Pani Redaktor Małgorzata Wyszyńska Kierownik Zespołu „Wiadomości" TVP 1    Szanowna Pani Redaktor,          Otrzymana od Pani odpowiedź dotycząca sprostowania nieprawdziwej wiadomości o wysokości wynagrodzeń sędziów była taka, jak się spodziewaliśmy. Przypuszczaliśmy bowiem, że informację o wysokości wynagrodzeń otrzymaliście Państwo z Ministerstwa Sprawiedliwości i że będziecie Państwo uważali tę informację - jako pochodzącą z oficjalnego, rząd...

     W poczuciu odpowiedzialności za zapewnienie najwyższych standardów w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu, Sądu Okręgowego w Krakowie wyraża zaniepokojenie sytuacją sądownictwa powszechnego a w szczególności projektami zmian ustrojowych, modelem dojścia do zawodu i wynagrodzeniami sędziowskimi.

     Sędziowie okręgu słupskiego zebrani na Zgromadzeniu Ogólnym w dniu 26 listopada 2010 roku z najwyższym niepokojem przyjmują wiadomość o przyjęciu przez Radę Ministrów rządowego projektu zmiany ustawy o ustroju sądów powszechnych bez uwzględnienia w projekcie żadnych istotnych  zmian wnoszonych przez środowisko sędziowskie, KRS, SSP Iustitia i prezesów sądów.

Pan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski Pan Prezes Rady Ministrów Donald Tusk Pan Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa Antoni Górski Pan Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Stanisław Dąbrowski Pan Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski        Zgromadzenie Ogólne Sądu Okręgowego w Zamościu wyraża pełną akceptację dla inicjatywy pilnego podjęcia działań mających na celu utworzenie tzw. „okrągłego stołu" w sprawie reformy ustr...

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej - Pan Bronisław Komorowski Prezes Rady Ministrów - Pan Donald Tusk Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa - Pan Antoni Górski Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego - Pan Stanisław Dąbrowski Minister Sprawiedliwości - Pan Krzysztof Kwiatkowski Marszałek Sejmu – Pan Grzegorz Schetyna        Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie popiera inicjatywę zwołania okrągłego stołu w sprawie reformy ustrojowe...

     Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie popiera stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 14 października 2010 r. w sprawie projektowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości wydłużenia okresów pracy na stanowisku referendarza sądowego i asystenta sędziego umożliwiających ubieganie się o stanowisko sędziego sądu rejonowego.

     Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Olsztynie popiera stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 14 października 2010 r. w sprawie projektowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości wydłużenia okresów pracy na stanowisku referendarza sądowego i asystenta sędziego umożliwiających ubieganie się o stanowisko sędziego sądu rejonowego. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej - Pan Bronisław Komorowski  Prezes Rady Ministrów - Pan Donald Tusk  Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa - Pan Antoni Górski  Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego - Pan Stanisław Dąbrowski  Minister Sprawiedliwości - Pan Krzysztof Kwiatkowski          Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Olsztynie przychyla się do stanowisk zawartych w uchwałach podjętych między innymi przez Zgromadzenia Przedstawici...

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej - Pan Bronisław Komorowski Prezes Rady Ministrów - Pan Donald Tusk Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa - Pan Antoni Górski Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego - Pan Stanisław Dąbrowski Minister Sprawiedliwości - Pan Krzysztof Kwiatkowski        Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Bydgoszczy podziela niepokój środowiska sędziowskiego związany z działaniami Rządu RP zmierzającymi do uregulowania kwestii...