wolne sądy

 • #MuremZaKrystianem 19 GRUDNIA 2019

  Rzecznik Radzik postawił Prezesowi SSP „Iustitia” Krystianowi Markiewiczowi 55 zarzutów w związku z listem, jaki wysłał do sędziów dyscyplinarnych 29 maja tego roku. W liście tym wskazał, że postępowania dyscyplinarne stały się narzędziem represji władzy politycznej wobec sędziów, którzy prowadzą działalność publiczną lub wydają orzeczenia niezgodne z wolą tej władzy. Zaapelował także do sędziów dyscyplinarnych o to, by do czasu wyjaśnienia przez TSUE statusu osób powołanych na urząd sędziego w Izbie Dyscyplinarnej SN powstrzymali się od orzekania, zawieszając postępowania do czasu rozstrzygnięcia tej kwestii, względnie by kierowali pytania prejudycjalne do TSUE.

  Ale przecież nie o treść listu w tej sprawie chodzi. Są w nim bowiem stwierdzenia, które olbrzymia część środowiska sędziowskiego publicznie powtarza od wielu miesięcy. Ponadto gdyby chodziło o tezy zawarte w liście, rzecznik zarzuty postawiłby zgodnie ze swoją praktyką już po kilku dniach, a nie po pół roku. Te zarzuty absurdalne w formie i treści to nic innego jak kolejne bezprawne działanie mające na celu zastraszenie sędziów stających w obronie praworządności w Polsce, w celu uniemożliwienia wykonania wyroku TSUE z 19 listopada 2019r.

  Krystian od 4 lat odważnie broni sędziów szykanowanych przez rządzących polityków i podporządkowanych im nielicznych sędziów. Dzisiaj sędziowie mają możliwość stanąć w jego obronie. Jeżeli jesteś sędzią i tak jak ja chcesz wesprzeć Krystiana:

  1. pobierz treść jego zaktualizowanego majowego listu,
  2. podpisz go czytelnie i podaj z jakiego sądu jesteś,
  3. zrób zdjęcie listu i prześlij je na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

  Umieścimy je na stronie internetowej Iustitii i poinformujemy o tym rzeczników dyscyplinarnych.  #muremzakrystianem

                                                                                      Wiceprezes ds. organizacyjnych SSP „Iustitia”

                                                                                                               Tomasz Marczyński

  list (pdf) w wersji do wydrukowania i podpisania

 • Akcje solidarnościowe w Polsce: 8 czerwca godz. 18:00 "150 x 150 Stańmy Murem za sędzią Igorem Tuleyą"


  Po wyborze na I Prezes Sądu Najwyższego sędzi Małgorzaty Manowskiej (wskazanej oczywiście przez niekonstytucyjną neo-KRS) wiążące postanowienia Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu z 8 kwietnia 2020 r. (C-791/19 R) i uchwała składu połączonych Izb: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 r., SN (sygn. Akt BSA I-4110-1/20) zostały zlekceważone. Niebędąca sądem Izba Dyscyplinarna SN dostała polityczne przyzwolenie na kontynuowanie swojej działalności. ID SN aktualnie nie orzeka już tylko w sprawach przewinień służbowych, ale uzurpuje sobie prawo do orzekania w sprawie np. o uchylenie immunitetu sędziemu Igorowi Tuleyi w związku z wydanym przez niego orzeczeniem. Ta sprawa została właśnie wyznaczona na posiedzenie 9 czerwca 2020 r o 9:00.

  Uchylenie immunitetu sędziemu pociąga za sobą daleko idące konsekwencje nie tylko w sferze służbowej, ale i osobistej, gdyż nie będąca sądem ID SN może nie tylko zawiesić sędziego w czynnościach służbowych i obniżyć jego wynagrodzenie od 25 do 50%, ale w szczególności poprzez uchylenie immunitetu może doprowadzić do postawienia w stan oskarżenia sędziego przez sterowaną politycznie prokuraturę, a nawet do pozbawienia go wolności pod pretekstem czynności procesowych.

  Przypominamy, że polska prokuratura podlega politycznemu kierownictwu, nie jest niezależna i od czasu ręcznego sterowania przez Prokuratora Generalnego Zbigniewa Z. przejawia nadzwyczajną aktywność wobec niepokornych sędziów.
  Nasz protest jest ważny, bo sędzia Igor Tuleya jest pierwszym sędzią, który może utracić immunitet, a w konsekwencji i swoją wolność. Od naszego twardego sprzeciwu zależeć będzie też, czy kolejni niepokorni wobec władzy politycznej sędziowie, jak Waldemar Żurek, Krystian Markiewicz, Paweł Juszczyszyn, Piotr Gąciarek, czy sędzia Dorota Zabłudowska, nie będą trafiać na ławę oskarżonych za swoje orzeczenia, postawę obywatelską, lub za pospolite przestępstwa „udowodnione” im w sfingowanych procesach.
  Stańmy i stójmy za nimi murem, bo teraz jesteśmy dla nich ważną, jeżeli nie jedyną linią obrony.

  Niezawiśli sędziowie, zgodnie z niekonstytucyjnymi zapisami wprowadzonej haniebnej „ustawy kagańcowej” nie mają już prawnych możliwości walki o niezależność sądów. Nie mogą między innymi orzekać w sprawach wadliwych powołań sędziów i asesorów, a wszystkie wnioski stron o wyłączenie sędziów wskazanych przez neo-KRS trafiają do rozpatrzenia przez Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych która w 100% obsadzona jest przez sędziów wskazanych przez neo-KRS i w ten sposób kółko absurdu prawnego się zamyka.

