Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" zwraca się do Krajowej Rady Sądownictwa o sporządzenie raportu o stanie kadry sędziowskiej, a tym samym wypełnienie obowiązku wynikającego z art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz.U. Nr 100 poz. 1082 ze zm.).

      Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Opolskiego, w nawiązaniu do uchwały Zgromadzenia z dnia 18 maja 2009 r., w dalszym ciągu sprzeciwia się zamierzeniom ograniczenia niezależności władzy sądowniczej, zawartym w rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych ( druk nr 3655 ).      Zgromadzenie postuluje rozpoczęcie prac nad rzeczywistą reformą sądownictwa powszechnego, w tym reformą ustrojową prowadzącą na wzór prokuratury do un...

     Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Łomży w związku z przedłożonym przez Ministra Sprawiedliwości projektem nowelizacji ustawy reformującej system wymiaru sprawiedliwości, wyraża zaniepokojenie sposobem prowadzenia prac reformatorskich dotyczących sądownictwa i pomijaniem w tych pracach środowiska sędziowskiego przez przedstawicieli władzy wykonawczej.

     Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Szczecinie przyłącza się do licznych uchwał podjętych przez Zgromadzenia w całej Polsce, w których sędziowie domagają się zaprzestania prac nad projektem zmiany ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, opracowanym w Ministerstwie Sprawiedliwości i omawianym obecnie w Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

     Zgromadzenie Sędziów Sądu Okręgowego w Świdnicy wyraża zaniepokojenie sytuacją traktowania stanowiska środowiska sędziowskiego przez przedstawicieli władzy wykonawczej;

    - Zdaniem Zgromadzenia Sedziów Sądu Okręgowego w Świdnicy zaniepokojenie budzi projekt rezygnacji z wypracowanej przez lata specjalizacji sędziów i stworzenia w sądach dwóch wydziałów - cywilnego i karnego;

  Szanowni Panowie              Pan Donald Tusk - Prezes Rady Ministrów       Pan Krzysztof Kwiatkowski - Minister Sprawiedliwości         Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Koszalinie apeluje o pilne podjęcie inicjatywy utworzenia „Okrągłego stołu" w sprawie reformy ustrojowej wymiaru sprawiedliwości. ...

     Zgromadzenie Ogólne Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze, w związku z projektem zmian ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (DZ.U.Nr 98, poz.1070 z późn.zm.), popiera wyrażany przez środowisko sędziowskie postulat aby zamiast pospiesznie wprowadzanych zmian reformę wymiaru sprawiedliwości uczynić przedmiotem szerszej debaty publicznej.      Zmiany zaproponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości  są tak daleko idące, że wym...

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej - Pan Bronisław Komorowski        Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Radomiu przyłącza się i popiera inicjatywy powołania okrągłego stołu w sprawie reformy ustrojowej wymiaru sprawiedliwości.      Bardzo poważne zaniepokojenie budzi w nas kierunek ewentualnych zmian w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych nadany w tym zakresie przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Zaniepokojenie to dotyczy zarówno zakresu prop...

     Zgromadzenie Ogólne Sądu Okręgowego w Płocku przyłącza się w całej rozciągłości do uchwał podjętych przez zgromadzenia sędziów w innych okręgach dotyczących inicjatywy podjęcia rozmów i konsultacji w przedmiocie proponowanej reformy ustroju sądownictwa powszechnego.