W związku z nowymi medialnymi informacjami dotyczącymi działalności sędziów z grupy "Kasta" na Whatsappie, w tym rozmowy b. Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach Arkadiusza Cichockiego z Przewodniczącym Krajowej Rady Sądownictwa Leszkiem Mazurem w sprawie rekomendacji sędziego Tomasza Szmydta na stanowisko w KRS, roli wiceministra Łukasza Piebiaka oraz rozmów Leszka Mazura z Prezesem NSA Markiem Zirkiem - Sadowskim, SSP Iustitia po raz kolejny apeluje: - do członków KRS, ...

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że 23 września 2019 roku zmarł w wieku 55 lat Maciej Schulz; wspaniały człowiek, wieloletni Sędzia, były Wiceprezes Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie i Sądu Okręgowego w Warszawie, Prezes Sądu Rejonowego dla Warszawy-Pragi. Były Wiceprezes SSP "Iustitia" ds. Finansowych; członek zarządu w latach 1992-2004. Pogrzeb Macieja Schulza odbędzie się w najblizszy piątek 27 września 2019 r.Msza odbędzie się o 1...

W dniu 24.09.2019 r. Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości UE  wydał opinię, w której uznał dwa pytania prejudycjalne o nowy system postepowań dyscyplinarnych wobec sędziów w Polsce za niedopuszczalne (pytanie SSO Ewy Maciejewskiej i SSO Igora Tulei). Z uzasadnienia opinii wynika, że:- nie nastąpiło jeszcze wszczęcie postępowań dyscyplinarnych przeciwko sędziom zadającym pytania prejudycjalne i w tych konkretnych sprawach, w których zadano pytania,- to powoduje,...

Na spotkaniu w Nur-Sułtan w Kazachstanie w dniu 15 września 2019 r. Europejskie Stowarzyszenie Sędziów (EAJ) podjęło następującą rezolucję dotyczącą sytuacji sądownictwa w Polsce: 1. Na wstępie EAJ zauważa, że niezawisłość sądownictwa w Polsce jest atakowana od końca 2015 r. Przyjęte i wdrożone w tym okresie przez polskie władze rozwiązania legislacyjne i polityczne mają za zadanie całkowite uzależnienie sądownictwa od władzy wykonawczej i ustawodawczej. Polityka t...

Jak to możliwe, że w kraju doświadczonym przez Holocaust organom państwa ponad cztery lata zajmuje sprawa antysemickich wpisów i to nawet wtedy, kiedy okazuje się, że autorem tych wpisów jest urzędujący sędzia? Opieszałość i zaniechania w tym zakresie podważają zaufanie publiczne do państwa i do jego instytucji – pisze Rzecznik Praw Obywatelskich do przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa Leszka Mazura. Tu chodzi o przestępstwo, które ma charakter umyślny...

Warszawscy sędziowie członkowie Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia wezmą udział w Festiwalu Nauki, który odbędzie się w Warszawie. Szczegóły dostępne na stronach: https://www.facebook.com/events/2389271987995183/ http://festiwalnauki.edu.pl/dziedziny/nauki-prawne https://www.swps.pl/nauka-i-badania/festiwal-nauki ...