Do Ministra Sprawiedliwości W związku z ukazaniem się w dniu 17 stycznia 2012 r. komunikatu Ministra Sprawiedliwości zachęcającego sędziów sądów pozawarszawskich do wyrażenia zgody na delegowanie ich do warszawskich sądów okręgowych i rejonowych na podstawie art. 77 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) Zebranie Członków Oddziału w Warszawie Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" z zadowole...

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Okręgowego w Elblągu w związku z projektem Ministerstwa Sprawiedliwości znoszącym 122 sądy rejonowe w Polsce, a także planowanym zniesieniem niektórych sądów okręgowych, w tym Sądu Okręgowego w Elblągu wyraża stanowczy sprzeciw wobec planów zlikwidowania Sądu Okręgowego w Elblągu i wskazanych sądów rejonowych w obszarze jego właściwości. Proponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmiany w zakresie struktury sądownictwa powszechn...

Komunikat rzecznika prasowego SSP "Iustitia" Stowarzyszenie Sędziów Polskich „IUSTITIA" przygotowało wzór pozwu, który w najbliższych dniach sędziowie będą mogli składać w sądach pracy, w związku ze złamaniem Konstytucji przy uchwalaniu ustawy okołobudżetowej. Ustawa ta budzi zasadnicze wątpliwości co do jej konstytucyjności, podważając tym samym zaufanie do państwa prawa. Potwierdzeniem tego jest m.in. fakt, iż skargę do Trybunału Konstytucyjnego w spr...

Z wielkim żalem żegnamy Profesora Andrzeja Marka, wybitnego specjalistę z zakresu prawa karnego i oddanego przyjaciela naszego Stowarzyszenia. Pan Profesor odszedł od nas 13 lutego br. w wieku 71 lat.

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Okręgowego w Ostrołęce wyraża stanowczy protest przeciwko zniesieniu Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej i Sądu Rejonowego w Przasnyszu. Likwidacja tych jednostek nie znajduje żadnego uzasadnienia, nie spowoduje oszczędności ani nie przyspieszy postępowań sądowych, albowiem dotyczy sądów, które są bardzo dobrze zarządzane, nie mają problemu z opanowaniem wpływu czy sprawnością postępowań, w związku z tym nie wymagają żadnych dzi...

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Siedlcach wyraża stanowczy sprzeciw wobec już uchwalonych, a także zapowiadanych dalszych zmian uregulowań prawnych ograniczających przez władzę ustawodawczą i wykonawczą konstytucyjnych gwarancji niezależności sądów powszechnych i niezawisłości sędziowskiej.  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w art. 178 pkt 2 gwarantuje sędziom warunki pracy i wynagrodzenie odpowiadające godności urzędu oraz zakresowi ich obowi...

W związku z ukazaniem się w dniu 17 stycznia 2012 r. komunikatu Ministra Sprawiedliwości zachęcającego sędziów sądów pozawarszawskich do wyrażenia zgody na delegowanie ich do warszawskich sądów okręgowych i rejonowych na podstawie art. 77 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie z zadowoleniem przyjmuje, że Minister Sprawiedliwości do...

Krajowa Rada Sądownictwa popiera w pełnym zakresie wniosek do Trybunału Konstytucyjnego Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego o zbadanie zgodności z Konstytucją oart. 22 oraz art. 23 ustawy z dnia 22 grudnia 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. Nr 291, poz. 1707). Jednocześnie wyraża ubolewanie, że organy władzy wykonawczej i ustawodawczej traktują konstytucyjną gwarancję niezawisłości sędziów, którą jest zapewnienie sędziom ...

Zebranie Członków Oddziału Radomskiego SSP "Iustitia" wyraża stanowczy protest przeciwko zapowiadanym zmianom prawa dotyczącym pogłębienia ingerencji władzy wykonawczej w konstytucyjne zasady niezależności sądów powszechnych i niezawisłości sędziów przez zmiany w zakresie:      - warunków pracy i wynagrodzeń sędziów,      - prawa sędziów do stanu spoczynku,      - likwidację niezależności budżetowej sądów powszechnych oraz      - reformę...