  Teraz tylko my: prodemokratyczne społeczeństwo, obywatelki i obywatele możemy przerwać ten zaklęty krąg i zatrzymać polityczny taniec wokół sądów. Musimy stanowczo i gremialnie zaprotestować przeciwko nieprzestrzeganiu prawa i niszczeniu demokratycznych procedur przez PiS w Polsce. Dlatego na dzień przed rozprawą sędziego Igora Tuleyi stańmy przed sądami w obronie niezawisłości sędziowskiej i niezależności sądów.
  150x150
  150 obywateli w 150 miastach!
  Stańmy Murem za sędzią Igorem Tuleyą.

  Mapa wydarzeń:

  https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=16Y1Y30omVLygJMMzIllyZyfS-_vXIKdD&ll=52.07826374565712%2C17.834642196267573&z=5

  Organizatorzy:

  Iustitia Polska - "Polish Judges"

  Komitet Obrony Demokracji

  Stowarzyszenie Sędziów „Themis””

  Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce Stowarzyszenie Adwokackie "Defensor Iuris" #DI

  Forum Współpracy Sędziów

  Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych Pro Familia

  Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych

  Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia"

  Inicjatywa Wolne sądy

  Helsińska Fundacja Praw Człowieka

  Amnesty International

  DOŁĄCZ DO WYDARZENIA NA FB: https://www.facebook.com/events/680815282495089

 • Dziś sędziowie - jutro Ty // 18 grudnia 2019 MAPA AKTUALIZOWANA

  mapa

 • FUNDUSZ POMOCY dla Pawła Juszczyszyna i sędziów szykanowanych przez rządzących

  Fundacja Dom Sędziego Seniora, której fundatorem jest m.in. Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" uruchomiła Fundusz Pomocy, którego zadaniem jest wspieranie sędziów, którzy - tak jak Paweł Juszczyszyn - bez swojej winy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej http://domsedziegoseniora.pl/fundusz-pomoc

  Wpłaty na ten cel można dokonywać na utworzone dla tego celu konto Fundacji

  20 1090 1346 0000 0001 4426 7265

  Pomoc będzie udzielana w oparciu o postanowienia Regulaminu Funduszu Pomocy

  Nawet najmniejsza pomoc to ogromne wsparcie. Wpłać dowolną kwotę i przekaż informacje znajomym! 

  Chcielibyśmy, jako sędziowie i obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, aby osoby związane z naszym środowiskiem, które znalazły się bez swojej winy w sytuacji wymagającej wsparcia, potrzebną pomoc uzyskały.

  Serdecznie zapraszamy do wsparcia Funduszu.

  Dziękujemy za każdą pomoc!

 • Iustitia prezentuje "5 przykazań sędziego w dobie pandemii" i apeluje do władz o realne zabezpieczenia dla pracowników sądów, a przede wszystkim obywateli

  Sądy w całej Polsce wracają do prac, a ich lokalowa rzeczywistość w dobie pandemii staje się szczególnie groźna. Ministerstwo Sprawiedliwości nie przygotowało systemu na to, by zapewnił obywatelom i pracownikom sądów choć minimum bezpieczeństwa.Brak informatyzacji wymusza obecność na rozprawach. Tam zaśc zekają małe, wąskie pomieszczenia, bez możliwości zachowania dystansu, bez zabezpieczeń dla stron, ich pełnomocników, świadków, z niewielką „szybką” tylko dla sędziego – to recepta na ryzyko epidemiologiczne.

  „Sądy muszą już wracać do pracy, nie ma na co czekać – sprawy obywateli muszą iść do przodu. Ale jako sędziowie, jesteśmy odpowiedzialni za to, co dzieje się na naszych salach – za pracowników, za ludzi. Nie będziemy się chować za szybką. Nie możemy akceptować choćby pozorów, że chronimy wyłącznie siebie. Dlatego po raz kolejny apelujemy do rządzących: zapewnijcie realną ochronę bezpieczeństwa – nie atrapę! Sędziom przypominamy zaś 5 złotych zasad, 5 przykazań na ten czas” – mówi sędzia Tomasz Zawiślak z zarządu IUSTITII.

  Rządzący uznali, że sądy mogą wrócić do „prawie normalnej” pracy. Mają odbywać się rozprawy, posiedzenia jawne. Bardzo często rozprawy online będą niemożliwe z powodu technologicznego zacofania wymiaru sprawiedliwości. Oznacza to, że w sądach będzie się pojawiać coraz więcej ludzi. Czy jesteśmy na to przygotowani? Czy Ministerstwo Sprawiedliwości wywiązało się ze swoich obowiązków? Czy jest bezpiecznie?! Nie.

  Smutna, żenująca rzeczywistość lokalowa wielu polskich sądów w dobie pandemii staje się tym bardziej groźna. W sieci krążą zdjęcia sal rozpraw, których wygląd jeży włos na głowie: małe, wąskie klitki, bez możliwości zachowania koniecznego dystansu, bez zabezpieczeń dla stron, ich pełnomocników, świadków – z niewielką „szybką” tylko dla sędziego. Nie trzeba być epidemiologiem, żeby stwierdzić, do czego to może doprowadzić.

  „Wieloletnie zaniedbania Ministerstwa Sprawiedliwości, brak szczegółowego planu reaktywacji sądów i chaos organizacyjny w wielu jednostkach nie zwalnia nas, sędziów, z odpowiedzialności za przestrzeganie prawa, ochronę obywateli i autorytet Państwa. Nie będziemy się chować za „szybką”. Sądy muszą już wracać do pracy, nie ma na co czekać – sprawy obywateli muszą iść do przodu. Ale nie możemy akceptować choćby pozorów, że chronimy wyłącznie siebie. Jako sędziowie, jesteśmy odpowiedzialni za to, co dzieje się na naszych salach – za pracowników, za ludzi. Sądy to nie tylko sędziowie. Bez pracowników administracyjnych i pozostałego personelu pomocniczego, w tym kuratorów, policjantów, biegłych - nie mogą funkcjonować. Dlatego po raz kolejny apelujemy do rządzących: zapewnijcie tym wszystkim ludziom, a także obywatelom, realną ochronę bezpieczeństwa – nie atrapę! Sędziom przypominamy zaś 5 złotych zasad, 5 przykazań na ten czas. Nie mamy wpływu

  na wiele rzeczy, ale walczmy o respektowanie konstytucyjnych zasad i standardów bezpieczeństwa!” – mówi sędzia Tomasz Zawiślak z zarządu IUSTITII.

