Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

stanowiska

 • Iustitia do lekarzy: Jesteście teraz nadzieją ludzi. Jesteśmy z Was dumni! - stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA z 30 marca 2020 roku

  Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA wyraża podziw i uznanie dla wszystkichlekarzy, pielęgniarek oraz pozostałych pracowników służby zdrowiaza ich zaangażowanie;w pracy z pacjentami zakażonymi wirusem COVID 19. Codziennie;personel medyczny naraża swoje zdrowie i życie w walce z rozprzestrzeniającą się epidemią. Wiemy, że swoją służbę wykonujecie w warunkach skrajnych. Mierzycie się na co dzień nie tylko z chorobą i ludzkim lękiem, ale też z błędami systemu. Trudno znaleźć słowa, które oddałyby naszą wdzięczność i szacunek.

  Jednocześnie zwracamy uwagę, że lekarze, tak samo jak inni obywatele naszego kraju, korzystają z konstytucyjnego prawa do publicznego wyrażania swoich poglądów. Wobec tego nie można zaakceptować zakazu wypowiadania się przez lekarzy na temat sytuacji epidemiologicznej w placówkach medycznych i dostrzeżonych przez nich nieprawidłowościach (pismo wiceminister zdrowia Józefy Szczurek-Żelazko z 20 marca 2020 roku skierowane do lekarzy pełniących funkcję krajowych konsultantów). Tym bardziej, że informowanie społeczeństwa
  o istotnych sprawach dotyczących zdrowia obywateli leży w interesie publicznym. 

  Tak, jak w interesie publicznym leży wskazywanie decydentom odpowiedzialnym za funkcjonowanie systemu zdrowia, na to gdzie ten system nie działa. Przedstawiciele zawodów zaufania społecznego, takich jak lekarz, nauczyciel czy prawnik, odebrali swoją edukację po to, by móc jak najlepiej służyć obywatelom swoją wiedzą i doświadczeniem. Także wtedy, kiedy wymaga to stanięcia w obronie ich praw, a z taką sytuacją mamy dziś do czynienia. Naszą powinnością jest służyć ludziom. Nie politykom. I my to wiemy. Po to państwo polskie przez lata przygotowywało nas do wykonywania naszych ról - kiedy ludziom dzieje się krzywda
  i narażane są ich podstawowe prawa, mamy obowiązek reagować.

  Dlatego lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom medycznym i całemu personelowi medycznemu chcemy dziś - my, sędziowie - przekazać nie tylko głębokie podziękowanie, ale też nasze wyrazy solidarności.

  Organizujemy też pomoc bezpośrednią w ramach lokalnych oddziałów Iustitii. Sami wiecie najlepiej, czego potrzebują pacjenci. To Wy jesteście ekspertami i macie prawo mówić głośno, kiedy trzeba stawać w ich obronie. Formy nacisku i próby zamknięcia lekarzom ust odbiegają od standardów rozwiniętych demokracji - doświadczacie ich dziś Wy, doświadczały ich wcześniej także inne grupy.

  To Wy, zawód zaufania społecznego, jesteście teraz nadzieją ludzi.Jesteśmy z Was dumni i nie zapomnimy tego, co robicie dziś dla milionów Polaków.

  (-) Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”

  STANOWISKO DO POBRANIA 
  .pdf
  .png


  lokalnie SSP "IUSTITIA" udziela już wsparcia w następujących miejscach:

  Kraków:
  https://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,25807113,koronawirus-przylbice-i-kilkanascie-tysiecy-zlotych-dla-szpitali.html

  Szczecin:
  https://zrzutka.pl/xuux7r?utm_medium=social&utm_source=whatsapp&utm_campaign=sharing_button

  Oddział Śląski:
  https://zrzutka.pl/vxfr4r?utm_medium=social&utm_source=whatsapp&utm_campaign=sharing_button

  Oddział Warszawski:
  https://www.facebook.com/594416134001985/posts/2631652163611695/

  Iustitia Oddział Opolski
  https://www.facebook.com/2071792419759902/posts/2627929210812884/

  Iustitia Oddział we #Wrocławiu
  https://www.iustitia.pl/wroclaw/index.php/component/content/?view=featured

  Legnica (Oddział wrocławski)
  https://e-legnickie.pl/wiadomosci-z-regionu/legnica/28437-sedziowie-z-pomoca-szpitalowi

  Poza tym akcje pomocy organizują też oddziały w Bydgoszczy, Nowym Sączu, Rzeszowie i Radomiu.

