Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Informacje i Oświadczenia

Szanowni Państwo, Szanowni Sędziowie, Dziś mija XXXI rocznica powstania Waszego Stowarzyszenia. To naprawdę godna okazja do świętowania. Możesz być dumny ze swojej pracy przez te lata, która okazała się kluczowa dla wolnej i demokratycznej Rzeczypospolitej Polskiej. Jako Komisarz ds. Sprawiedliwości chciałbym podkreślić moje wysokie uznanie dla zaangażowania Waszego Stowarzyszenia w promowanie i przestrzeganie praworządności. Przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen przypo...

Uchwała nr 5 z 18-09-2021 r. Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” w Gdańsku (uchwała jubileuszowa) Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” działa już od ponad 30-tu lat. W tym czasie „Iustitia” stała się największym stowarzyszeniem sędziowskim w Polsce. Siłą naszego Stowarzyszenia jest przede wszystkim przywiązanie do zasad demokratycznego państwa prawa i solidarność. Na tym fundamencie Stowarzyszenie zbudowało piękn...

Wczoraj Gazeta Prawna poinformowała o natychmiastowym odsunięciu przez ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę od orzekania sędziego Adama Synakiewicza. Jedyną przyczyną takiej decyzji jest wydanie przez Pana Sędziego wyroku, który nie odpowiada oczekiwaniom ministra.Prezes sądu, w którym orzeka sędzia Synakiewicz, być może świadomy konsekwencji, mimo wniosku rzecznika dyscyplinarnego, nie odsunął sędziego od orzekania.Zachowanie ministra Ziobry pokazało jednoznacznie, że t...

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” kategorycznie sprzeciwia się dalszemu zamrożeniu wynagrodzeń pracowników sądów, w tym sędziów. Ograniczanie wydatków na wymiar sprawiedliwości pod hasłem poszukiwania oszczędności jest przejawem obłudy i hipokryzji ze strony władzy politycznej, która równolegle podwyższa wynagrodzenia dla przedstawicieli władzy wykonawczej i ustawodawczej nawet o ok. 60%. Sądownictwo zostało poważnie dotknięte skutkami kryzysu wywołanego ...

Stanowisko Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia z 30 sierpnia 2021 r. w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Zarząd SSP Iustitia zwraca uwagę międzynarodowej opinii publicznej na liczne nieprawidłowości w wykorzystywaniu środków przekazanych w 2017 roku do dyspozycji Ministra Sprawiedliwości w ramach tzw. Funduszu Sprawiedliwości, przeznaczonego na pomoc ofiarom przestępstw. Nieprawidłowości te wykazano w informacjach Najwyższej Izby Kontroli (raporcie z 2018 r. i informacji z ...

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” w sprawie wszczęcia przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych Przemysława Radzika postępowania wyjaśniającego w związku z wykonaniem wyroku TSUE z dnia 15.07.2021 r. przez sędziego Sądu Okręgowego w Częstochowie Adama Synakiewicza   W dniu 24.08.2021 r. sędzia Adam Synakiewicz, działający jako Sąd Okręgowy w Częstochowie, rozpoznał apelację od wyroku Sądu Rejonowego w Zawierc...

Wobec trwającej od lat sytuacji w polskim wymiarze sprawiedliwości oraz stosowania represji wobec Sędziów za przestrzeganie prawa polskiego i europejskiego oraz obronę Konstytucji, przyjęliśmy bez zdziwienia informację podaną przez Rzecznika Dyscyplinarnego Piotra Schaba, że jego zastępca Przemysław Radzik wszczął postępowanie dyscyplinarne w sprawie sędziego Adama Synakiewicza z Sądu Okręgowego w Częstochowie. Pan Sędzia Synakiewicz zachował się jak na sędziego polskiego...

Zarząd SSP "Iustitia" wskazuje, że spośród kilkuset wskaźników opisujących stan sądownictwa Ministerstwo Sprawiedliwości wybrało kilka parametrów o niewielkim znaczeniu, które przedstawiają się w miarę pozytywnie i to głównie dlatego, że w przyjętym jako punkt odniesienia pierwszym półroczu 2020 r. sądy nie działały ze względu na stan epidemii. To tak, jakby chwalić się sprawnym kierunkowskazem i działającą wycieraczką w samochodzie z zatartym silnikiem i...

 W związku z tragiczną sytuacją w Afganistanie IAWJ wystosowało apel o pomoc. Jak można pomóc?   1 - Wsparcie finansowe IAWJ zdecydowało się zorganizować kampanię finansową mającą na celu wsparcie wysiłków stowarzyszenia. Zebrane fundusze zostaną wykorzystane, aby zapewnić bezpośrednią pomoc afgańskim członkom  IAWJ w beznadziejnej potrzebie i IAWJ będzie pracować nad bezpiecznymi i sprawiedliwymi sposobami wykorzystania funduszy. Zebrane fundusze zostaną również...