Stanowisko Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” w sprawie uchwalonej przez Sejm RP 6.04.2020 r. ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta RP zarządzonych w 2020 r. ; 1. Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” jednoznacznie krytycznie ocenia uchwaloną przez Sejm RP w dniu 6.04.2020 r. ustawę o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta RP zarządzonych w 2020 r. 2. Przyjęta ustawa w sposób raż...

"Przestępcy zaczęli polować na sędziów i prokuratorów. Efekt wycieku ze szkoły prawników Ktoś przejął i wykorzystał do oszustwa konto w mediach społecznościowych, posługując się danymi skradzionymi z bazy Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Niektórzy prawnicy, których dane zostały skradzione, są nękani telefonami z zagranicy. Śledczy przyznają, że to dopiero początek negatywnych skutków wycieku danych polskich sędziów i prokuratorów. Przypomnijmy ...

W ślad za apelem solidarności z lekarzami, sędziowie ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" zorganizowali na terenie całej Polski kilkadziesiąt lokalnych zbiórek na rzecz wsparcia szpitali w walce z pandemią. Akcję koordynuje ponad dwadzieścia lokalnych oddziałów Iustitii, wspólnie z partnerami, a zgromadzone fundusze, sprzęt i środki ochronne o łącznej wartości ponad 600 tysięcy złotych trafią do placówek medycznych w całej Polsce. Lekarzom, pielęgn...

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” w związku z wyciekiem danych z bazy Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” wyraża oburzenie z powodu wycieku do internetu danych osobowych sędziów, prokuratorów oraz innych pracowników sądów i prokuratur z bazy Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, a także wobec braku niezwłocznej reakcji ze strony administratora tych danych. Problem może dotyczyć...

Krystian Markiewicz, Prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia komentuje sprawę wycieku danych z bazy Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury- Skutki dla wszystkich tych osób, których dane osobowe pozyskały osoby nieuprawnione, a także dla ich rodzin, mogą być niewyobrażalne. Dyrektor KSSIP, sędzia SN Manowska, zdaje sobie z tego sprawę, skoro w wiadomości kierowanej do sędziów szczegółowo te skutki wymienia - od zagrożenia bezpieczeństwa sędziów i najbliższych, k...

Dzisiejsze orzeczenie TSUE nie tylko jasno zakazuje polskiemu rządowi nielegalnego represjonowania sędziów, zawieszając tzw. Izbę Dyscyplinarną, ale ma skutki znacznie szersze - powinno zamykać drogę do nadużyć w uznaniowym stwierdzaniu ważności wyborów.Dziś 8 kwietnia 2020 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (Wielka Izba) wydał postanowienie w sprawie ze skargi Komisji Europejskiej przeciwko Polsce (C-791/19 R), w którym to postanowił zobowiązać Rzeczposp...

Podnoszone przez Komisję zarzuty dotyczące stanu faktycznego i prawnego uzasadniają zarządzenie środków tymczasowych W 2017 r. Polska wprowadziła nowy model odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów Sądu Najwyższego i sędziów sądów powszechnych. W szczególności, w ramach tej reformy ustawowej, w Sądzie Najwyższym utworzono nową izbę, Izbę Dyscyplinarną. Do właściwości Izby Dyscyplinarnej należą sprawy dyscyplinarne sędziów Sądu Najwyższego oraz, w instancji odwo...

Wszystkim lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom, diagnostom, analitykom, pracownikom sanepidów, personelowi dbającemu o funkcjonowanie placówek medycznych - Siły na najbliższy czas! Wszystkim zdrowia!