Pozew przeciwko olsztyńskiemu sędziemu. Zagłosował sam na siebie w wyborach do KRS?

Tomasz Błaszkiewicz, sędzia Sądu Rejonowego w Sulęcinie, złożył do olsztyńskiego sądu rejonowego pozew przeciwko Maciejowi Nawackiemu. Ten zarzuca mu, że kandydatura olsztyńskiego sędziego w wyborach do KRS nie została prawidłowo zgłoszona. W związku z tym zgłoszenie to powinno być odrzucone, a jego wybór nie powinien być przedmiotem głosowania i uchwały Sejmu, do którego doszło 6 marca ubiegłego roku.

całość: http://www.olsztyn.com.pl/artykul,pozew-przeciwko-olsztynskiemu-sedziemu-zaglosowal-sam-na-siebie-w-wyborach-do-krs,27857.html?utm_source=wp&utm_medium=sg_mobile&utm_campaign=trendy,pozew-przeciwko-olsztynskiemu-sedziemu-zaglosowal-sam-na-siebie-w-wyborach-do-krs,27857.html?utm_source=wp&utm_medium=sg_mobile&utm_campaign=trendy