Realizuje się właśnie jeden z najbardziej niebezpiecznych scenariuszy ‒ zlikwidowanie sądu jako bezpiecznika, który mógłby orzec nieważność nieprawidłowo przeprowadzonych wyborów - mówi w wywiadzie dla gazetaprawna.pl Krystian Markiewicz, sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach, Prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia. O czym w wywiadzie ? - O ważności wyborów rozstrzyga Sąd Najwyższy. Który, by móc kontrolować legalność działania władz, musi być niezawis...

„To, co jest prawdą we wszystkich nieszczęściach tego świata, jest prawdą także o zarazie. Pozwala człowiekowi wznieść się ponad siebie samego” /Albert Camus, „Dżuma”/ Straszliwy czas, którego obecnie doświadczamy wraz z pandemią koronawirusa, przynosi żmudne wyzwania dla tych, którzy są pracownikami wymiaru sprawiedliwości. Rozszerzenie się na cały świat kryzysu Covid-19 skonfrontowało nas, po raz kolejny w naszej historii, z wieczną kruchością ludzkości. ...

Prezentujemy 38 numer Kwartalnika Iustitii, w którym m.in: Na dobry początek / For a good start Wieści z frontu walki o praworządność News from the front of the fight for the rule of law Krystian Markiewicz Temat numeru / In The Spotlight III Kongres Praw Obywatelskich The Third National Congress on Civil Rights Prawo cywilne / Civil Law Uwagi do art. 1911 § 1–4 KPC – głos praktyka Comments on Art. 1911 of the Code of Civil Procedure – the voice of a practician An...

Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA wyraża podziw i uznanie dla wszystkich lekarzy, pielęgniarek oraz pozostałych pracowników służby zdrowia za ich zaangażowanie;w pracy z pacjentami zakażonymi wirusem COVID 19. Codziennie;personel medyczny naraża swoje zdrowie i życie w walce z rozprzestrzeniającą się epidemią. Wiemy, że swoją służbę wykonujecie w warunkach skrajnych. Mierzycie się na co dzień nie tylko z chorobą i ludzkim lękiem, ale też z błędami systemu. Tr...

Sytuacja w Polsce i na świecie nie ma precedensu w ostatnich dekadach. Epidemia koronawirusa sparaliżowała życie społeczne we wszystkich jego aspektach. Wiele zarazem wskazuje na to, że szczyt epidemii mamy jeszcze przed sobą, zachorowań przybywa bowiem z każdym dniem.Już teraz można stwierdzić, że koronawirus występuje w Polsce na skalę masową. Tym samym mamy do czynienia z odmianą klęski żywiołowej w postaci katastrofy naturalnej w rozumieniu art. 232 Konstytucji RP oraz us...

"Moi drodzy! Serdecznie dziękuję za przyznanie mi Honorowej Odznaki Iustitii. Szczególnie wdzięczny jestem za specjalne wyróżnienie w postaci Obywatelskiej Honorowej Odznaki, wszak wynika ono z głosów oddanych przez obywateli, nie tylko sędziów. Właśnie dlatego nagrodę tę należy traktować jako nagrodę i wyraz uznania dla całego naszego środowiska" - powiedział sędzia Paweł Juszczyszyn 28 marca 2020r. podczas odbierania Obywatelskiej Honorowej Odznaki Iustitii 2020...

Na podstawie art. 228 Konstytucji RP, w sytuacjach szczególnych zagrożeń, może zostać wprowadzony stan klęski żywiołowej. W oparciu o art. 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej może on być wprowadzony dla zapobieżenia skutkom katastrof naturalnych, zaś zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 2 tej ustawy przez katastrofę naturalną rozumie się m.in. masowe występowanie chorób zakaźnych ludzi. My, przedstawiciele sędziów w Forum Współpracy Sędziów stwierdza...

28 marca 2020r. odbył się online XXV Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia. Pierwotnie zakładaliśmy, że odbędzie się w dniach 27-29 marca 2020r. w Katowicach. Niestety z powodu zagrożenia epidemiologicznego Zebranie w Katowicach zostało odwołane. Aby wyjść naprzeciw wyzwaniom, jakie stawia obecna sytuacja w kraju oraz aby móc zrealizować statutowe obowiązku podjęliśmy decyzję o przeprowadzeniu Zebrania Delegatów online przy wykorzystaniu specjalnie do teg...