Członkowie Oddziału Opolskiego Stowarzyszenia Sędziów Polskich „IUSTITIA" z żalem, ale i ze zrozumieniem, przyjęli decyzję Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Pani Ireny Kamińskiej oraz członków Zarządu Pani Katarzyny Gonery, Pani Doroty Marszałkowskiej i Pani Anny Korwin-Piotrowskiej o rezygnacji z udziału w dalszej pracy Zarządu Stowarzyszenia. Decyzji niewątpliwie trudnej, jednakże naszym zdaniem koniecznej, dla uzmysłowienia sporej części członków Stowarzyszen...

     W trakcie XIV Sprawozdawczego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia", które odbyło się w dniach 13-15 listopada 2009 roku w Zegrzu, zrezygnowała z Funkcji Prezesa Zarządu Pani Sędzia Irena Kamińska. Na Zebraniu tym zrezygnowały również z piastowania swoich funkcji w Zarządzie Pani Sędzia Anna Korwin-Piotrowska oraz Pani Sędzia Dorota Marszałkowska. Dwa dni wcześniej tj. w dniu 12 listopada 2009r. zrezygnowała z funkcji Członka Zarządu...

     Uchwały podjęte zostały w związku z rezygnacją z funkcji Prezes Stowarzyszenia Ireny Kamińskiej, Wiceprezes Stowarzyszenia Katarzyny Gonery oraz Członków Zarządu Stowarzyszenia: Anny Korwin Piotrowskiej i Doroty Marszałkowskiej, a także w związku z otrzymaniem absolutorium przez Wiceprezesa ds. Organizacyjnych Stowarzyszenia Macieja Strączyńskiego, Wiceprezes ds. Finansowych Stowarzyszenia Jolantę Korwin-Piotrowską oraz Członków Zarządu Stowarzyszenia: Łukasza Piebia...

     Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia" zwraca się do Ministra Sprawiedliwości o uznanie i szanowanie decyzji Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydanych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, nadających sędziom awanse poziome, a także o zaprzestanie podejmowania działań zmierzających do deprecjonowania powyższych decyzji i uznania ich za niebyłe.

 

     W dniach 13-15 listopada 2009 r. odbyło się sprawozdawcze Zwyczajne Zebranie Delegatów SSP Iustitia. W drugim dniu obrad gośćmi byli Przewodniczący KRS sędzia Stanisław Dąbrowski oraz Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski i jego współpracownicy. Dyskusja dotyczyła zmian w Prawie o ustroju powszechnych oraz statusu sędziego. Minister pozytywnie ocenił efekty prac Stowarzyszenia przedstawione na konferencji „Sąd dla obywatela", a zebrani zaapelowali do Minis...

     Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia" wyraża sprzeciw wobec iluzorycznej formy konsultacji ze środowiskiem sędziowskim dotyczącej projektu zmian do ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych.