Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Publikacje prasowe

Nagrywanie rozpraw: Wielki Brat w sądach – czy tylko w Polsce?

Nagrywanie rozpraw: Wielki Brat w sądach – czy tylko w Polsce? Jeśli nowelizacja ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych wejdzie w życie w uchwalonym kształcie, to Polska  stanie się państwem, w którym pozycja władzy politycznej względem wymiaru sprawiedliwości i obywateli będzie formalnie najsilniejsza w Europie. Łukasz Piebiak w Rzeczpospolitej o dostępie MS do akt spraw sądowych w kontekście międzynarodowym ...

Po co nam niezależne sądy?

Po co nam niezależne sądy? Wbrew obiegowym opiniom sądy są obecnie jedną z nielicznych sfer życia publicznego, które opierają się wpływom polityków. Jako sędziowie z zasady nie zajmujemy się polityką, chociaż polityka nader często zajmuje się nami Mariusz Królikowski w Gazecie Wyborczej o potrzebie niezależności władzy sądowniczej ...

Nie ma zagrożenia, że od dziś sądy będą tylko dla bogatych

Nie ma zagrożenia, że od dziś sądy będą tylko dla bogatych Żyjemy w kraju, w którym wyrok sądu I instancji to tylko taka wstępna propozycja ugody dla stron. Prawdziwym sądem jest sąd odwoławczy, ponieważ wszyscy się od wszystkiego odwołują. Tego nie ma nigdzie na świecie, ponieważ warunki składania odwołań są dużo ostrzejsze. Ponieważ odsetek wyroków uchylanych i zmienianych jest w Polsce niezwykle wysoki, mam obawy, że sędziowie w I instanc...

Godność nowoczesnego sędziego

Godność nowoczesnego sędziego Niestety, bardzo często politycy dopuszczają się wypowiedzi szkalujących sędziów, którzy nie orzekli po ich myśli, i wtedy należy zadać sobie pytanie: czy godna postawa powinna polegać na milczącym znoszeniu zniewag? Czy godna postawa powinna polegać na milczącym akceptowaniu ustaw odbierających niezależność sądom czy upokarzających sędziów? To bardzo wygodne z punktu widzenia polityków odbiera...

ACTA 2.0. Permanentna inwigilacja

ACTA 2.0. Permanentna inwigilacja W dniu 20 lutego 2015 r. Sejm uchwalił ostatecznie nowelizację ustawy o ustroju sądów powszechnych. Uchwalona ustawa zawiera wszystkie krytykowane przez środowisko sędziowskie przepisy, w tym dotyczące ograniczenia roli sędziów rejonowych w samorządzie, ograniczenia roli kolegiów sądów i likwidacji kilometrówek. Największe kontrowersje budzi jednak kwestia dostępu polityków do ak...

Wielki Brat patrzy

Wielki Brat patrzy Bardzo istotną z punktu widzenia praw obywatelskich zmianą jest przyznanie ministrowi sprawiedliwości prawa do dostępu do akt sądowych oraz informacji zawartych w systemach informatycznych. W rezultacie politycy otrzymają dostęp online do wszystkich protokołów, orzeczeń i uzasadnień sporządzanych przez sądy. Dokumenty te nie będą bynajmniej - wbrew twierdzeniom ministerstwa – anonimowe. Mariusz Królikowski w Gazecie Wybo...