Uchwała nr 1 Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie, w związku z opiniowaniem kandydatów na stanowiska sędziów sądów rejonowych w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie, odwołując się do listu otwartego prof. dr hab. Adama Strzembosza oraz prof. dr hab. Andrzeja Zolla opublikowanego 7 marca 2018 r. na łamach Rzeczpospolitej, jak również do postanowienia Sąd...

"W omawianym kontekście należy mieć na uwadze wyrok z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie Baka przeciwko Węgrom (skarga nr 20261/12) wydany przez Wielką Izbę Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (dalej: Trybunał). Trybunał stwierdził, że w niniejszej sprawie doszło do naruszenia prawa do sądu oraz wolności słowa sędziego Baki, a więc do naruszenia art. 6 i 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. W szczególności należy zwrócić uwagę na fakt, iż sędzia Baka, pełn...

Zespół Interwencyjny Forum Współpracy Sędziów, który zgodnie z punktem 9. Deklaracji FWS przyjmuje informacje i monitoruje przypadki zagrożeń niezawisłości sędziów i niezależności sądów, przyłącza się do stanowisk stowarzyszeń sędziowskich, Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa i Komisji Europejskiej, dotyczących aktualnej sytuacji wymiaru sprawiedliwości w Polsce. W szczególności Zespół wyraża stanowczy sprzeciw wobec kroków podejmowanych przez sędziów - członkó...

   Uchwała Zarządu Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" z dnia 11 września 2018 roku   Zarząd Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" wyraża stanowczy sprzeciw wobec działań podejmowanych przez zastępcę rzecznika dyscyplinarnego wobec sędziów Igora Tulei, Bartłomieja Przymusińskiego, Ewy Maciejewskiej i innych członków SSP „Iustitia” Wzywanie sędziów do składania wyjaśnień w związku z ich...

"- Mogę powtórzyć raz jeszcze, że to, jak wyglądał konkurs do Sądu Najwyższego, to jest jakaś farsa. Przecież wszyscy widzieliśmy w jakim pośpiechu procedowała Krajowa Rada Sądownictwa. Teraz co rusz wychodzą kolejne informacje o tych, których wskazała (KRS - red.) do Sądu Najwyższego - zauważył. Dodał, że przesłuchania pokazują, iż Rada nie przeanalizowała dokumentów dotyczących kandydatów.Pytany, czy nie ma w sobie refleksji, że być może przesadził w swo...

Zarząd Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" wyraża stanowczy sprzeciw wobec działań podejmowanych przez zastępcę rzecznika dyscyplinarnego wobec sędziów Igora Tulei i Bartłomieja Przymusińskiego i innych członków SSP „Iustitia”.   Wzywanie sędziów do składania wyjaśnień w związku z ich udziałem w debacie publicznej  oceniamy jednoznacznie jako zapowiedź wszczęcia postępowań dyscyplinarnych i próbę zastrasze...

Uchwała Zespołu Interwencyjnego Forum Współpracy Sędziów nr 7/2018 z dnia 04 września 2018 r. Zespół Interwencyjny Forum Współpracy Sędziów stanowczo protestuje przeciwko przeniesieniu Pana Sędziego Waldemara Żurka, wbrew woli sędziego, do innego wydziału Sądu Okręgowego w Krakowie. Podjęcie takiej decyzji przez Prezesa Sądu - i to także przy odmowie podjęcia przez członków Kolegium tego Sądu uchwały popierającej projekt Prezesa - uznajemy przede wszystkim za szykan...

Krajowa Rada Sądownictwa W związku z wypowiedzią posła Prawa i Sprawiedliwości Stanisława Piotrowicza, który w dniu 27 sierpnia 2018 mówiąc o rzekomych przywilejach Sędziów Sądu Najwyższego stwierdził: „żeby sędziowie, którzy są zwykłymi złodziejami, nie orzekali dalej”, oczekujemy od Państwa reakcji w tej sprawie: wezwania Pana posła do złożenia wyjaśnień, upomnienia go i zobowiązania do publicznego przeproszenia.  Nazwanie publicznie sędziów najważn...

Warszawa, 24 sierpnia 2018 r. Prezydent złamie prawo podpisując w tym tygodniu nominacje nowych, politycznych sędziów Sądu Najwyższego Sędziowie skupieni w największym w Polsce Stowarzyszeniu Sędziów Iustitia przedstawiają opinię prawną uznanego autorytetu naukowego z zakresu prawa administracyjnego  prof. zw. dr hab. Jana Zimmermanna (Uniwersytet Jagielloński), która jest  jednoznaczna - Prezydent musi dać możliwość odwołania się wszystkim kandyd...