 • Polski rząd „odpowiada” Komisji Europejskiej. Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia"

  Polski rząd „odpowiada” Komisji Europejskiej – stanowisko Zarządu SSP IUSTITIA w związku z działalnością Izby Dyscyplinarnej w budynku Sądu Najwyższego wbrew orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości UE

  Dziś, 24 czerwca 2020 r., mija termin, jaki Komisja Europejska zakreśliła polskiemu rządowi (Ministrowi Sprawiedliwości) do wyjaśnienia, w jaki sposób rząd zastosował się do postanowienia TSUE (Wielkiej Izby) z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie C-791/19 Komisja przeciwko Polsce, zawieszającego stosowanie przepisów krajowych dotyczących właściwości Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w sprawach dyscyplinarnych sędziów. Odpowiedź jest jasna i wynika z działań, zarówno samego rządu, w tym Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego Z. Ziobry oraz Prezydenta A. Dudy, jak i osób przez nich mianowanych w politycznych procedurach i im podporządkowanym.

  Prokuratura podległa Ministrowi Sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze wszczyna przeciwko sędziom postepowania karne, mające często charakter polityczny i szykanujące polskich sędziów za wydane orzeczenia. Mają one w istocie charakter zbliżony do postępowań dyscyplinarnych. Zmierzają do uchylenia sędziom immunitetu i zawieszenia ich w czynnościach sędziowskich, a w dalszej kolejności - szykanowania sędziów w procesach karnych i traktowania ich jak zwykłych przestępców.

  Osoby, które pełniły obowiązki I Prezesa SN uchyliły decyzję I Prezes SN prof. Małgorzaty Gersdorf wykonującą orzeczenie TSUE. Ostatnio powołana na to stanowisko przez Prezydenta A. Dudę - była wiceminister sprawiedliwości w resorcie Z. Ziobry M. Manowska, zezwoliła na kontynuowanie działalności Izby Dyscyplinarnej SN.

  Osoby, pełniące funkcje sędziów w Izbie Dyscyplinarnej SN prowadzą dalej postępowania o uchylenie immunitetu polskim sędziom, mimo że same sądem nie są, co potwierdzają orzeczenia TSUE i polskiego SN. Osoby te, będące często byłymi prokuratorami niedawno podległymi Z. Ziobrze , a powołanymi przez P. Dudę, intensywnie realizują polityczną linię polskiego rządu.

  Podsumowując, nie-sąd podporządkowany polskim politykom pod rządami osoby kierującej SN, powołanej przez polskich polityków, rozpoznaje wnioski o uchylenie immunitetu polskim sędziom, które składne są przez prokuraturę podporządkowaną polskiemu politykowi. Przykładem tego jest sprawa Pana Sędziego Igora Tuleyi, w której prokuratura Z. Ziobry wniosła o uchylenie immunitetu za wydane orzeczenie, następnie były prokurator, a obecnie „sędzia” w ID SN orzekł w tej sprawie 9 czerwca 2020 r. nie wyrażając zgody na uchylenie immunitetu. W poniedziałek 22 czerwca 2020 r. prokurator wniósł odwołanie od tej uchwały.

  Brak niezwłocznej reakcji ze strony społeczności międzynarodowej, w tym przede wszystkim Komisji Europejskieji Parlamentu Europejskiego, spowoduje, że orzeczenie TSUE nadal nie będzie przestrzegane. Skutkiem tego polscy sędziowie staną się obiektem niekończących się politycznych postępowań o charakterze dyscyplinarnym, co ma prowadzić do wywołania efektu mrożącego i zlikwidowania jakichkolwiek oznak niezależności polskich, a zarazem europejskich sądów.

 • Stanowisko Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" z dnia 27 maja 2020

  Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” zwraca uwagę, że po zakończeniu sprawowania urzędu I Prezesa Sądu Najwyższego przez prof. Małgorzatę Gersdorf zostały podjęte działania, które lekceważą moc wiążącą postanowienia Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu z 8 kwietnia 2020 r. (C-791/19 R). Działania te sprowadzają się do tolerowania przez obecnie kierownictwo SN orzekania w sprawach o uchylenie immunitetu sędziowskiego przez Izbę Dyscyplinarną, pomimo tego, że zawieszono stosowanie przepisów przewidujących właściwość tej Izby w sprawach dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. Izba aktualnie nie orzeka więc w sprawach drobnych przewinień służbowych, a uzurpuje sobie prawo do orzekania w sprawie np. o uchylenie immunitetu sędziemu Igorowi Tuleyi w związku z wydanym przez niego orzeczeniem. Ta sprawa została właśnie wyznaczona na posiedzenie 9 czerwca 2020 r.

