"Rządy prawa - perspektywa europejska" - debata na temat praworządności

- Ze zrozumiałych względów w Polsce jest debata o praworządności. Chyba nikomu nie trzeba tłumaczyć dlaczego - twierdzi prof. Krystian Markiewicz, prezes stowarzyszenia sędziów "Iustitia".

źródło: https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/rzady-prawa-perspektywa-europejska-debata-na-temat-praworzadnosci/b4ln1m1