  5 przykazań sędziego w dobie pandemii

  Sędzio! Pamiętaj!

  Na Sali rozpraw to Ty jesteś gospodarzem. Nie mamy wpływu na wiele rzeczy, ale możemy przynajmniej podjąć walkę o respektowanie konstytucyjnych zasad i standardów bezpieczeństwa epidemiologicznego.

  Dlatego każdy sędzia powinien wziąć sobie do serca pięć przykazań:

  1. Zadbaj o bezpieczeństwo osób, które przybyły do sądu po sprawiedliwość.
   Dla ludzi z zewnątrz to Ty jesteś sądem. Nie daj sobie wmówić, że jesteś tylko urzędnikiem, małym trybikiem w machinie biurokratycznej. Politycy chcą, żebyś tak myślał. Na Sali rozpraw to Ty reprezentujesz Rzeczpospolitą Polską. W Jej imieniu wydajesz wyroki, a zatem masz obowiązek, na ile to tylko możliwe, zadbać o bezpieczeństwo osób, będących pod Twoją władzą. Prawo do sądu oznacza także prawo do osądzenia sprawy bez narażania się na ryzyko utraty zdrowia lub życia.
  2. Zadbaj o swoich współpracowników i personel pomocniczy.
   Nie możemy akceptować choćby pozorów, że chronimy wyłącznie siebie. Twoje bezpieczeństwo jest ważne, ale nie ma miejsca na własne obawy i krótkowzroczność, których symbolem jest płyta pleksi tylko przed sędzią. Sądy to nie tylko sędziowie. Bez pracowników administracyjnych i pozostałego personelu pomocniczego (w tym kuratorów, policjantów, biegłych) sądy nie mogą funkcjonować. Oni zasługują na należytą ochronę.
  3. Sprawdź, czy jest bezpiecznie.
   Dawno minęły czasy, gdy sędziowie byli figurami w wieżach z kości słoniowej. Dziś tym bardziej każdy z nas musi wyjść zza stołu sędziowskiego i upewnić się, że są zachowane przynajmniej minimalne warunki bezpieczeństwa. Nie możemy udawać, że to nie jest nasz problem - nawet jeśli inni nie wykonują swoich zadań lub próbują przerzucać na nas swoje powinności
  4. Nie godź się na pracę w warunkach urągających powadze sądu.
   Od lat wmawiano nam, że dobremu sędziemu nic nie jest w stanie przeszkodzić w sądzeniu. Prowadziło to do orzekania w piwnicach, w mikro salach bez wentylacji, w niegodnych okolicznościach. Tymczasem warunki, w jakich wymierza się sprawiedliwość, mają znaczenie. Chodzi nie tylko o powagę i autorytet sądu, o przekonanie obywatela, że Państwo potraktowało go poważnie, ale obecnie także o zdrowie i bezpieczeństwo ludzi.
  5. Nie bądź obojętny - alarmuj.
   Jeśli na Twojej sali, w Twoim sądzie, nie są spełnione minimalne warunki bezpieczeństwa – zgłoś to. Nawet jeśli nie ma jednoznacznych rekomendacji, to jest jeszcze zdrowy rozsądek, doświadczenie życiowe, sędziowskie sumienie. O nieprawidłowościach zawiadom Prezesa sądu, właściwe organy odpowiedzialne na bezpieczeństwo sanitarne oraz bezpieczeństwo i higienę pracy, a także nas - nas (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).
 • Oświadczenie CCBE z 30 stycznia 2020 roku

  Oświadczenie CCBE z 30 stycznia 2020 roku

  Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy CCBE, dalej zwana CCBE, która reprezentuje samorządy i stowarzyszenia prawnicze 45 państw europejskich, a poprzez nie ponad 1 000 000 europejskich prawników, pragnie podkreślić wartość i znaczenie zasady praworządności płynącej z art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej jako jednej ze wspólnych wartości stanowiących podstawę Unii Europejskiej oraz jako część wspólnych konstytucyjnych tradycji państw członkowskich.


  Od 2015 roku CCBE wydało wiele oświadczeń dotyczących pogarszania się stanu przestrzegania zasady praworządności w Polsce, w wyniku podejmowanych działań legislacyjnych, które ostatecznie doprowadziły do podważenia niezależności sądownictwa.
  Niezależne sądy są najważniejszą gwarancją sprawiedliwego działania wymiaru sprawiedliwości oraz realizacji praw i wolności obywateli, jako że to sądy mogą decydować o ponoszeniu przez państwo odpowiedzialności za podejmowane decyzje i działania odnoszące się do obywatelskich praw i wolności.
  Jak wskazano w uchwale polskiego Sądu Najwyższego w składzie połączonych Izb: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 23 stycznia 2020 r. niezależność i bezstronność sądów jest zagwarantowana w art. 45 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w art. 47 Karty Praw Podstawowych UE, a także w art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.


  Krajowy ustawodawca w swoich działaniach legislacyjnych zobowiązany jest postępować zgodnie z tymi podstawowymi zasadami i nakazami.
  Natomiast przeprowadzane ostatnio w Polsce zmiany legislacyjne ciągle zagrażają niezależności sądownictwa a jednocześnie podważają autorytet Trybunału Sprawiedliwości UE.


