Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Informacje i Oświadczenia

Jak ustalane są kary za naruszenia prawa UE Europejska Inicjatywa na rzecz Stabilności (ESI)  dokument informacyjny 5 sierpnia 2021 Gdy państwa członkowskie naruszają prawo Unii Europejskiej lub odmawiają wykonania orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS), instytucje europejskie nie są bezsilne. Komisja Europejska może bowiem zaproponować ETS nałożenie sankcji finansowych. W dniu 20 lipca 2021 Vera Jourova, Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej zdeterminowan...

Oświadczenie w oryginale: https://www.iawj.org/content.aspx?page_id=5&club_id=882224&item_id=67819& tłumaczenie: Oficjalne stanowisko IAWJ odnośnie sytuacji w Afganistanie. Sędzia Susan Glazebrook. Opublikowano 16.8.2021 Międzynarodowe Stowarzyszenie Sędziów-Kobiet (IAWJ) wyraża poważne obawy co do zapewnienia podstawowych praw człowieka afgańskim kobietom i dziewczętom w obliczu zajmowania kolejnych obszarów kraju przez Talibów. Prawa te to m.in. pra...

Ustalenia nieistnienia stosunku służbowego między Małgorzatą Manowską (zajmuje funkcję Pierwszej Prezes SN-dopisek) a Sądem Najwyższym chce Krystian Markiewicz, prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich. " Wcześniej sędzia prof. Krystian Markiewicz  pozwał Tomasza Przesławskiego, prezesa Izby Dyscyplinarnej SN. teraz postanowił do tej sprawy dopozwać, oprócz wspomnianej I prezes SN, także siedmiu innych sędziów, którzy przeszli procedurę konkursową przed obecną Krajow...

Dziś równocześnie w wielu miastach i miasteczkach całej Polski oraz w Warszawie pod Sejmem RP  o godzinie 18.00  odbędą się protesty w obronie wolnych mediów.  Protestujący żądają realizacji praw określonych w art. 14 i art 54 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 10 ust 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.  Zgodnie z art. 14 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność prasy i środków społecznego przekazu. W myśl art....

Prezentujemy listę polskich sędziów, którzy podpisali apel z wezwaniem do pełnego wykonania lipcowych orzeczeń TSUE, w tym do natychmiastowego zaprzestania działania Izby Dyscyplinarnej SN. Apel ten to spontaniczna akcja sędziów z całej Polski, z sądów rejonowych, okręgowych, apelacyjnych oraz Sądu Najwyższego i z sądów administracyjnych. Zainicjowali ją w myśl postawy "jeden za wszystkich wszyscy za jednego" sędziowie z okręgu olsztyńskiego. W wyrazie solidar...

Wyrażamy nasz stanowczy sprzeciw wobec ataków "Gazety Polskiej" na prof. Marka Safjana - sędziego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Forma i treść tych ataków jest bezsprzecznie odrażająca i przynosi ujmę Rzeczypospolitej. Podkreślamy, że prof. Safjan swoją postawą w wykonywaniu urzędu sędziego Trybunału Sprawiedliwości niezmiennie dawał i daje świadectwo najwyższych kwalifikacji zawodowych i moralnych w służbie dla dobra wspólnego. Maciej Szpunar...

Szanowni Państwo Już prawie dwa tysiące sędziów z całej Polski podpisało apel wzywający wszystkie zobowiązane organy do pełnego wykonania postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 14 lipca 2021 r. oraz wyroku tego Sądu z dnia 15 lipca 2021 r.,  w tym do natychmiastowego zaprzestania działania Izby Dyscyplinarnej. Osoby, które nie podpisały apelu w swojej apelacji, a chciałyby to zrobić zachęcamy do podpisywania mailowo na adres Ten adres pocztowy jest ...

Podziękowania dla Profesora Adama Bodnara - Rzecznika Praw Obywatelskich Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” wyraża wdzięczność Panu Profesorowi Adamowi Bodnarowi za niestrudzoną walkę w obronie wolnych sądów w Polsce. Zapisał się On złotymi zgłoskami w historii urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich. Profesor Adam Bodnar swoją postawą zyskał szacunek i uznanie środowiska sędziowskiego. Sędziowie zawsze mogli liczyć na Jego wsparcie, dobre rady i obywatelski punkt...

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 15 lipca 2021 r. w sprawie C 791/19 (skrót) Trybunał przypomniał, że z art. 2 TUE wynika, że Unia opiera się na wartościach – takich jak państwo prawne – które są wspólne państwom członkowskim. Wzajemne zaufanie między państwami członkowskimi oraz w szczególności między ich sądami, opiera się na zasadniczym założeniu, zgodnie z którym państwa członkowskie podzielają szereg wspólnych wartości, na których opiera się Uni...