Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego Rafał Stasikowski w postanowieniu z dnia 23 sierpnia 2019r I OZ 712/19 stwierdził, że "Nawet gdyby w toku procedury powoływania na urząd sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego doszło do uchybień przepisom rangi podkonstytucyjnej, akt powołania przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na urząd sędziego sanuje te uchybienia. Art. 271 pkt 1 p.p.s.a. nie może stanowić podstawy prawnej dla podważenia skutku prawnego powołania na ur...

Pomiędzy 14 a 20 września 2019r. odbędzie się Lubelski Festiwal Nauki na Wydziale Prawa i Administracji (Aula Uniwersytecka) przy Placy Marii Curie-Skłodowskiej 5 w Lublinie. Sędziowie z lubelskiego oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” są współorganizatorami festiwalowych projektów z zakresu prawa pod wspólnym tytułem „Nauka w służbie prawa”. Zapraszamy na spotkanie w gościnnych progach Wydziału Prawa i Administracji UMCS. Będą to m.in. projekty: 1....

https://www.rp.pl/Polityka/309099928-Sondaz-Hejtujacy-sedziowie-nie-powinni-wydawac-wyrokow.html "Prawie 65 proc. badanych uważa, że powinni zostać odsunięci od orzekania (wydawania wyroków) sędziowie, których obciążają oskarżenia o udział w zorganizowanej akcji dręczenia w sieci innych sędziów, otwarcie sprzeciwiających się reformie wymiaru sprawiedliwości prowadzonej przez ministra Zbigniewa Ziobrę. Zaledwie 6,3 proc. uważa, że nie należy ich odsuwać od wykonywan...

List Fransa Timmermansa do Filipe Marques, Przewodniczącego Magistrats Europeens pour la Democratie et Libertes (MEDEL) w sprawie polskiego sądownictwa (pdf - ang). Poniżej publikujemy tłumaczenie listu na język polski. Komisja Europejska Biuro Wiceprzewodniczącego Fransa Timmermansa Szef Biura Bruksela, 4 września 2019 r. Pan Filipe Marques, Przewodniczący Magistrats Europeens pour la Democratie et les Libertes (MEDEL) Szanowny Panie Przewodniczący Marques, Dziękuję P...

6 września 2019r. Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Gdańskiej podjęło uchwały, gdzie: nr 1 - podtrzymało stanowisko co do swojego udziału w procedurze nominacyjnej nr 2 - zażądało odwołania rzeczników dyscyplinarnych, zawieszenia w czynnościach sędziego uczestników afery hejterskiej nr 3 - sprzeciwiło się działaniom podejmowanym przez rzeczników dyscyplinarnych, m.in. dotyczącym ofiar hejtu a nie ich sprawcom; nr 4 - podjęło decyzję o upublicznieniu uchwa...

Wywiad z sędzią Moniką Frąckowiak - obiektem intensywnych działań grupy hejterskiej oraz rzeczników dyscyplinarnych dla serwisu natemat.pl Całość dostępna jest tutaj: https://natemat.pl/283265,sedzia-monika-frackowiak-o-hejcie-w-resorcie-ziobry-to-na-nia-doniosla-emi,sedzia-monika-frackowiak-o-hejcie-w-resorcie-ziobry-to-na-nia-doniosla-emi...

Kolegium Sądu Okręgowego w Katowicach podjęło uchwałę w której potępiło uczestników zorganizowanych grup hejterskich, w których udział brali sędziowie i prezesi sądów, a których działalność ujawniły w ostatnich dniach media, wezwało rzeczników dyscyplinarnych do wyjaśnienia sprawy oraz udzieliło wsparcia ofiarom działalności hejterskiej, szczególnie Krystianowi Markiewiczowi, sędziemu Sądu Okręgowego w Katowicach. Do niedawna Prezesem Sądu Okręgowego w Katowicach...

Czy Rzecznik Dyscyplinarny jest w stanie bezstronnie zbadać sprawę pomawiania sędziów przez pracowników MS? Sprawy oczerniania polskich sędziów przez pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości nie wyjaśni rzecznik dyscyplinarny, skoro blisko współpracuje z osobami, których działania zostały ujawnione przez media Widać to już z samego komunikatu Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych. Na równi stawia on sprawę zorganizowanego przez pracowników Ministerstwa...