Uchwała Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia w sprawie sędziego Piotra Gąciarka Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia z niesmakiem, acz bez zdziwienia, odbiera przymusowe przeniesienie sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie Piotra Gąciarka z Wydziału Karnego, gdzie dotychczas orzekał, do Wydziału Wykonywania Orzeczeń Sądowych. Nie jest przypadkiem, że nastąpiło to krótko po zakwestionowaniu przez sędziego Piotra Gąciarka w orzeczeniu skuteczności powołania na st...

Komunikat prasowy nr 82/21 Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej KOMUNIKAT PRASOWY nr 82/21 Luksemburg, 18 maja 2021 r. Wyrok w sprawach połączonych C-83/19 Asociaţia „Forumul Judecătorilor Din România”/Inspecţia Judiciară, C-127/19 Asociaţia „Forumul Judecătorilor Din România” i Asociaţia Mişcarea Pentru Apărarea Statutului Procurorilor/Consiliul Superior al Magistraturii i C-195/19 PJ/QK oraz w sprawach C-291/19 SO/...

W dniu 6 maja 2021 r. Rzecznik generalny Evgeni Tanchev wydał opinię w sprawie C-791/19, Komisja Europejska przeciw Polsce, dotyczącej systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. Zdaniem Rzecznika  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej powinien orzec, że polskie ustawodawstwo dotyczące systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów jest sprzeczne z prawem Unii. Evgeni Tanchev wskazał, że Polska uchybiła zobowiązaniom wynikającym z art. 19 ust. 1 akapit drugi TUE ...

Szanowni Państwo Fundacja Dom Sędziego Seniora posiada status organizacji pożytku publicznego, co umożliwia fundacji korzystanie ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego. W ramach działalności Fundacja prowadzi Fundusz Pomocy dla Represjonowanych Sędziów. Gorąco zachęcamy Państwa do przekazania 1% podatku dochodowego za rok 2020 na rzecz tego Funduszu. Zrealizowanie tego wymaga jedynie wpisania w odpowiedniej rubryce numeru KRS Fundacji 0000538611 oraz w rubryce Cel szczeg...

W dniu 18 kwietnia 2021 r. po raz kolejny sędziowie z całej Polski żądali przywrócenia do pracy zawieszonych przez Izbę Dyscyplinarną Igora Tuleyę Beatę Morawiec Pawła Juszczyszyna. Dziękowali także Rzecznikowi Praw Obywatelskich Adamowi Bodnarowi za służbę Rzeczypospolitej Polskiej i praworządności. Sędziowie wyrażali swój sprzeciwm.in. w Bydgoszczy, Ostrołęce, Przemyślu i Wrocławiu. W wielu miastach (m.in. w Krakowie i Nowym Sączu) rozwieszono plakaty przypominające o...

Serdeczne gratulacje!!! Głosami obywateli Obywatelską Honorową Odznakę Iustitii otrzymał sędzia z Legnicy Michał Lewoc! O lauretach Honorowej Odznaki Iustitii w 2021 r. można przeczytać w linku ...

Uchwała nr 2 Uchwała programowa XXVI Zwyczajnego Zebrania Delegatów SSP „Iustitia” w dniu 17 kwietnia 2021r. XXVI Zwyczajne Zebranie Delegatów SSP „Iustitia” wskazuje następujące priorytety w działalności Stowarzyszenia w trzecim roku kadencji 2019-2022: 1. dążenie do przywrócenia ładu konstytucyjnego w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym: a) przywrócenia właściwej pozycji ustrojowej organów władzy sądowniczej, zarówno w zakresie sądownictwa powszechnego, administra...

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" z dnia 15.04.2021 r. w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 kwietnia 2021r. dot. Rzecznika Praw Obywatelskich. Trybunał Konstytucyjny wydal dziś nieważny wyrok dotyczący Rzecznika Praw Obywatelskich, co wynika z faktu zasiadania w składzie Justyna Piskorskiego, który do tego nie był upoważniony, czyli tzw dublera. Niemniej dla części klasy politycznej to pozorne orzeczenie będzie stanowiło po...

W dniu 12 kwietnia 2021 roku Minister Sprawiedliwości - Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro oraz Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski odnieśli się na konferencji prasowej do postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie o nieuwzględnieniu wniosku prokuratury o przedłużenie tymczasowego aresztowania podejrzanego Sławomira Nowaka. W ocenie Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” wypowiedzi te, sugerujące, że sąd w tej sprawie oraz w sprawie przeciwko Leszkowi Czarne...