Zakończyło się doroczne XXIV Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia. Sędzia Krystian Markiewicz utrzymał stanowisko Prezesa Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia. Około 130 delegatów na Zebraniu Delegatów Iustitii chce jeszcze większego podkreślenia niezależności sądów od polityków. Najważniejsze stowarzyszenia prawnicze, I Prezes SN prof. Małgorzata Gersdorf, organizacje pozarządowe z Draginją Nadażdin z Amnesty International oraz sędziowie powi...

W dniach 8-10 marca 2019r. w Toruniu podczas corocznego Zebrania Delegatów przyjęto uchwałę programową, która wyznacza kierunki działania Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia na nadchodzące 3 lata.

Zapraszamy do lektury - uchwała programowa (pdf).

Ukazał się najnowszy numer Kwartalnika Iustitii. A w nim m.in: - Najważniesze były spotkania z ludźmi - Krystian Markiewicz - Instytucja sędziego pokoju w Hiszpanii - María Luisa Villamarín López - Zakres przedmiotowy stosowania art. 114 § 1 i 2 ustawy z 27.7.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych - Katarzyna Dudka - Czy w Polsce są wolne sądy? Ocena z perspektywy trzech lat walki o praworządność - Krystian Markiewicz - Fragment Oratio pro Cluentio Cycerona – pier...

List Prezesa Iustitii Krystiana Markiewicza do v-ce Przewodniczącego Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa w sprawie postępowań dyscypliarnych prowadzonych wobec polskich sędziów 19.02.2019 roku sędzia Krystian Markiewicz poprosił o wsparcie Komisję Europejską w zapewnieniu obiektywizmu w toczących się postępowaniach dyscyplinarnych wobec sędziów. W swoim wystąpieniu z-va Przewodniczącego KE Frans Timmermans odpowiedział na wezwania Iustitii i obiecał wniklwe przyglądanie s...

AKTUALNY ZAKRES TERYTORIALNY wstrzymania się z opiniowaniem kandydatów do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziowskich w sądach powszechnych wszystkich szczebli, wynikający z uchwał podjętych przez zgromadzenia przedstawicieli sędziów apelacji i okręgu, zgromadzenia ogólne sędziów apelacji i okręgu oraz w jednym przypadku kolegium sądu apelacyjnego. ➡Sędziowie okręgu zielonogórskiego w dniu 28 lutego 2019 roku podjęli uchwałę o wstrzymaniu się z opiniowaniem kandyda...

W związku z organizowanym przez Iustitię konkursem Honorowej Odznaki Iustitii z wielką przyjemnością ogłaszamy, że Kapituła Nagrody wybrała 8 Laureatów Honorowej Odznaki Iustitii. Są to według kolejności alfabetycznej: 1. Monika Ciemięga - uzasadnienie 1 (pdf), uzasadnienie 2 (pdf) 2. Monika Frąckowiak - uzasadnienie (pdf) 3. Piotr Gąciarek - uzasadnienie (pdf) 4. Marta Kożuchowska-Warywoda - uzasadnienie (pdf) Fot. Marcin Gregorczyk Luxurity.org 5. Bartłomiej Sta...

Uchwała w sprawie protestów sędziów w Rumunii. Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia wyraża solidarność z sędziami rumuńskimi, którzy sprzeciwiają się zmianom w wymiarze sprawiedliwości podważającym niezależność sądów i niezawisłość sędziowską. Protest naszych kolegów z Rumunii został podjęty w słusznie pojętym interesie obrony fundamentów wymiaru sprawiedliwości. Nowe rozwiązania legislacyjne, przyjęte przez władzę ustawodawczą w Rumunii, stanowią zag...

5 stowarzyszeń sędziowskich: Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia, Stowarzyszenie Sędziów Themis, Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce, Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych wydało wspólne stanowisko w sprawie postulatów płacowych pracowników sądów. Poniżej treść stanowiska. Stanowisko (pdf). ...