  Uchylenie immunitetu sędziemu pociąga za sobą daleko idące konsekwencje w sferze służbowej, gdyż sąd o tym orzekający może zawiesić w czynnościach służbowych takiego sędziego i obniżyć jego wynagrodzenie od 25 do 50%. Wszystkie racje przemawiające za uniemożliwieniem orzekania w sprawach dyscyplinarnych sędziów są zatem jeszcze bardziej zasadne w sprawach o  uchylenie immunitetu. Przypominamy, że polska prokuratura podlega politycznemu kierownictwu, nie jest niezależna i w sprawie ścigania niewygodnych dla niej niezależnych sędziów przejawia nadzwyczajną aktywność, a w sprawie wyjaśniania afer związanych z osobami pracującymi dla ministerstwa sprawiedliwości śledztwa toczą się nadzwyczaj długo i bez rezultatów.

  Takie wybiórcze traktowanie orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE przez osoby kierujące Sądem Najwyższym, których polityczna przeszłość jest powszechnie znana, stanowią kontynuację strategii politycznej niszczenia niezależności sądownictwa i naigrywania się z możliwości działania europejskich instytucji. Przestrzegamy, że konsekwencje z tym związane dotkną wszystkich Polaków. Od instytucji europejskich oczekujemy zrozumienia, że działania te nie mają na celu podwyższania standardów praworządności i są elementem realizowanego od kilku lat, krok po kroku, politycznego planu.

 • Stanowisko Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” w sprawie uchwalonej przez Sejm RP 6.04.2020 r. ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta RP zarządzonych w 2020 r.

  Stanowisko Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” w sprawie uchwalonej przez Sejm RP 6.04.2020 r. ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych
  na Prezydenta RP zarządzonych w 2020 r.

  ;

  1. Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” jednoznacznie krytycznie ocenia uchwaloną przez Sejm RP w dniu 6.04.2020 r. ustawę o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta RP zarządzonych w 2020 r.


  2. Przyjęta ustawa w sposób rażący i ostentacyjny narusza Konstytucję RP w zakresie trybu wyboru Prezydenta RP co do powszechności, równości, bezpośredniości i tajności.  


  3. W ocenie Stowarzyszenia powoduje to, że szczegółowa analiza zapisów tego aktu jest zbędna i niepoważna.


  4. Sytuacja występująca obecnie w Polsce wypełnia wszystkie znamiona stanu klęski żywiołowej w rozumieniu Konstytucji RP, która w art. 228 ust. 6 stanowi, że w czasie stanu nadzwyczajnego nie mogą być zmienione: Konstytucja, ordynacje wyborcze do Sejmu, Senatu i organów samorządu terytorialnego, ustawa o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej oraz ustawy o stanach nadzwyczajnych. Zmiany wprowadzane ustawą z 6.04.2020 r. – i to na miesiąc przed zaplanowanymi wyborami – są zatem co do zasady niedopuszczalne.


  5. Przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP w warunkach pandemii Covid-19 wypełniać będzie przesłanki sprowadzenia zagrożenia dla zdrowia i życia obywateli na niespotykaną dotychczas skalę. Udział w organizacji tych wyborów może być oceniany jako działanie szkodliwe, a nawet bezprawne. 

 • Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” z dnia 14. 04.2020 w związku z wyciekiem danych z bazy Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

  Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” w związku z wyciekiem danych z bazy Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

  Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” wyraża oburzenie z powodu wycieku do internetu danych osobowych sędziów, prokuratorów oraz innych pracowników sądów i prokuratur z bazy Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, a także wobec braku niezwłocznej reakcji ze strony administratora tych danych. Problem może dotyczyć nawet 50.000 osób.

  Wyciekły bardzo wrażliwe informacje, które powinny być szczególnie chronione (m.in. imiona, nazwiska, numery telefonów, adresy mailowe, być może także adresy zamieszkania i numery PESEL).


  Jest to niezwykle niepokojące z uwagi ma możliwość powiązania tych danych z informacjami zawartymi z publikowanymi w internecie oświadczeniami majątkowymi. Publikacja tych oświadczeń powinna być zatem wstrzymana.


  Zaistniała sytuacja stanowi bardzo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa majątkowego ale też osobistego ww. osób, w tym tysięcy polskich sędziów. Dane te mogą być pozyskane przez przestępców lub inne osoby, które nigdy nie powinny wejść w ich posiadanie, np. przez hejterów.


  W niebezpieczeństwie znalazło się wielu funkcjonariuszy państwowych, co może prowadzić do zagrożenia dla bezpieczeństwa Państwa Polskiego.
  Nie sposób uznać, aby przekazując zainteresowanym osobom w dniu 12.04.2020 r. informację o naruszeniu ochrony danych osobowych, które może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratory wywiązała się z obowiązku wynikającego z art. 34 ust. 1 RODO. Skoro administrator danych wiedział o wycieku co najmniej pięć dni wcześniej, to zawiadomienie o naruszeniu nie nastąpiło bez zbędnej zwłoki.
  Należy wskazać na wieloletnie zaniedbania w zakresie informatyzacji całego sądownictwa i instytucji z nim związanych, w tym dotyczące bezpieczeństwa gromadzonych danych.