  W szczególności projekt ustawy z dnia 12 grudnia 2019 r. zmieniający ustawę – prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym i niektórych innych ustaw wprowadza surowe środki dyscyplinarne wobec sędziów, którzy chcieliby weryfikować legalność i konstytucyjne umocowanie Krajowej Rady Sądownictwa, nowo utworzonych izb Sądu Najwyższego oraz innych sądów lub trybunałów.
  Ww. projekt został szeroko skrytykowany przez niezależne międzynarodowe organy i organizacje, jak np.:


  • Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie OBWE w Pilnej Wstępnej Opinii w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym i niektórych innych ustaw, wydanej 14 stycznia 2020 r.


  • Komisję Wenecką (Europejską Komisję na rzecz Demokracji przez Prawo Rady Europy) w opinii nr 977/2019 wydanej 16 stycznia 2020 r.,które wezwały polskie władze do zrewidowania zmian proponowanych w ustawie.

  Prawdą jest, że proponowane zmiany naruszają europejskie standardy demokracji oraz zasadę podziału władzy pomiędzy sądownictwo a władzę wykonawczą. Przyjęcie proponowanych zmian stanowiłoby nie tylko poważne naruszenie zasady praworządności w Polsce, ale także – jako że państwa członkowskie współdziałają ze sobą na wspólnym rynku – zakłóciłoby cały porządek prawny, na którym opiera się jednolity rynek UE i cała Unia Europejska.


  CCBE ceni sobie prowadzenie bezpośredniego dialogu twarzą w twarz – do którego wzywała także Vera Jurova – Komisarz ds. wartości i przejrzystości, która przyjechała do Polski
  28 stycznia 2020 r., aby spotkać się z przedstawicielami władzy, rządu, sądownictwa, biznesu
  oraz organizacji obywatelskich.


  CCBE jest przekonana, że organizowane przez Polską Akademię Nauk „Forum dla
  praworządności” może być dobrym punktem wyjścia do prowadzenia dialogu oraz
  poszukiwania rozwiązań o charakterze długofalowym. Forum zostanie zorganizowane
  wspólnie z Polską Akademią Umiejętności i odbędzie się 31 stycznia 2020 r. w siedzibie PAN.
  Tym samym CCBE wzywa wszystkie zaangażowane w sprawę władze i organy do wzięcia
  udziału w Forum oraz do zapewnienia pola do dialogu pomiędzy przedstawicielami władzy,
  sądownictwa oraz społeczeństwa obywatelskiego w celu znalezienia odpowiednich rozwiązań.

 • Prezydent Niemieckiego Samorządu Adwokackiego, Dziekan Paryskiej Izby Adwokackiej oraz Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej we wspólnym proteście przeciwko systematycznym naruszeniom!

  29 listopada 2019 r. w Paryżu Prezydent Niemieckiego Samorządu Adwokackiego (Deutscher Anwaltverein), Dziekan Paryskiej Izby Adwokackiej Panią oraz Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie podpisali wspólny protest przeciwko systematycznemu naruszaniu w Polsce w ostatnich latach przez władzę wykonawczą i ustawodawczą rządów prawa oraz niezależności sądownictwa. Zaapelowali także do polskich władz o przywrócenie rządów prawa, niezawisłości sądownictwa oraz respektowanie zasady autonomii samorządów prawniczych, zwłaszcza w zakresie postępowań dyscyplinarnych.

  WeimarTriangle29112019 listr trojstronny ang

  //tłumaczenie
  Paryż, 29 listopada 2019 r.

  My niżej podpisani, jako przedstawiciele zawodów prawniczych w Niemczech, Paryżu iWarszawie, wyrażamy wspólnie sprzeciw przeciwko postępującemu łamaniu zasady niezależności sądownictwa i w konsekwencji rządów prawa przez polskie władze ustawodawczą i wykonawczą;

  Poszanowanie dla niezależności władzy sądowniczej, podziału władz oraz rządów prawa jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich obywateli Unii Europejskiej oraz dla ochrony ich praw i wolności.

  W świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 19 listopada 2019 r., w którym Trybunał wskazał kryteria oceny niezależności i bezstronności władzy sądowniczej, konieczne jest ponowne podkreślenie, że zmiany ustawodawcze uchwalone na przestrzeni ostatnich czterech lat w odniesieniu do sądownictwa w Polce są w swej istocie sprzeczne zpodstawowymi zasadami i wartościami prawa Unii Europejskiej. Dotyczy to w szczególności przepisów ustaw, które przyznały władzy wykonawczej w Polsce znaczny wpływ na Krajową Radę Sądownictwa, powołały do życia dwie nowe Izby Sądu Najwyższego i wprowadziły nowe regulacje, dotyczące postępowań dyscyplinarnych w sprawach sędziów, prokuratorów i adwokatów.

  Stwierdzamy, że zagrożenia dla rządów prawa, wynikające z wprowadzonych przepisów, przybrały obecnie formę realnych i konkretnych działań przeciwko osobom, które działają wobronie zasad wspólnych dla Europejskiej kultury prawnej i sprzeciwiają się niekonstytucyjnym reformom wprowadzanym przez polskie władzę. Dotyczy to w szczególności działań podejmowanych przeciwko sędziom, prokuratorom praz adwokatom.

