Komunikat Prezesa SSP IUSTITIA w sprawie posiedzenia Podkomisji Nadzwyczajnej Sejmu RP w dniu 22 stycznia 2009 r.

Szanowni Państwo

 

W dniu 22 stycznia 2009r. odbyło się posiedzenie podkomisji zajmującej się projektem ustawy o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych i innych ustaw, dotyczącej m.in. zmiany systemy wynagradzania sędziów. Przeszedł projekt rządowy, ze zgłoszonymi poprawkami redakcyjnymi. Jedyna istotna w nich poprawka dotyczyła powrotu do Ministra Sprawiedliwości jako organu określającego stanowiska funkcyjne (których nie ma w ustawie) i wysokość dodatków funkcyjnych. Wspólnie z Krajową Radą Sądownictwa - oponowaliśmy przeciwko tej zmianie, ale przedstawiciel Ministra argumentował, że zmiana wysokości tych dodatków przy poprzednim zapisie angażowałaby Radę Ministrów, co przy chęci ich podwyższenia byłoby utrudnione i długotrwałe. Nie przeszła poprawka przyjęta przez Pana posła Rydzonia, zaproponowana przez Stowarzyszenie, co do wyższych stawek w 2010 r. Pan poseł zgłosi ją na komisji i będziemy dalej starali się o jej przyjęcie. Musicie Państwo mieć świadomość, że będzie to trudne przy postępującym kryzysie, ale mimo to będziemy się starać o przyjęcie tej poprawki. Propozycje rządowe co do podwyżek w najmniejszym nawet stopniu nie są zagrożone. Podkomisja ma złożyć sprawozdanie do 11 lutego b.r., później odbędzie się posiedzenie Komisji o wynikach którego też Państwa poinformuję. Posłowie oceniają, że uchwalenie tej ustawy powinno nastąpić w marcu b.r.

 

Pozdrawiam serdecznie,

 

                           Irena Kamińska