6 września 2019r. Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Gdańskiej podjęło uchwały, gdzie: nr 1 - podtrzymało stanowisko co do swojego udziału w procedurze nominacyjnej nr 2 - zażądało odwołania rzeczników dyscyplinarnych, zawieszenia w czynnościach sędziego uczestników afery hejterskiej nr 3 - sprzeciwiło się działaniom podejmowanym przez rzeczników dyscyplinarnych, m.in. dotyczącym ofiar hejtu a nie ich sprawcom; nr 4 - podjęło decyzję o upublicznieniu uchwa...

Wywiad z sędzią Moniką Frąckowiak - obiektem intensywnych działań grupy hejterskiej oraz rzeczników dyscyplinarnych dla serwisu natemat.pl Całość dostępna jest tutaj: https://natemat.pl/283265,sedzia-monika-frackowiak-o-hejcie-w-resorcie-ziobry-to-na-nia-doniosla-emi,sedzia-monika-frackowiak-o-hejcie-w-resorcie-ziobry-to-na-nia-doniosla-emi...

Kolegium Sądu Okręgowego w Katowicach podjęło uchwałę w której potępiło uczestników zorganizowanych grup hejterskich, w których udział brali sędziowie i prezesi sądów, a których działalność ujawniły w ostatnich dniach media, wezwało rzeczników dyscyplinarnych do wyjaśnienia sprawy oraz udzieliło wsparcia ofiarom działalności hejterskiej, szczególnie Krystianowi Markiewiczowi, sędziemu Sądu Okręgowego w Katowicach. Do niedawna Prezesem Sądu Okręgowego w Katowicach...

Czy Rzecznik Dyscyplinarny jest w stanie bezstronnie zbadać sprawę pomawiania sędziów przez pracowników MS? Sprawy oczerniania polskich sędziów przez pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości nie wyjaśni rzecznik dyscyplinarny, skoro blisko współpracuje z osobami, których działania zostały ujawnione przez media Widać to już z samego komunikatu Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych. Na równi stawia on sprawę zorganizowanego przez pracowników Ministerstwa...

W nawiązaniu do wydarzeń ostatnich dni, a w szczególności licznych publikacji medialnych dotyczących funkcjonowania pod kierownictwem byłego wiceministra sprawiedliwości Łukasza Piebiaka grupy osób, w tym sędziów, której celem miało być prowadzenie zorganizowanej, długofalowej akcji deprecjonowania innych sędziów przy wykorzystaniu m.in. bezprawnie udostępnianych danych wrażliwych i dokumentów urzędowych, jak też przez rozpowszechnianie negatywnych informacji, zmanipulowany...

Zarząd SSP „Iustitia” przyjął stanowisko, w którym stwierdza, że Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Michał Lasota i Przemysław Radzik w sposób bezprawny wszczynają postępowania, gdyż pomijają właściwych rzeczników w sądach. Zgodnie z przepisami Rzecznik Piotr Schab i jego zastępcy Michał Lasota i Przemysław W. Radzik mają prawo wszczynać postępowania dyscyplinarne jedynie wobec sędziów sądów apelacyjnych oraz prezesów sądów okręgowych - stwierdza sę...

"Na oficjalnej, rządowej stronie internetowej, holenderski minister sprawiedliwości Sander Dekker opublikował krytyczny raport z pobytu w Warszawie. W jego treści wyraził zaniepokojenie stanem praworządności w Polsce. "Holandia nie będzie przyglądać się temu z boku"." https://wiadomosci.wp.pl/holanderski-minister-po-wizycie-w-polsce-odbylem-twarda-rozmowe-z-ministrem-ziobro-6420143057434753a...

W związku z informacjami opublikowanymi przez portal Onet i inne media, dotyczącymi bulwersujących działań podejmowanych w stosunku do sędziów krytykujących tzw. reformę wymiaru sprawiedliwości. Zebranie Sędziów Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi/ Zebranie Sędziów Sądu-Rejonowego dla Łodzi Widzewa w Łodzi: - wyraża głębokie zaniepokojenie i oburzenie, - sprzeciwia się wykorzystywaniu plotek, w szczególności dotyczących życia prywatnego, a także poufn...