  Wzywamy Polskie władze ustawodawczą i wykonawczą do podjęcia wszelkich kroków niezbędnych dla przywrócenia rządów prawa, niezależności władzy sądowniczej oraz do zachowania niezależności zawodów prawniczychi ich samorządów, w szczególności w zakresie postępowań dyscyplinarnych.;

  Mikołaj Pietrzak
  Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie

  Edith Kindermann
  Prezydent Niemieckiego Samorządu Adwokackiego (Deutscher Anwaltverein)

  Marie-Aimée Peyron
  Dziekan Paryskiej Izby Adwokackiej

 • Stanowisko Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" w związku z inicjatywą "Forum dla Praworządności"

  Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia w związku z inicjatywą „Forum dla Praworządności” pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk wyraża gotowość do konstruktywnych rozmów o rzeczywistej reformie sądów i oczekuje od innych szanownych uczestników forum podobnej gotowości. Sędziowie zawsze opowiadali się za reformami usprawniającymi postępowania, proponowali własne rozwiązania, jednak nikt na to nie zważał.
  >> stanowisko do pobrania w formacie pdf

  Stanowisko Forum dla PraworządnościStanowisko Forum dla Praworządności2

 • STANOWISKO ZARZĄDU SSP „IUSTITIA” W SPRAWIE POSTAWIENIA 22 LIPCA 2020 ROKU ZARZUTÓW DYSCYPLINARNYCH 14 SĘDZIOM

  Przemysław Wiktor Radzik - Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych oraz Wojciech Biedroń - redaktor portalu internetowego „Wpolityce” 22 lipca 2020 roku poinformowali opinię publiczną o sformułowaniu i przedstawieniu 14 sędziom sądów powszechnych zarzutów popełnienia przewinień dyscyplinarnych polegających na: „na oczywistej i rażącej obrazie przepisów prawa – art. 88a § 1 usp w ten sposób, że będąc zobowiązanym do złożenia w trybie określonym w art. 88a § 1 usp w zw. z art. 9 ustawy z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 190), pisemnego oświadczenia, odmówił(a) podania w nim danych i informacji dotyczących jego (jej) przynależności do zrzeszeń i stowarzyszeń, zatajając fakt członkostwa w zrzeszeniu Forum Współpracy Sędziów i w jego organie o nazwie Stałe Prezydium oraz zataił(a) okres członkostwa w tych strukturach, przez co dopuścił(a) się również uchybienia godności urzędu poprzez nierespektowanie ustawowych obowiązków postępowania zgodnie ze ślubowaniem sędziowskim, w tym, w szczególności, obowiązku stania na straży prawa i kierowania się zasadami godności i uczciwości w służbie i poza nią, to jest zachowań przynoszących ujmę godności sędziego i naruszających zasady etyki zawodowej, określone w § 2, § 5 ust. 2 i § 16 uchwały Krajowej Rady Sądownictwa z 19 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Zbioru Zasad Etyki Zawodowej Sędziów i Asesorów Sądowych.”

  Obwinieni sędziowie do tej pory nie zostali zaznajomieni ze sformułowanymi przeciwko nim zarzutami.

  Działania powołanego przez Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro rzecznika dyscyplinarnego są oczywiście wadliwe. Forum Współpracy Sędziów nie jest stowarzyszeniem ani zrzeszeniem.

  Podjęte przez Przemysława Wiktora Radzika czynności mają charakter represji wymierzonej w przedstawicieli ogółu środowiska sędziowskiego. Mogą stanowić występek przekroczenia uprawnień.

 • Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 grudnia 2019 r.

  Uchwała

  Zgromadzenia Ogólnego Sędziów

  Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

  w Warszawie

  z dnia 16 grudnia 2019 r.

   

   

  w sprawie powstrzymania się od opiniowania i przedstawienia Krajowej Radzie Sądownictwa kandydatów na stanowiska sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

   

  Na podstawie art. 24 § 4 pkt 7 w związku z pkt 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2167), uchwala się, co następuje:

  Kierując się troską o zachowanie właściwego przebiegu procedury nominacyjnej na wolne stanowiska sędziowskie, w poczuciu odpowiedzialności za realizację prawa stron do rozpoznania sprawy przez prawidłowo ustanowiony sąd oraz odpowiedzialności za zgodne z regułami prawa funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości

   

  biorąc pod uwagę, że:
  zgodnie z art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej sędziowie są powoływani przez Prezydenta Rzeczypospolitej, na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, na czas nieoznaczony;
  zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 84 ze zm.), do kompetencji Krajowej Rady Sądownictwa należy między innymi rozpatrywanie i ocena kandydatów do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziowskich w sądach administracyjnych oraz przedstawianie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosków o powołanie sędziów w sądach administracyjnych,
  zgodnie z art. 24 § 4 pkt 2 ustawy Prawo o ustroju sądów administracyjnych, zgromadzenie ogólne sędziów wojewódzkiego sądu administracyjnego
  przedstawia Krajowej Radzie Sądownictwa kandydatów na stanowiska sędziów wojewódzkiego sądu administracyjnego, a także
  mając na względzie, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, rozpoznając sprawy, stosuje prawo Unii Europejskiej i rozstrzyga o prawach i wolnościach gwarantowanych przez prawo Unii,
  kierując się zasadami wynikającymi z art. 4 ust. 3 akapit 2 i art. 19 ust. 1 akapit 2 Traktatu o Unii Europejskiej, a w konsekwencji uwzględniając stanowisko Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zawarte w wyroku z dnia 19 listopada 2019 r. wydanym w sprawach C-585/18, C-624/18 i C-625/18, a także mając na uwadze wydany w związku z powołanym wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 grudnia 2019 r. sygn. akt III PO 7/18, oddalający wniosek prezesa  Izby  Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego z dnia 10 października 2018 r. o przekazanie sprawy według właściwości do Izby Dyscyplinarnej oraz uchylający uchwałę Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 27 lipca 2018 r. w przedmiocie dalszego zajmowania stanowiska sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, z uwagi na stwierdzenie, między innymi, że Krajowa Rada Sądownictwa w obecnym składzie nie jest organem bezstronnym i niezawisłym od władzy ustawodawczej i wykonawczej, jak również podzielając wątpliwości wyrażane w tym względzie przez organy innych sądów w Polsce,
  Zgromadzenie Ogólne Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie powstrzymuje się od opiniowania i przedstawienia Krajowej Radzie Sądownictwa kandydatów na stanowiska sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w postępowaniu wszczętym na skutek obwieszczenia Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 października 2018 r. (M. P. poz. 1043) - do czasu ustawowego ukształtowania pozycji Krajowej Rady Sądownictwa w sposób gwarantujący wypełnianie jej konstytucyjnej roli oraz jej powołania w nowym składzie.

