Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Uchwała Zarządu Oddziału SSP Iustitia w Warszawie z dnia 14.07.2018 r.

Zarząd Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia wyraża stanowczy sprzeciw wobec sposobu rozpoznawania przez Krajową Radę Sądownictwa kandydatur na stanowiska sędziów i asesorów na posiedzeniu w dniu 11 lipca 2018 roku. Za niedopuszczalne uważamy kierowanie się przez członków KRS pozamerytorycznymi przesłankami przy ocenie kandydatów do pełnienia urzędu sędziego bądź zajmowania stanowiska asesora sądowego.  Za gorszące i przywołuj...

Uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Radomiu

Trzy Uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Radomiu podjęte w dniu 28 czerwca 2018 roku.                            ...

Pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Przemyślu z dnia 6 lipca 2018 r. A-005-7/18 oraz uchwały nr 1 i nr 2 Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego w Przemyślu

Pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Przemyślu z dnia 6 lipca 2018 roku           Uchwała nr. 1 i nr. 2  Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego w Przemyślu z dnia 4  lipca 2018 roku.  ...

Uchwała Zebrania Sędziów Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 5 lipca 2018 r.

Zebranie Sędziów Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie, w trosce o wspólne dobro, jakim jest niezależny od władzy politycznej, sprawnie działający system wymiaru sprawiedliwości, wyraża słowa poparcia i solidarności dla stanowiska Sędziów Sądu Najwyższego wyrażonego w uchwałach Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2018 r. Przyłączamy się do licznych apeli organów samorządów sędziowskich, stowarzyszeń sędziowskich, korporacji prawniczych i orga...

Uchwała nr 1 zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” Oddział w Radomiu z dnia 22 czerwca 2018 roku

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” Oddział w Radomiu wyraża stanowczy sprzeciw wobec prowadzenia nietransparentnej procedury powoływania sędziów do sądów dyscyplinarnych przy sądach apelacyjnych. Postępowanie w tym względzie toczy się najczęściej bez zgody, a nawet wiedzy samych zainteresowanych, którzy nie wiedzą,  kto wskazał Ministrowi Sprawiedliwości ich kandydatury, ani jakie przesłanki legły u podstaw opinii wyrażonej wobec nich przez or...

Uchwała Zgromadzenia Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z 29 czerwca 2018 roku w sprawie zagrożeń dla wymiaru sprawiedliwości

Zgromadzenie Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Bydgoszczy popiera uchwały podejmowane przez samorządy sędziowskie w całej Polsce, a utożsamiając się z nimi: - wyraża swój zdecydowany sprzeciw wobec działań, powołanej niezgodnie z art. 187 Konstytucji RP, Krajowej Rady Sądownictwa, a także postaw sędziów wchodzących w jej skład, uznając je za niegodne pełnionego urzędu sędziego; - wyraża zdecydowany sprzeciw wobec podejmowanych przez Krajową Radę Sądownictwa dzia...