Troje łódzkich sędziów wykluczonych z "Iustitii" (rp.pl)

Chodzi o sędziów Krzysztofa Kurosza, Dorotę Drab i  Janusza Pelczarskiego. Krzysztof Kurosz w styczniu 2018 został powołany na prezesa Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia. Zastąpił Joannę Annę Szczygielską odwołaną przez Zbigniewa Ziobrę za złe wyniki.

więcej: https://www.rp.pl/Sedziowie-i-sady/311289970-Troje-lodzkich-sedziow-wykluczonych-z-Iustitii.html