa. Do tego sporo nie najlepszej statystyki. Zanim wejdziemy w 2019 r. warto podsumować 12 miesięcy, które mijają. Więcej na: https://www.rp.pl/Sedziowie-i-sady/312279906-Wymiar-sprawiedliwosci---nadal-nie-widac-przyspie...

Uchwała Nr 1

Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb.

z 14 grudnia 2018 roku

w sprawie odroczenia opiniowania kandydatów do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziów sądów rejonowych