Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Raport Ekspertów Prawnych Fundacji Batorego „Funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego w latach 2014-2017”

Eksperci krytycznie oceniają funkcjonowanie TK Zespół Ekspertów Prawnych Fundacji Batorego opublikował raport przedstawiający funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego w latach 2014-2017: spadek liczby rozpatrywanych spraw i wydawanych orzeczeń oraz manipulowanie składami orzekającymi. raport (pdf) Wbrew zapowiedziom przedstawicieli partii rządzącej, że zmiany legislacyjne oraz zmiany osobowe w Trybunale mają poprawić jego działanie, dane przedstawione w raporcie wskazują na i...

Sąd uchyla decyzję Szefa Kancelarii Sejmu RP odmawiającą udostępnienia załączników do zgłoszeń kandydatów na członków KRS

W dniu 12 lipca 2018 r. została rozpoznana przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie skarga Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska na decyzję Szefa Kancelarii Sejmu RP odmawiającą udostępnienia załączników do zgłoszeń kandydatów na członków KRS. W wydanym wyroku Sąd w pkt 1 uchylił zaskarżoną decyzję oraz w pkt 2 zasądził od organu na rzecz strony skarżącej 680 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania. Zapis audio z ogłoszonego wyroku: 12 07 2018 II ...

Przebieg posiedzenia nowej Krajowej Rady Sądownictwa, podczas którego kserowano listę osób odwiedzających Parlament Europejski, czyli jak obecnie ocenia się kandydatów na stanowiska sędziów AD 2018

Oświadczenie Prezydenta CCBE w sprawie sytuacji w Polsce z 10 lipca 2018 roku

Dnia 3 lipca 2018 roku 27 sędziów Sądu Najwyższego w Polsce, w tym jego Prezes, prof. Małgorzata Gersdorf, zostało zmuszonych do przejścia w stan spoczynku, co niektóre źródła uważają za czystkę w polskim sądownictwie. Ponadto nowy tryb powoływania sędziów w Polsce nie oferuje takich samych gwarancji zapewniających niezależność sądownictwa, jakie istniały w ramach poprzedniej procedury. ...

List Międzynarodowej Komisji Prawników (ICJ) do Prezydenta Andrzeja Dudy sprzeciwiający się czystce w Sądzie Najwyższym i wzywający do przywrócenia niezależności sądownictwa

Międzynarodowa Komisja Prawników, International Commission of Jurists, ICJ to organizacja utworzona w 1952 w Berlinie Zachodnim, skupia prawników, wybieranych ze względu na wysokie kwalifikacje i postawę moralną, z kilkudziesięciu krajów. Główna siedziba ICJ znajduje się w Genewie. 11 lipca 2018r. ICJ wystosowała list do Prezydenta Andrzeja Dudy, gdzie sprzeciwiła się czystce, jaka odbywa się obecnie w Sądzie Najwyższym i wezwała go do podjęcia natychmiastowych działań zmie...

Krajowa Rada Weryfikacyjna - opis posiedzenia z 11 lipca 2018r., podczas którego oceniano przydatność do zawodu sędziego

Krajowa Rada Weryfikacyjna (rmf24.pl) - link Podczas posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa z 11 lipca 2018r. oceniano kandydatów na stanowiska sędziego. Zachęcamy do zapoznania się z relacją rmf24.pl i red. Tomasza Skorego o kryteriach, jakie były podnoszone przez jej członków wobec kandydatów i jakie były wyniki głosowania. ...