  Zgromadzenie Ogólne Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zobowiązuje Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie do opublikowania niniejszej uchwały na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu.

 • UCHWAŁA nr 1 Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Słupskiego z dnia 14 grudnia 2019 roku

  My, Sędziowie Sądów Okręgu Słupskiego domagamy się:


  1. natychmiastowego przywrócenia do orzekania sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Pawła Juszczyszyna;
  2. podjęcia prac legislacyjnych zmierzających do takiego ukształtowania postępowania dyscyplinarnego
  wobec sędziów sądów powszechnych, które zapewni standard rzetelnego postępowania i prawa do obrony, przy całkowitym wyeliminowaniu wpływu czynnika politycznego, jakim jest władza wykonawcza, na kształt tego postępowania, wybór, skład i strukturę organów je prowadzących oraz skład i strukturę sądów dyscyplinarnych, a także do likwidacji sądu specjalnego do prowadzenia postępowań dyscyplinarnych, jakim obecnie jest Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego;
  3. zaprzestania wszelkich działań dyscyplinarnych wobec sędziów podejmowanych w związku z wydanymi przez nich orzeczeniami, wypowiedziami w obronie niezależności sądów i niezawisłości sędziów oraz działalnością edukacyjną;
  4. wykonania wyroków WSA w Warszawie z 29 sierpnia 2018 roku i NSA z 28 czerwca 2019 roku poprzez niezwłoczne ujawnienie list poparcia udzielonego przez sędziów członkom KRS będących sędziami oraz udostępnienie ich Zgromadzeniu;
  5. respektowania orzeczeń sądów polskich i Unii Europejskiej, w szczególności wyroku TSUE z 19 listopada 2019 roku oraz wyroku Sądu Najwyższego z 5 grudnia 2019 roku w sprawie III PO 7/18.
  6. niezwłocznego wykonania przez Prezesa Sądu Okręgowego w Słupsku, prezesów sądów rejonowych Okręgu Słupskiego -przywołanego wyroku TSUE z 19 listopada 2019 roku poprzez podjęcie wszelkich środków zapewniających skuteczną ochronę prawną w dziedzinach objętych prawem Unii, a sprecyzowanych w wyroku Sądu Najwyższego z 5 grudnia 2019 roku.


  Apelujemy do wszystkich sędziów Okręgu Słupskiego o powstrzymanie się do czasu ukształtowania Krajowej Rady Sądownictwa zgodnie z wymogami prawa unijnego i Konstytucji RP od udziału w procedurze konkursowej oraz o nieprzyjmowanie nominacji, które mogą być obciążone wadą prawną.
  Zwracamy się też do wszystkich sędziów, którzy otrzymali nominacje wskutek rekomendacji organu, który zastąpił Krajową Radę Sądownictwa, często bez opinii Kolegium Sądu Okręgowego i samorządu sędziowskiego, a nawet wbrew tej opinii, o wstrzymanie się od wykonywania obowiązków sędziowskich.

 • UCHWAŁA NR 4 ZGROMADZENIA OGÓLNEGO SĘDZIÓW APELACJI SZCZECIŃSKIEJ Z DNIA 13 GRUDNIA 2019 ROKU

  Wyrokiem z dnia 19 listopada 2019 r., wydanym w sprawach C 585/18, C 624/18 i C 625/18,Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jednoznacznie wskazał, że spory dotyczące stosowania prawa Unii Europejskiej mogą być rozstrzygane jedynie przez sądy niezawisłe i bezstronne w rozumieniu art. 47 Kart praw podstawowych Unii Europejskiej i art. 9 ust. 1 dyrektywy Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r.

  Jednocześnie Trybunał stwierdził, że jednym z elementów służących ocenie, czy mamy do czynienia z takim właśnie sądem jest kwestia uczestnictwa w procesie powołania członków sądu organu, który ze względu na sposób jego powołania, czy sposób działania nie przejawia cech zależności od władzy ustawodawczej lub wykonawczej. Takich cech niewątpliwie nie posiada obecna Krajowa Rada Sądownictwa, tak ze względu na skrócenie konstytucyjnie określonej kadencji członków wcześniej wchodzących w skład Rady, tak ze względu na sposób powołania, jak i ze względu na ewidentne przejawy popierania przez Radę władzy ustawodawczej i wykonawczej.

  Wreszcie, wymienionym wyżej wyrokiem, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sposób nie budzący wątpliwości wskazał z jednej strony na to, że jego treścią związany jest nie tylko sąd odsyłający, ale także wszystkie inne organy Rzeczypospolitej Polskiej bez możliwości zapobieżenia temu przez prawo krajowe, a z drugiej strony wskazał, że to do kompetencji poszczególnych sądów należy obowiązek badania, czy określony sąd spełnia wymogi bezstronności i niezależności, a w przypadku stwierdzenia wystąpienia takiej sytuacji do odstąpienia od stosowania przepisów prawa krajowego w tym zakresie.

