Uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Radomiu

Trzy Uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Radomiu podjęte w dniu 28 czerwca 2018 roku.