Pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Przemyślu z dnia 6 lipca 2018 r. A-005-7/18 oraz uchwały nr 1 i nr 2 Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego w Przemyślu

Pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Przemyślu z dnia 6 lipca 2018 roku