W dniu 5 grudnia 2019 r. Sąd Najwyższy w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w sprawie sygn. akt III PO 7/18 uchylił uchwałę Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie decyzji o odmowie opiniowania sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego. SN uznał, że Izba Dyscyplinarna SN nie jest sądem w rozumieniu prawa UE, a obecna KRS nie jest organem bezstronnym i niezawisłym. Wykładnia zawarta w wyroku TSUE z 19 listopada 2019 r. wiąże każdy sąd w Polsce, a także każdy organ władzy p...

https://twitter.com/CommissionerHR/status/1202279722064977920 KOMISARZ PRAW CZŁOWIEKA RADY EUROPY DUNJA MIJATOVIĆ  RAPORT PO WIZYCIE W POLSCE W DNIACH 11 - 15 MARCA 2019 R. https://rm.coe.int/raport-po-wizycie-w-polsce-w-dniach-11-15-marca-2019-r-komisarz-praw-c/1680953727 "48. Komisarz jest również zaniepokojona licznymi otrzymanymi doniesieniami dotyczącymi wszczęcia postępowań dyscyplinarnych przeciwko sędziom i prokuratorom w takich sprawach, jak publ...

Obecnie rządzący mają pewną dziwną manierę – dokonują w polskim systemie prawa pewnych, niekiedy bardzo kontrowersyjnych zmian, a następnie próbują na siłę udowodnić, że są to rozwiązania powszechnie stosowane w innych państwach europejskich. Takie uzasadnienie ma jakby dodatkowo legitymizować racjonalność tych legislacyjnych propozycji, a zwłaszcza podkreślać ich rzekomą zgodność z europejską kulturą prawną. Zupełnie abstrahuje się jednak przy tym od tylko pozor...

Uchwała Nr 1 Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Koninie z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie wstrzymania się z opiniowaniem kandydatów do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziów sądów rejonowych okręgu konińskiego w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 19 listopada 2019r. Po zapoznaniu się z treścią wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 19 listopada 2019r. w sprawach połączonych C-585/18, ...

ŻĄDAMY: 1. natychmiastowego przywrócenia do orzekania Sędziego Pawła Juszczyszyna 2. powołania niepolitycznej Krajowej Rady Sądownictwa 3. likwidacji politycznego systemu represji wobec sędziów, tj. rozwiązania Izby Dyscyplinarnej SN i odwołanie rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych Piotra Schaba i jego zastępców Michała Lasoty i Przemysława Radzika 4. zapewnienia obywatelom prawa do niezależnego sądu w tych sprawach, w których na skutek udziału neo-...

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" zainicjowało demonstracje solidarnościowe #RobimyToDlaWszystkich 1 grudnia Zapraszamy do wzięcia udziału w demonstracji głównej 1 grudnia w niedzielę o 16:00 pod Ministerstwem Sprawiedliwości!LINK: https://www.facebook.com/profile.php?id=2342111719247857 Obywatele i Obywatelki odpowiedzieli na nasz apel i organizują się w innych miastach Polski i Europy! Demostracji, o której wiesz nie ma na mapie? Napisz do nas: Ten adres poc...

Uchwała nr 1 Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 29.11.2019 r. W związku z treścią wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19.11.2019 r. w połączonych sprawach C-585/18, C-624/18 i C-625/18 Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego we Wrocławiu wstrzymuje się z opiniowaniem kandydatów na stanowiska sędziowskie do chwili rozstrzygnięcia przez Sąd Najwyższy, czy organ funkcjonujący obecnie jako Kraj...

W związku z wyrokiem TSUE konieczne jest przesądzanie statusu prawnego osób powołanych przez neoKRS i Prezydenta. Uprawnionym do tego organem jest każdy sąd, przy czym szczególną rolę ma Sąd Najwyższy, który dba o jednolitość orzecznictwa w Polsce. Pytania prawne polskich sądów zmierzają właśnie do osiągnięcia tego celu. Poniżej prezentujemy możliwy tekst pytań prawnych do SN: Wzór 1. - dot. wadliwego składu Sądu cywilnego II instancji Czy skład orzekający...