Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” zwraca uwagę, że po zakończeniu sprawowania urzędu I Prezesa Sądu Najwyższego przez prof. Małgorzatę Gersdorf zostały podjęte działania, które lekceważą moc wiążącą postanowienia Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu z 8 kwietnia 2020 r. (C-791/19 R). Działania te sprowadzają się do tolerowania przez obecnie kierownictwo SN orzekania w sprawach o uchylenie immunitetu sędziowskiego przez Izbę Dyscyplinarną, pomimo teg...

Sądy w całej Polsce wracają do prac, a ich lokalowa rzeczywistość w dobie pandemii staje się szczególnie groźna. Ministerstwo Sprawiedliwości nie przygotowało systemu na to, by zapewnił obywatelom i pracownikom sądów choć minimum bezpieczeństwa.Brak informatyzacji wymusza obecność na rozprawach. Tam zaśc zekają małe, wąskie pomieszczenia, bez możliwości zachowania dystansu, bez zabezpieczeń dla stron, ich pełnomocników, świadków, z niewielką „szybką” tylko dla s...

"W sobotnim głosowaniu Włodzimierz Wróbel uzyskał 50 głosów, Małgorzata Manowska - 25 głosów, Tomasz Demendecki - 14 głosów, Leszek Bosek - 4 głosy, Joanna Misztal-Konecka - 2 głosy. Pięćdziesięciu sędziów Sądu Najwyższego napisało do prezydenta, żeby zastanowił się przed powołaniem nowego I prezesa sądu. Przekonują, że "pozycja prezesa może być podważana i słaba ze względu na skalę uchybień podczas obrad zgromadzenia, które wybrało kandydatów na ...

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” stwierdza, że z treści art. 183 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wynika jasno, że Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego powołuje Prezydent RP na sześcioletnią kadencję spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego. Jedynym kandydatem, który w dniu 23.05.2020 r. uzyskał poparcie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego, a więc ponad połowy członków tego orga...

Tags: Iustitia sędziowie I Prezes SN W przeddzień Zgromadzenia Ogólnego SN, jako największe polskie stowarzyszenie sędziowskie, publikujemy wyniki badań opinii publicznej na temat wyborów I Prezesa SN oraz cech, jakie powinna posiadać osoba na tak ważnym stanowisku. Wnioski z badania, przeprowadzonego na reprezentatywnej grupie Polaków, a równolegle wśród kilkuset sędziów z całej Polski, są jasne. Zdecydowana większość respondentów chce ka...

O co tak naprawdę walczą "starzy" sędziowie SN? Czy "tylko" o dochowanie procedur, które w prawie są tak samo ważne jak w lotnictwie? Tu nie można pozwolić sobie na pomyłki. Dziś walka toczy się o prawo każdego obywatela do niezawisłego sądu oraz do wolnych i uczciwych wyborów - podkreśla prezes Iustitii. całość wywiadu dostępna tutaj: https://wyborcza.pl/7,95891,25952099,sadowy-przewrot-2020-czyli-nieudana-misja-podporzadkowania.html#S.koronawirus-K.L-B....

Rzeczpospolita Polska pogrążona jest obecnie w chaosie wyborczym. W ubiegłą niedzielę odbyły się wybory na urząd prezydenta RP, które się nie odbyły. Również w Sądzie Najwyższym odbywają się wybory na kandydatów na I Prezesa SN, które trudno jest nazwać wyborami. Zawiaduje nimi pan dr hab. Kamil Zaradkiewicz, co do którego od lipca 2019 r. podejmowane są czynności dyscyplinarne. Nie przeszkadzało to Prezydentowi Andrzejowi Dudzie w powołaniu p. Zaradkiewicza na stanowisk...

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” przedstawia uwagi (zalecenia) dotyczące funkcjonowania sądów w czasie epidemii koronawirusa w naszym kraju a także informację o niektórych rozwiązaniach w obszarze wymiaru sprawiedliwości w innych krajach.  Celem niniejszego opracowania jest przede wszystkim troska o zdrowie publiczne w Polsce a także poszanowanie konstytucyjnego prawa do sądu.  Jest ono odpowiedzią na brak kompleksowych, szczegółowych rekomendac...