  W takiej zatem sytuacji sędziowie Zgromadzenia Ogólnego Apelacji Szczecińskiej zdecydowanie protestują przeciwko pracom nad projektem ustawy zmieniającej treść art. 107 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, które zmierzają do uznania za delikt dyscyplinarny działań mających na celu respektowanie przepisów Unii Europejskiej stanowiących, zgodnie z treścią art. 91 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, część krajowego porządku prawnego i które stosowane są bezpośrednio. Takie działania mają na celu zastraszenie sędziów stających w obronie przepisów Unii Europejskiej, przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz wartości z nich wynikających. Sprzeciwiamy się również projektowanym zmianom dotyczącym składu kolegiów sądów, czy sposobu głosowania przez zgromadzenia ogólne sędziów. Zmiany te zmierzają bowiem do ograniczenia reprezentacji sędziów w organach sądów, stanowią element zastraszenia sędziów przed określonym sposobem głosowania oraz stanowią ingerencję w istotę samorządu sędziowskiego.

  Sędziowie Zgromadzenia Ogólnego Apelacji Szczecińskiej wzywają sędziów Krajowej Rady Sądownictwa do rezygnacji z członkostwa w tej Radzie, co będzie przejawem troski o niezawisłość i niezależność sądów, zapewni możliwość podjęcia prac legislacyjnych zmierzających do przywrócenia ładu konstytucyjnego oraz stanowić będzie przejaw respektowania orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i prawa Unii, jak również zapobiegnie negatywnym skutkom orzekania przez sędziów powołanych z udziałem organu, który w obiektywnej ocenia nie gwarantuje niezawisłości i niezależności sądów.

  Sędziowie Zgromadzenia Ogólnego Apelacji Szczecińskiej protestują również przeciwko odwołaniu sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Pawła Juszczyszyna z delegacji do sądu okręgowego, jako przejawu represji za obronę prawa stron do niezależnego i niezawisłego sądu oraz wkraczania przez władzę wykonawczą w sferę orzeczniczą.

  Sędziowie Zgromadzenia Ogólnego Apelacji Szczecińskiej wspierają wszystkich sędziów nękanych dyscyplinarnie, w tym Prezesa Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" Krystiana Markiewicza, za obronę niezawisłości i niezależności sądów.

  Wreszcie, Sędziowie Zgromadzenia Ogólnego Apelacji Szczecińskiej protestują przeciwko przesyłaniu przez prezesów sądów okręgowych i apelacyjnych akt osób starających się o powołanie na stanowisko sędziego do Krajowej Rady Sądownictwa pomimo odroczenia wydania w tym zakresie opinii przez zgromadzenia ogólne sędziów. Takie działanie pozbawia zgromadzenia możliwości wydania opinii i ewidentnie stanowi naruszenie prawidłowości procesu nominacyjnego (art. 58 § 2 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych). Odraczając opiniowanie zgromadzenia nie zrezygnowały ze swojego uprawnienia do wyrażenia opinii o kandydatach na stanowiska sędziowskie, a jedynie przesuwały w czasie tą czynność do momentu uzyskania dodatkowych informacji, najczęściej wyroku TSUE. Uprawnienia do przesyłania akt do Krajowej Rady Sądownictwa, pomimo odroczenia wydania opinii przez zgromadzenia ogólne sędziów, nie daje również, nawet za zgodą zainteresowanych, treść art. 35 ust. 3 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, albowiem przepis ten mówi jedynie o możliwości sporządzenia listy rekomendowanych kandydatów pomimo braku dokumentów, w tym opinii zgromadzenia sędziów, a nie o możliwości sporządzenia takiej listy z pominięciem fazy procedowania polegającej na wydaniu opinii przez zgromadzenia ogólne sędziów.

 • Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Bielsku - Białej podjęta 16 grudnia 2019 roku

  uchwała 2

 • Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Radomiu z dnia 13 grudnia 2019 r.

  Uchwała
  Zgromadzenia Ogólnego Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Radomiu
  z dnia 13 grudnia 2019 r.

