Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Informacje i Oświadczenia

„Nie wystartujemy w wyborach do Krajowej Rady Sądownictwa tak długo, jak długo będzie wybierana przez polityków. Nie jest naszym celem znaleźć się w Radzie, która zabija państwo prawa. Ta Rada w tym kształcie nie ma prawa istnieć, przez nią płacimy milion euro kary dziennie” – mówi prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” prof. Krystian Markiewicz. W marcu kończy się kadencja sędziów, wybranych w 2018 r. przez Sejm, do obecnej KRS. W tym tygodniu Marszał...

W dniu 1.12.2021r. Grupa Granica opublikowała raoprt "Kryzys humanitarny napograniczu polsko-białoruskim". Jak podkreślają autorzy "To nie jest kryzys migracyjny. To kryzys humanitarny.". Zdaniem autorów sytuacji na polsko - białoruskiej granicy nie wywołała wojna, kataklizm ani gwałtowna zmiana władzy w regionie. Ludzie zostali przez białoruski reżim sprowadzeni na pogranicze po to, by spowodować zamęt oraz doprowadzić do polaryzacji i konfliktów w polskim s...

9.11.2021 r. o godz. 9:00 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. II SA/Wa 1594/21, spr. s. A. Wieczorek) ogłosił wyrok w sprawie odmowy dostępu do informacji publicznej o działaniach przedsiębranych przez Rzeczników Dyscyplinarnych i prokuratorów wobec sędziów pełniących służbę w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Sąd administracyjny uchylił odmowną decyzję Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie (Adm-0112-12/21) z dnia 1.03.2021 r. stwierdzając, że w sprawie dosz...

Z ogromnym niepokojem przyjmujemy informację o sytuacji w redakcji Gazety Wyborczej. Zagrożona jest niezależność dziennikarska redakcji jednej z ostatnich, niezależnych od państwa gazet. Wolne sądy i wolne media istnieją po to, by bronić ludzi przed władzą. To dziennikarze wolnych mediów rzucają światło na skrywane interesy polityków, pokazują sprawy, których nie chcą widzieć policja i prokuratura. Władza polityczna chciałaby rządzić bez kontroli i bez odpowiedzialnośc...

Od wielu lat jako Stowarzyszenie staramy się aktywnie uczestniczyć w procesie tworzenia prawa, przedstawiając merytoryczne i rzeczowe opinie na temat projektów aktów prawnych przedstawionych do konsultacji publicznych. Dotychczas mierzyliśmy się ze zbyt krótkimi terminami na sporządzenie opinii, lakonicznymi uzasadnieniami projektów czy propozycjami regulacji dalekimi od standardów prawidłowej legislacji. Ostatnio jednak Minister Sprawiedliwości ponownie nas zaskoczył, przedstawi...

Wicepremier do spraw bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński obecnie zapowiada zmiany w ustroju sądownictwa tzw. spłaszczenie  powiązane z likwidacją wszystkich sądów powszechnych, z przenosinami  sędziów do nowo tworzonych sądów  i "okrojeniem" Sądu Najwyższego z liczby sędziów oraz zadań. Ten temat rozważany był w ramach Debaty Helsińskiej. Debaty Helsińskie są cyklicznymi spotkaniami organizowanymi przez Helsińską Fundację Praw Człowieka, podczas których ek...

OŚWIADCZENIE MEDEL DOTYCZĄCE DECYZJI TK Z 7.10.2021r Z decyzją Trybunału Konstytucyjnego z 7 października 2021 r odwrót od praworządności wszedł w Polsce w nowy rozdział. MEDEL od wielu już lat zwraca uwagę na poważną sytuację dotyczącą Trybunału Konstytucyjnego w Polsce. W oświadczeniu z 13 lipca 2017 r MEDEL alarmował, że „większość rządząca w praktyce wyeliminowała Trybunał Konstytucyjny z polskiego porządku prawnego. Obsadzając trybunał rządowymi lojalistam...

W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny, na salach rozpraw polskich sądów i europejskich trybunałów, na demonstracjach, w trakcie spotkań edukacyjnych z obywatelami oraz codziennie w mediach społecznościowych, stajemy w obronie uniwersalnych wartości, praw i wolności obywatelskich zagwarantowanych Polakom w polskiej Konstytucji i aktach prawa międzynarodowego. Od kilku lat ostrzegamy, że łamanie przez władzę ustawodawczą i wykonawczą Konstytucji RP i prawa europejskiego, ...

POLSKA W UNII - SPOTYKAMY SIĘ W NIEDZIELĘ O 18.00 NA PLACU ZAMKOWYM W WARSZAWIE https://www.facebook.com/events/250389987046209?ref=newsfeed Od 2004 roku Rzeczpospolita Polska jest państwem członkowskim Unii Europejskiej, do której przystąpiła dobrowolnie realizując suwerenną wolę narodu wyrażoną w referendum akcesyjnym. Obecność w Unii Europejskiej to największe osiągnięcie Polski od czasu odzyskania niepodległości ponad 100 lat temu. To był nasz wybór cywilizacyjny – ...