Apel "Iustitii" do Sądu Najwyższego. "Wygląda niestety na to, że sędziom SN po prostu przestało się chcieć"

Stowarzyszenie "Iustitia" apeluje do sędziów SN, w tym do odchodzącej I Prezes Małgorzaty Gersdorf, by jak najszybciej zwołali Zgromadzenie Ogólne i wskazali piątkę jej potencjalnych następców. Członkowie "Iustitii" proszą też, by Sąd Najwyższy pilnie odsunął od orzekania członków Izby Kontroli Nadzwyczajnej w całości wskazanych przez KRS. To właśnie oni mają zdecydować o ważności wyborów prezydenckich.

całość: https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/kto-oceni-waznosc-wyborow-prezydenckich-apel-iustitii-do-sn/qh3s52s