Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia stanowczo sprzeciwia się publicznej kampanii dyskredytacji Pani sędzi Beaty Morawiec prowadzonej przy wykorzystaniu jednego z prorządowych portali internetowych, który powołuje się na źródła w Prokuraturze Krajowej. Szykanowanie sędziów, którzy odważnie i bez oglądania się na konsekwencje stają w obronie praworządności, przybiera w Polsce coraz bardziej drastyczne formy. Stworzony przez rządzących, kompletny i zamknięty syst...

Zebranie Oddziału Terenowego w Warszawie Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” stwierdza, że wypowiedź posła Jarosława Kaczyńskiego z dnia 5 września 2020 roku dla portalu niezalezna.pl odnosząca się do orzeczenia o zabezpieczeniu wydanego przez Sąd Okręgowy w Warszawie stanowi niedopuszczalną próbę wywierania wpływu na sędziów. Sprzeciwiamy się wysuniętym przez polityka partii rządzącej groźbom usunięcia z zawodu sędziego Rafała Wagnera. Niezależność sąd...

Sędzia Anna Gąsior-Majchrowska Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim wykonała polecenie rzecznika dyscyplinarnego Przemysława Radzika, który 03.08.2020 na piśmie zwrócił się do lokalnych rzeczników dyscyplinarnych o ściganie ponad 1200 sędziów podpisanych pod listem otwartym do OBWE w kwietniu 2020 w sprawie organizacji wyborów w terminie majowym. Postawiła zarzuty sędziemu Tomaszowi Marczyńskiemu z Sądu Rejonowego w Bełchatowie...

Spotkajmy się w ostatni weekend sierpnia na Święcie Wolności i Demokracji w Gdańsku! Sędziowie "Iustitii" z Oddziału Gdańskiego i całej Polski czekają w Strefie Społecznej na rozmowy z Państwem. Będziemy rozmawiać o trudnych tematach, o codziennej pracy w wymiarze sprawiedliwości. Chętnie poznamy Państwa perspektywę dotyczącą koniecznych zmian.  Będziemy tam bez tóg i garniturów, za to - niezmiennie z naszą energią, Konstytucją, gadżetami i gotowo...

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" od lat promuje wiedzę o prawie, aktywizuje pracowników i pracowniczki wymiaru sprawiedliwości do działań społecznych.  Na festiwalu w Cieszanowie przeprowadziliśmy dwa historyczne procesy, które ukształtowały kulturę europejską. Był to przyczynek do dyskusji o wolności, tolerancji i znaczeniu wolnych, niezależnych sądów. Proces Sokratesa, czyli dlaczego Sokrates musi umrzeć za swoje przekonania osąd...

Kolejny raz zastępca rzecznika dyscyplinarnego sędziów Przemysław Radzik bez podstawy prawnej podejmuje działania skierowane przeciwko niezawisłym sędziom.  Zaczęło się od wspólnego pisma sędziów zgromadzonych w inicjatywie Forum Współpracy Sędziów, które zamieszczamy poniżej: 28 kwietnia 2020 roku. Jej Ekscelencja Ambasador Ingibjörg Sólrún Gísladóttir Dyrektor Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w...

W dniu 15 sierpnia 2020 roku Zarząd Oddziału SSP Iustitia w Szczecinie zajął następujące stanowisko: „Zarząd Oddziału w Szczecinie Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, w ;związku z komunikatem Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych z;dnia 5 sierpnia 2020 roku;„w sprawie wszczęcia postępowanie dyscyplinarnego przeciwko ustalonemu sędziemu Sądu Apelacyjnego w ;Szczecinie”;stwierdza, że postępowanie to ;związane jes...

W związku z komunikatem Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Przemysława Radzika z dnia 4 sierpnia 2020 roku w sprawie podjęcia czynności wyjaśniających odnośnie stanowiska Zarządu SSP Iustitia z dnia 3 sierpnia 2020 r. dotyczącego uchwały o stwierdzeniu ważności wyboru Prezydenta RP Zarząd Oddziału SSP Iustitia w Szczecinie zajął następujące stanowisko: “Zarząd Oddziału w Szczecinie Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” protestuje przeciwko próbie p...