Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Informacje i Oświadczenia

Wicepremier do spraw bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński obecnie zapowiada zmiany w ustroju sądownictwa tzw. spłaszczenie  powiązane z likwidacją wszystkich sądów powszechnych, z przenosinami  sędziów do nowo tworzonych sądów  i "okrojeniem" Sądu Najwyższego z liczby sędziów oraz zadań. Ten temat rozważany był w ramach Debaty Helsińskiej. Debaty Helsińskie są cyklicznymi spotkaniami organizowanymi przez Helsińską Fundację Praw Człowieka, podczas których ek...

OŚWIADCZENIE MEDEL DOTYCZĄCE DECYZJI TK Z 7.10.2021r Z decyzją Trybunału Konstytucyjnego z 7 października 2021 r odwrót od praworządności wszedł w Polsce w nowy rozdział. MEDEL od wielu już lat zwraca uwagę na poważną sytuację dotyczącą Trybunału Konstytucyjnego w Polsce. W oświadczeniu z 13 lipca 2017 r MEDEL alarmował, że „większość rządząca w praktyce wyeliminowała Trybunał Konstytucyjny z polskiego porządku prawnego. Obsadzając trybunał rządowymi lojalistam...

W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny, na salach rozpraw polskich sądów i europejskich trybunałów, na demonstracjach, w trakcie spotkań edukacyjnych z obywatelami oraz codziennie w mediach społecznościowych, stajemy w obronie uniwersalnych wartości, praw i wolności obywatelskich zagwarantowanych Polakom w polskiej Konstytucji i aktach prawa międzynarodowego. Od kilku lat ostrzegamy, że łamanie przez władzę ustawodawczą i wykonawczą Konstytucji RP i prawa europejskiego, ...

POLSKA W UNII - SPOTYKAMY SIĘ W NIEDZIELĘ O 18.00 NA PLACU ZAMKOWYM W WARSZAWIE https://www.facebook.com/events/250389987046209?ref=newsfeed Od 2004 roku Rzeczpospolita Polska jest państwem członkowskim Unii Europejskiej, do której przystąpiła dobrowolnie realizując suwerenną wolę narodu wyrażoną w referendum akcesyjnym. Obecność w Unii Europejskiej to największe osiągnięcie Polski od czasu odzyskania niepodległości ponad 100 lat temu. To był nasz wybór cywilizacyjny – ...

Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia z dezaprobatą odnotowuje kolejny krok Prezydenta RP przybliżający do ostatecznego i całkowitego upolitycznienia Sądu Najwyższego i wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Ignorując standardy przyzwoitego postępowania, mając w pogardzie oparte na rudymentach demokratycznych społeczeństw orzeczenia sądów, zwłaszcza Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Prezydent RP powołał do pełnienia funkcji Prezesa Izby Cywilnej Sądu Najwyższego ...

SSP „Iustitia”  od ponad miesiąca pomaga 9 kobietom-sędziom afgańskim oraz 3  prokuratorom, w tym jednej  kobiecie, wraz z rodzinami przebywającymi w Polsce od połowy sierpnia 2021 r. Łącznie otoczyła opieką 65 osób, z tego 18 dzieci w wieku od 3 miesięcy do 16 lat. Jest to największa grupa kobiet-sędziów afgańskich, której udało się uciec z Afganistanu dzięki brawurowej akcji ewakuacyjnej przeprowadzonej przez polskie jednostki specjalne. W Afganistanie zawód sędz...

Zarządy Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce i Stowarzyszenia Sędziów Polskich “Iustitia” stanowczo  sprzeciwiają się stosowaniu tzw. procedury push back, określonej w §  3 ust. 2a i 2b Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r.  w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych  (Dz.U. z 2020 r. poz. 435 z p. zm.). Szczególnie drastyczne jest zawracanie dzieci i kobiet w c...

Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele Warto przypomnieć czasy, w których narodziła się polska „Iustitia”. Był to rok 1990 - premierem został Tadeusz Mazowiecki, a w Berlinie upadł Mur oddzielający wschód od zachodu. Później upadały kolejne rządy, zmieniała się geopolityczna mapa Europy, a „Iustitia” trwała nadal, zachowując niezależność, rozwijając swoją aktywność i struktury. „Iustitia” od 31 lat jest głową polskiej niezależnej sądowniczej rodziny. I t...

Stowarzyszenie Polskie Babcie pragną z okazji rocznicy powstania Stowarzyszenia IUSTITIA wyrazić swoje uznanie za niezłomną postawę w obronie praworządności w Polsce. Ile trzeba było mieć umiejętności przewidywania, by w 1990 roku zarejestrować Stowarzyszenie IUSTITIA, którego fundamentalnym przesłaniem jest strzeżenie zasad demokracji, niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Jak zbawczy stał się fakt, że w czasach tak trudnych dla polskiej demokracji, okresie podw...