  Zakres danych, które stały się dostępne dla osób niepowołanych, może mieć również wpływ na proces głosowania korespondencyjnego. Ktokolwiek pozyska wrażliwe dane kilkudziesięciu tysięcy osób, będzie mógł ich użyć do wypełnienia kart wyborczych i sfałszowania wyborów.
  Zachodzi uzasadniona obawa, że sytuacja kryzysowa, która wystąpiła w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury jest efektem braku właściwego nadzoru ze strony osób do tego zobowiązanych.


  Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” oczekuje od Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Małgorzaty Manowskiej oraz Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, którzy ponoszą ogólną odpowiedzialność za działalność ww. instytucji publicznej, natychmiastowego podania się do dymisji.
  Stowarzyszenie rozważa podjęcie kroków prawnych dotyczących ochrony danych osobowych i dóbr osobistych swoich członków a także innych osób dotkniętych ww. wyciekiem.

 • Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich w związku z rozpoznawaniem przez Izbę Dyscyplinarną SN wniosku o uchyleniu immunitetu sędzi Beacie Morawiec

  Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich

  w związku z rozpoznawaniem przez Izbę Dyscyplinarną SN;

  wniosku o uchyleniu immunitetu sędzi Beacie Morawiec

  12 października 2020 r. Adam Tomczyński, bezpodstawnie przypisując sobie moc wydawania orzeczeń Sądu Najwyższego, stwierdził, że uchyla immunitet sędzi Beaty Morawiec. Jesteśmy przekonani, że żaden niezależny sąd i niezawisły sędzia nie stwierdzi, że taki pozór orzeczenia Sądu Najwyższego pozwala na prowadzenie postępowania z udziałem sędzi objętej konstytucyjną ochroną. Decyzja ta to jaskrawy przykład tego, do czego doprowadziło upolitycznienie Krajowej Rady Sądownictwa i polityczne zmiany w Sądzie Najwyższym. Dziś, przy pomocy swoich popleczników na kluczowych stanowiskach w sądownictwie i prokuraturze, minister Zbigniew Ziobro może realizować swoją vendettę przeciwko osobom, które kiedykolwiek stanęły mu na drodze. Sędzia Beata Morawiec „ośmieliła” się pozwać go za szkalujące ją słowa i wygrała proces w pierwszej instancji, wobec czego właśnie teraz spotyka ją medialny lincz i oparte na wątpliwych dowodach postępowanie. 

  Pan Adam Tomczyński wykazał się brakiem zrozumienia istoty immunitetu, stwierdzając, że prokuratura bez jego decyzji nie mogłaby wyjaśnić tej sprawy. Jego orzeczenie stygmatyzuje sędzię Beatę Morawiec, uniemożliwia jej orzekanie i pozbawia ją połowy wynagrodzenia. Nie można zatem uznać przedstawionego przez niego poglądu, że ta decyzja ma być dopiero wstępem do wyjaśniania zarzutów prokuratorskich. Będziemy wspierać sędzię Beatę Morawiec, aby miała prawo do uczciwego procesu, wolnego od politycznych nacisków.

  Wykorzystywanie Izby Dyscyplinarnej i prokuratury do realizowania przez ministra sprawiedliwości planu odwetu na osobach, które nie zechciały mu się podporządkować, powinno spotkać się z reakcją Komisji Europejskiej. Dotychczasowe środki albo są nieskuteczne, albo powinny być stanowczo egzekwowane. 

  Skutki działań naruszających europejskie reguły, dotkną polski rząd, a pośrednio wszystkich obywateli. Działania instytucji europejskich to obecnie jedyna możliwość powstrzymania coraz większych politycznych apetytów na uczynienie z polskich sądów atrapy prawdziwych sądów, gwarantowanych traktatami europejskimi. Widzą to już europejskie sądy, które wstrzymują współpracę sądową z Polską, odczują to za chwilę Polacy, którzy będą chcieli dochodzić swoich praw od osób przebywających w innych krajach UE. Już za chwilę sprawy o alimenty, rozwód czy odszkodowanie mogą spotkać się z taką samą odmową wykonania, jaka pojawia się w sprawach o wykonanie europejskiego nakazu aresztowania. Państwo polskie powinno dla ochrony interesów Polaków wykonać wszystkie zalecenia Komisji Europejskiej w zakresie praworządności. Dziś mówimy o tym głośno, bo gdy w niedługim czasie zrealizują się realne konsekwencje działań kierownictwa ministerstwa sprawiedliwości, będą za to odpowiedzialni nie tylko ci, którzy te działania realizowali, ale także ci, którzy mogli im zapobiec, a nic nie zrobili. 

  POBIERZ PDF 

  stanowisko 13 pazdziernika popr1

  stanowisko 13 pazdziernika popr