Stałe Prezydium Forum Współpracy Sędziów wskazuje, że w świetle uchwały trzech Izb Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 r., jak również wielu uchwał zgromadzeń i zebrań sędziów, organ aktualnie sprawujący funkcję Krajowej Rady Sądownictwa nie jest niezależny od polityków i jako taki, nie wypełnia konstytucyjnych obowiązków: stania na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Działania sędziów-członków tego organu przyczyniły się do powstania...

Uchwała Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego dla Warszawy – Woli w Warszawie z 29 stycznia 2020 roku Jako sędziowie Sądu Rejonowego dla Warszawy – Woli w Warszawie stanowczo sprzeciwiamy się prezentowaniu w przestrzeni publicznej wypowiedzi, które zawierają nieprawdziwe tezy o sytuacji polskiego wymiaru sprawiedliwości oraz godzą wprost w dobre imię i godność osobistą sędziów. Wzywamy również przedstawicieli władzy ustawodawczej i wykonawczej do zaprzestania głoszenia nie...

"W przyjętej przez Radę Europy rezolucji jest mowa o "frankenstainizacji" polskiego prawa i wezwanie do objęcia Polski procedurą monitoringu - informuje korespondentka Polsat News Dorota Bawołek. Za przyjęciem rezolucji głosowało 140 delegatów, przeciw było 37, a 11 wstrzymało się od głosu." "Wcześniej Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy opublikowało raport, w którym znalazło się stwierdzenie, że w Polsce naruszony został trójpodział w...

"Jak wynika z najnowszego sondażu United Survey dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej", ponad połowa Polaków opowiada się po stronie sędziów w sporze z rządem i prezydentem po uchwale trzech Izb Sądu Najwyższego. 51,3 proc. pytanych uważa, że sędziowie wskazani przez nową Krajową Radę Sądownictwa nie powinni orzekać, a Izba Dyscyplinarna nie jest sądem." "W sondażu przeprowadzonym przez United Survey dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej" ...

Uchwała nr 1Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicachz 7 stycznia 2020 roku My, sędziowie Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach, wyrażamy sprzeciw wobec czynności dyscyplinarnych podejmowanych przez Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych i jego Zastępców w stosunku do sędziów biorących udział w wydaniu orzeczeń sądów powszechnych, uwzględniających stanowisko wyrażone w wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19 li...

"Już w piątek w SN odroczono 26 posiedzeń i rozpraw. Podobne decyzje podejmują różne sądy w całym kraju. Dzisiaj od orzekania w składach z udziałem sędziów rekomendowanych przez KRS wstrzymano się w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach, w Łodzi sędzia Michał Kłuska również zawiesił prowadzone przez siebie postępowanie." https://www.onet.pl/?utm_source=www.facebook.com_viasg_wiadomosci&utm_medium=social&utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs&am...

https://lodz.sr.gov.pl/komunikat-prasowy-nr-1-sadu-rejonowego-dla-lodzi-srodmiescia-w-lodzi,new,mg,1.html,6260 https://lodz.sr.gov.pl/download/zarzadzenie-a-xxiv-0000-120-1580110960.pdf Prezes Łódź, dnia 27 stycznia 2020r. Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śrόdmieścia w Łodzi 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109 tel. 664-07-22 Nr Prez. A. XXIV-0000-1/20 Zarządzenie Nr 1/20 Prezesa Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z dnia 27 stycznia 2020 roku Na podstawie art. 22 ...