Pan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski Pan Prezes Rady Ministrów Donald Tusk Pan Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa Antoni Górski Pan Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Stanisław Dąbrowski Pan Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski        Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Okręgowego w Lublinie popiera inicjatywę pilnego podjęcia działań zmierzających do zwołania „okrągłego stołu" w sprawie reformy ustrojowej wymiaru sprawi...

     Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu SO w Legnicy popiera inicjatywę zwołania „Okrągłego Stołu" mającego na celu podjęcie dyskusji dotyczącej problematyki związanej z projektowanymi zmianami ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych. 

w sprawie projektowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości wydłużenia okresów pracy na stanowisku referendarza sądowego i asystenta sędziego umożliwiających ubieganie się o stanowisko sędziego.      W związku z projektem nowelizacji ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) oraz ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. Nr 26, poz. 157 ze zm.) z dnia 30 września 2010 r., a ta...

     Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Toruniu popiera inicjatywy powołania okrągłego stołu w sprawie reformy ustrojowej wymiaru sprawiedliwości. 

     Proponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmiany ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych są tak bardzo istotne, że wymagają szerokiej i rzeczywistej konsultacji ze środowiskiem sędziowskim. 

     Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Gliwickiego Okręgu Sądowego popiera inicjatywę zwołania "Okrągłego Stołu" mającego na celu podjęcie dyskusji dotyczącej problematyki związanej z projektowanymi zmianami ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych.

                                                          Pani Redaktor                                                         Małgorzata Wyszyńska                                                         Kierownik Zespołu                                                    ...

W związku z nieścisłą informacją podaną w Wiadomościach TVP, iż sędzia sądu rejonowego zarabia 9 000 zł miesięcznie informuję, że wynagrodzenie rozpoczynającego służbę sędziego sądu rejonowego jest znacznie niższe. Zgodnie z ustawą - prawo o ustroju sądów powszechnych wynagrodzenie sędziego sądu rejonowego rozpoczynającego służbę wynosi 2,05 średniego wynagrodzenia z IIkwartału roku poprzedniego. W bieżącym roku jest to miesięcznie 6 317 zł brutto (5 167 zł n...

W ramach obchodów XX lecia Iustitii w sobotę 13 listopada 2010 r. w g. 11:15-16:00 odbyła się sesja „Samorządność sędziowska i pozycja władzy sądowniczej w Polsce". 

Całe wydarzenie jest dostępne w internecie. Serdecznie zapraszamy:

www.iustitia.pl/transmisja/;

     Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia" Oddział w Łodzi, podziela niepokój środowiska sędziowskiego związany z brakiem działań Rządu RP zmierzających do uregulowania kwestii ustroju i funkcjonowania sądownictwa, zgodnie z postulatami sędziów, w tym z postulatami sędziów zrzeszonych w naszym Stowarzyszeniu.