Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 2 marca 2021 r. potwierdził, że europejskim i polskim standardem powinna być możliwość odwołania się do sądu, także w przypadku konkursu na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego. Orzeczenie to potwierdza minimalne prawa, które państwo musi zagwarantować Polakom. W tej sytuacji dziwi tak agresywna krytyka orzeczenia przez polityków deklarujących, że ich troską jest dobro obywateli. W swoich publicznych wypowiedziach pol...

Warszawa, 17 lutego 2021 roku Jako Zarząd Oddziału w Warszawie Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” uznajemy, że skierowanie przez Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie do Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Warszawie zawiadomienia o popełnieniu przez sędziego Piotra Gąciarka przewinień dyscyplinarnych związanych ze zorganizowaniem zgromadzenia w obronie sędziego Igora Tuleyi stanowi próbę zastraszenia sędziów i ograniczenia im wolności słow...

"Price odpowiadał na pytanie dziennikarza na temat sytuacji Marty Lempart, jednej z liderek Strajku Kobiet. Lempart grozi obecnie osiem lat więzienia, ma postawione trzy zarzuty. - Wiemy o zarzutach grożących Marcie Lempart. Przyglądamy się tej sytuacji bardzo uważnie, wspierając i broniąc prawo do wyrażania poglądów i do protestowania oraz do niezależnego sądownictwa - oświadczył w odpowiedzi Price, zaznaczając jednocześnie, że "Polska to ważny członek NA...

"Sąd w Amsterdamie odrzucił w środę wniosek o ekstradycję 33-letniego Polaka podejrzanego o przemyt narkotyków do Polski, powołując się na obawy dotyczące praworządności i "realne ryzyko", że oskarżony nie będzie miał sprawiedliwego procesu." https://tvn24.pl/swiat/holandia-sad-w-amsterdamie-nie-chce-wydac-polsce-podejrzanego-komentarz-komisji-europejskiej-5017229...

OŚWIADCZENIE SĘDZIÓW OKRĘGU SĄDU OKRĘGOWEGO W KIELCACH Sędziowie okręgu Sądu Okręgowego w Kielcach, wyrażają głębokie oburzenie, dezaprobatę i sprzeciw wobec treści zawartych w publikacji autorstwa Ryszarda Sadlika, aktualnego prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach, która ukazała się na łamach dziennika „Rzeczpospolita” pod tytułem „Potrzeba świeżej krwi”, a sugerujących „kolesiostwo”, „kastowość” i powiązania polityczne sędziów. Zaprezentowane w tej p...

Uchwała Zarządu Oddziału w Kielcach Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA z dnia 10.02.2021 roku W związku z publikacją w dniu 3 lutego 2021 roku w Dzienniku Rzeczpospolita artykułu Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach sędziego Ryszarda Sadlika pod tytułem „Potrzeba świeżej krwi”, Zarząd Oddziału w Kielcach Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA wyraża dezaprobatę i sprzeciw wobec treści zawartych w tej publikacji. Posługiwanie się w niej terminami „kolesiostw...

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA, powziąwszy wiadomość o delegowaniu prokuratorów z Zarządu Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex Super Omnia” do prokuratur rejonowych m.in. w Śremie, Golubiu Dobrzyniu i Lidzbarku Warmińskim - nawet kilkaset kilometrów od ich jednostek macierzystych, jednoznacznie potępia tego rodzaju praktyki kierownictwa polskiej prokuratury. Delegowanie prokuratorów do jednostek organizacyjnych prokuratury odległych od ich miejsc dotychczasowej s...

https://tvn24.pl/swiat/zamieszki-w-kapitolu-przemowienie-joe-bidena-4929320 Prezydent elekt Joe Biden: "Chciałbym powiedzieć, że nikt tego nie przewidział, ale to nie jest prawda. Przewidzieliśmy to. Było to widać. Przez ubiegłe 4 lata mieliśmy prezydenta, którego pogarda dla praworządności i konstytucji była więcej niż jasna, we wszystkim co robił." "W trakcie kampanii mówiłem, że gramy o ważną stawkę. W centrum moich przekonań jest to, że jesteśmy r...

Kolegium Redakcyjne Kwartalnika Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA w pełni popiera uchwałę Kolegium Redakcyjnego Miesięcznika PALESTRA z dnia 28 grudnia 2020 r. Uchwała ta została podjęta w związku z przymuszaniem Pani dr bab. Małgorzaty Wrzołek-Romańczuk do rezygnacji ze stanowiska radcy prawnego w Sądzie Najwyższym przez obecne kierownictwo tego Sądu z powodu tez zawartych w jej artykule opublikowanym na łamach Miesięcznika PALESTRA pt. "Status prawny osoby forma...