Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Publikacje prasowe

Walec dwuwładzy udało się powtrzymać. Raz

Walec dwuwładzy udało się powtrzymać. Raz Nie odnosząc się do bieżącej polityki, warto jednak przypomnieć niedawną historię zmian ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, która w istotny sposób uderzała w niezależność władzy sądowniczej. Mimo to została przeforsowana przez rządzącą wówczas dwuwładzę wbrew wszelkim apelom i ostrzeżeniom Mariusz Królikowski w Gazecie Prawnej o praktyce ustawoda...

Groteskowa rozgrywka o Trybunał Konstytucyjny

Groteskowa rozgrywka o Trybunał Konstytucyjny Jako sędzia sądu powszechnego nie mam specjalnych powodów, by orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego darzyć szczególną sympatią, zwłaszcza w okresie sprawowania prezesury przez prof. Andrzeja Rzeplińskiego. Z przykrością muszę stwierdzić, że orzecznictwo TK pod jego przewodnictwem systematycznie przesuwało granice niezależności władzy sądowniczej na korzyść władzy ustawodawczej i wykonawczej. Zatem w...

Sądy są zabezpieczeniem obywatela przed zakusami polityków

Sądy są zabezpieczeniem obywatela przed zakusami polityków Art. 42 ust. 1 konstytucji stanowi, że każdego uważa się za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie stwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu. Sąd orzekający w sprawie pana ministra Mariusza Kamińskiego procedował w zawodowym trzyosobowym składzie i co należy podkreślić, odnośnie zapadłego wyroku, żaden z sędziów nie zgłosił zdania odrębnego. Ponieważ nie doszło do rozpoznania...

O ułaskawieniu Mariusza Kamińskiego

O ułaskawieniu Mariusza Kamińskiego Prezydent nie uniewinnił Mariusza Kamińskiego, a co najwyżej ułaskawił. Różnica jest zasadnicza, gdyż okazując swój akt łaski Prezydent podważył dwie podstawowe wartości. Prezydent naruszył odwieczną zasadę domniemania niewinności. Zgodnie z art. 42 ust. 3 Konstytucji każdego uważa się za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie stwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu. Prezydent wydał faktycznie sam...

O niezależności Trybunału Konstytucyjnego

O niezależności Trybunału Konstytucyjnego    Ostatnie wydarzenia potwierdzają tezę, że władza sądownicza nie jest w pełni równorzędna i niezależna od pozostałych władz, mimo deklaracji konstytucyjnych. Wynika to z faktu, że zasada niezależności sądów i trybunałów w Polsce ma jedynie papierowy wymiar. Aneta Łazarska w Rzeczpospolitej o niezależności TK ...

Sędziowski immunitet - przedwyborczy bubel

Sędziowski immunitet - przedwyborczy bubel 19 września weszła w życie ustawa, która zakłada możliwość zrzeczenia się immunitetu w sprawie wykroczeń drogowych m. in. posłów, senatorów i prokuratorów. W toku prac sejmowych (w drugim czytaniu) analogiczne rozwiązanie wprowadzono także dla sędziów. Na nic zdały się cierpliwe tłumaczenia prawniczych ekspertów, parlamentarzyści byli już ogarnięci przedwyborcz...