  1. Zgromadzenie Ogólne Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Radomiu:
  - w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 19 listopada 2019 r. w połączonych sprawach o sygnaturach C-585/18, C-624/18 i C-625/18, a także wyrokiem Sądu Najwyższego Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie o sygnaturze III PO 7/18, podzielając w pełni stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w ustnych motywach wyroku, że Krajowa Rada Sądownictwa w kształcie i składzie powołanym w marcu 2018 roku nie jest organem niezależnym od władzy wykonawczej i ustawodawczej, a także nie spełnia konstytucyjnej roli stania na straży niezależności sądów, zaś proces nominacyjny przy udziale tak ukształtowanego organu obarczony jest wadą wpływającą na prawidłowe ukształtowanie składu sądu zgodnie z wymogami przewidzianymi w art. 45 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, art. 47 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej i art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka – Zgromadzenie Ogólne Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Radomiu wstrzymuje się z opiniowaniem kandydatów na wolne stanowiska sędziów sądów rejonowych przedstawionych Zgromadzeniu w dniu 13 grudnia 2019 roku do Sądu Rejonowego w Radomiu, Sądu Rejonowego w Kozienicach, Sądu Rejonowego w Grójcu do czasu wykonania przez władzę ustawodawczą przywołanych wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Sądu Najwyższego, w szczególności ustawowego ukształtowania pozycji Krajowej Rady Sądownictwa w sposób gwarantujący wypełnianie jej konstytucyjnej roli oraz jej powołania w nowym składzie,
  2. Na podstawie art. 58 § 2 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych Zgromadzenie Ogólne Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Radomiu odmawia przekazania Prezesowi Sądu Okręgowego w Radomiu zgłoszonych kandydatur na stanowisko sędziów sądów rejonowych w okręgu Sądu Okręgowego w Radomiu przedstawionych Zgromadzeniu w dniu 13 grudnia 2019 roku,
  3. Zgromadzenie Ogólne Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Radomiu wzywa organy władzy ustawodawczej i wykonawczej do wykonania wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie o sygnaturze II SA/Wa 484/18 i wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie o sygnaturze I OSK 4282/18, poprzez niezwłoczne ujawnienie list poparcia udzielonego przez sędziów członkom nowej Krajowej Rady Sądownictwa, będącym sędziami, a także respektowania orzeczeń sądów polskich i Unii Europejskiej, w szczególności wskazanych wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 19 listopada 2019 r. i Sądu Najwyższego z dnia 5 grudnia 2019 r.,
  4. Zgromadzenie Ogólne Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Radomiu wzywa przedstawicieli władzy ustawodawczej i wykonawczej do niezwłocznego podjęcia prac legislacyjnych zmierzających do ukształtowania postępowania dyscyplinarnego wobec sędziów w sposób, który zapewni standard rzetelnego postępowania i prawa do obrony, przy całkowitym wyeliminowaniu wpływu czynnika politycznego, jakim jest władza wykonawcza, na kształt tego postępowania, wybór, skład i strukturę organów je prowadzących oraz skład i strukturę sądów dyscyplinarnych, a także do likwidacji sądu specjalnego do prowadzenia postępowań dyscyplinarnych, jakim obecnie jest Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego,
  5. Zgromadzenie Ogólne Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Radomiu wzywa przedstawicieli władzy wykonawczej i Rzeczników dyscyplinarnych wszystkich szczebli do zaprzestania wszelkich działań dyscyplinarnych wobec sędziów, podejmowanych w związku z wydanymi przez nich orzeczeniami, działalnością w obronie niezależności sądów i niezawisłości sędziów oraz działalnością edukacyjną. Jednocześnie Zgromadzenie wyraża swą solidarność z sędziami, których dotykają opisane działania,
  6. Zgromadzenie Ogólne Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Radomiu zobowiązuje Prezesa Sądu Okręgowego w Radomiu do opublikowania podjętej Uchwały na stronie internetowej Sądu oraz przekazania jej do wiadomości Panu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Przewodniczącemu Krajowej Rady Sądownictwa, Ministrowi Sprawiedliwości, Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego, Marszałkowi Sejmu, Marszałkowi Senatu, Rzecznikowi Prawa Obywatelskich, Prezesom Sądów Apelacyjnych, Prezesom Sądów Okręgowych, Prezesom Sądów Rejonowych w okręgu Sądu Okręgowego w Radomiu, Prezesowi Naczelnej Rady Adwokackiej, Prezesowi Krajowej Izby Radców Prawnych, Prezesowi Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, Prezesowi Stowarzyszenia Sędziów „Themis”.

   

 • WSPÓLNE STANOWISKO w sprawie wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawach połączonych A.K. (C-585/18), CP (C-624/18) i DO (C-625/18)

  Pełna treść Stanowiska do pobrania TUTAJ oraz dodatkowa argumentacja TUTAJ


  Apel

  W związku z ogłoszonym wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu ws. KRS i Izby Dyscyplinarnej, podkreślamy, że pełne wykonanie orzeczenia jest obowiązkiem wszystkich władz Rzeczypospolitej Polskiej. Wskazujemy, że państwo członkowskie UE, które nie przestrzega standardów dotyczących niezawisłości sądów krajowych nie może uczestniczyć w ‍ponadnarodowej integracji europejskiej. Trybunał Sprawiedliwości uważa bowiem niezawisłość sędziowską za element wartości praworządności w rozumieniu art. 2 TUE, która jest nieodzowna dla funkcjonowania systemu prawnego Unii Europejskiej, a także do tego, by inne państwa członkowskie i instytucje unijne miały zaufanie do polskich sądów i ‍do polskiego systemu sądowniczego.

  Jeżeli wyrok TSUE nie zostanie zrealizowany szybko i w zgodzie ze standardami europejskimi, zasadą pewności prawa, a także z poszanowaniem praw obywateli, którzy pokładali zaufanie w polskim systemie sądownictwa, to nieuchronnie dojdzie do bezprecedensowego chaosu w systemie prawnym. Orzeczenia polskich sądów nie będą przede wszystkim korzystać z zasady wzajemnego zaufania i ‍uznawania w innych państwach członkowskich UE.

  Wskazujemy na to, że na prezesach sądów, sędziach, a także na ustawodawcy, KRS i pozostałych władzach państwowych ciąży ogromna odpowiedzialność, by w jak najszybszym czasie wykonać wyrok TSUE, by zagwarantować bezpieczeństwo prawne wszystkich obywateli UE.


  AMNESTY INTERNATIONAL POLSKA
  ARCHIWUM OSIATYŃSKIEGO
  CZŁONKOWIE ZESPOŁU EKSPERTÓW PRAWNYCH FUNDACJI IM. S BATOREGO
  FORUM OBYWATELSKIEGO ROZWOJU – FOR
  HELSIŃSKA FUNDACJA PRAW CZŁOWIEKA
  INSTYTUT PRAWA I SPOŁECZEŃSTWA INPRIS
  OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE SĘDZIÓW SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH
  STAŁE PREZYDIUM FORUM WSPÓŁPRACY SĘDZIÓW
  STOWARZYSZENIE IM. PROF. ZBIGNIEWA HOŁDY
  STOWARZYSZENIE PROKURATORÓW „LEX SUPER OMNIA”
  STOWARZYSZENIE SĘDZIÓW POLSKICH „IUSTITIA”
  STOWARZYSZENIE SĘDZIÓW „THEMIS”
  WOLNE SĄDY