Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

sędziowie

 • 22 września 2020r. rozprawa przed TSUE w sprawie statusu nowych Izb Sądu Najwyższego i osób powołanych do tych Izb w związku ze sprawą sędzi Moniki Frąckowiak

  22 września 2020r. o godzinie 9:00 odbędzie się rozprawa przed Wielką Izbą Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, której przedmiotem będą pytania prejudycjalne Sądu Najwyższego dotyczące Izby Dyscyplinarnej i Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego oraz powołanych do nich osób przy udziale neoKRS.

  Pytania te zostały zadane w związku ze sprawą sędzi Moniki Frąckowiak -(C-508/19) członkini Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia, w której to sprawie Pani sędzia domaga się uznania, że sędzia Jan Majchrowski z Izby Dyscyplinarnej nie pozostaje w stosunku służbowym sędziego SN (Jan Majchrowski został powołany do Izby Dyscyplinarnej w 2018 roku przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa) oraz ze sprawą sędziego Waldemara Żurka, gdzie złożono wniosek o wyłączenie od rozpoznawania osób powołanych do obu nowych Izb Sądu Najwyższego (C-487/19).

  https://tvn24.pl/polska/sad-najwyzszy-skierowal-do-tsue-piec-pytan-w-sprawie-sedzi-z-poznania-ra944152-2303285

  Sprawa Pani sędzi Moniki Frąckowiak ma znaczenie dla wszystkich spraw, które wniesiono do Izby Pracy Sądu Najwyższego o ustalenie, czy także inni neosedziowie Sądu Najwyższego z Izby Dyscyplinarnej, Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Izby Cywilnej zostali skutecznie powołani na stanowiska sędziów Sądu Najwyższego.

  http://monitorkonstytucyjny.eu/archiwa/11788

 • Apel Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia w związku z wyborami kandydatów na I Prezesa Sądu Najwyższego

  Rzeczpospolita Polska pogrążona jest obecnie w chaosie wyborczym. W ubiegłą niedzielę odbyły się wybory na urząd prezydenta RP, które się nie odbyły. Również w Sądzie Najwyższym odbywają się wybory na kandydatów na I Prezesa SN, które trudno jest nazwać wyborami. Zawiaduje nimi pan dr hab. Kamil Zaradkiewicz, co do którego od lipca 2019 r. podejmowane są czynności dyscyplinarne. Nie przeszkadzało to Prezydentowi Andrzejowi Dudzie w powołaniu p. Zaradkiewicza na stanowisko wykonującego obowiązki I Prezesa SN na podstawie tzw. ustawy kagańcowej (która to w opinii wielu prawników jest sprzeczna z Konstytucją).  

  Stanowczo sprzeciwiamy się skandalicznym zachowaniom i decyzjom podejmowanym przez prowadzącego Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN pana Kamila Zaradkiewicza. Poniżej opisujemy te przypadki, które psują kulturę prawną i pogłębiają chaos prawny w naszym kraju:

  1. Odrzucenie wniosku o przyjęcie regulaminu obrad 

  Pan Kamil Zaradkiewicz odrzucił bez jakiegokolwiek uzasadnienia wniosek o przyjęcie regulaminu porządku obrad. Takie nieuporządkowane działanie sprawiło, że przez dwa dni obrad nie wybrano nawet komisji skrutacyjnej. Są to zachowania znane nam ze świata obecnej polityki parlamentarnej, a nie ze świata prawa i władzy sądowniczej, w którym operują sędziowie. 

  2. Odrzucenie wniosku o wyłączenie z obrad osób nielegalnie powołanych przezneo-KRS i Prezydenta Dudę 

  Pan Kamil Zaradkiewicz postąpił analogicznie z wnioskiem o wyłączenie z obrad Zgromadzenia Ogólnego SN osób powołanych nielegalnie przez neo-KRS i prezydenta Andrzeja Dudę. Tym samym naruszył postanowienie Trybunału Sprawiedliwości UE z 8 kwietnia 2020 r., które zakwestionowało uprawnienia sędziowskie tych osób. Tylko niezależni sędziowie mogą wybierać spośród niezależnych sędziów I Prezesa SN

  3. Zakwestionowanie uchwały Komisji o braku wyboru komisji skrutacyjnej 

  Pan Kamil Zaradkiewicz  arbitralnie zakwestionował uchwałę Komisji, która stwierdziła, że w trzecim głosowaniu nie wybrano komisji skrutacyjnej. Takie działanie może wypełniać znamiona przestępstwa nadużycia władzy z art. 231 k.k., a jeśli w oparciu o nie dojdzie do prowadzenia i zakończenia Zgromadzenia udokumentowanego protokołem, będzie mogło to wypełniać znamiona przestępstwa fałszu intelektualnego z art. 271 k.k.

  W związku z powyższym, jako Stowarzyszenie zrzeszające blisko 4 tys. polskich sędziów, apelujemy:   

  Do pana K. Zaradkiewicza o poszanowanie reguł i zasad działania SN, instytucji mającej ponad 100 lat.  

  Do pozostałych neo-sędziów o zachowanie zgodne z sędziowskim ślubowaniem. 

  Do polityków obozu rządzącego o powstrzymanie się od dalszego łamania reguł demokratycznego państwa prawa. Oczekujemy postępowania zgodnie z ładem wyrażonym w Konstytucji, a nie wolą zapisaną w jakimś partyjnym porozumieniu dwóch posłów. 

  Sprzeciwiamy się manipulowaniu prawem, potęgowaniu stanu niepewności i nieprzejrzystości zarówno w odniesieniu do wyborów na I Prezesa Sądu Najwyższego, jak i Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.  

  Jednocześnie zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, aby każdy, kto przyczynia się do zamachu na konstytucyjny organ, jakim jest Sąd Najwyższy i I Prezes Sądu Najwyższego, stanął przed obliczem sprawiedliwości i odpowiedział za swoje czyny. Stoimy na stanowisku, że obowiązek doprowadzenia do ukarania winnych spoczywa na całym prawniczym środowisku w naszym kraju. 

 • Iustitia #hot16challenge2

 • Rumuńscy sędziowie wspierają Marsz Tysiąca Tóg

 • Skład nielegalnie wybranej Komisji Skrutacyjnej w Sądzie Najwyższym

  Oto skład nielegalnie wybranej Komisji Skrutacyjnej.
  - Pan Jacek GRELA – neo-sędzia Izby Cywilnej SN
  - Pan Prokurator Adam Roch – neo- sędzia Izby Dyscyplinarnej SN
  - Pan Sędzia Marek Motuk – neo-sędzia Izby Karnej SN (nominacja 6 maja 2020 r.)
  - Pan r.pr. Mirosław Sadowski – neo-sędzia Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN
  - Pan sędzia SN – Zbigniew Korzeniowski – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

  Krystian Markiewicz, Prezes Iustitii komentuje:

  "Teraz także oni, jeśli podejmą się obowiązków, jako członkowie Komisji Skrutacyjnej, będą ponosili odpowiedzialność za bezprawne działanie związane z wyborem I Prezesa SN, zapoczątkowane przez Kamila Zaradkiewicza". 

 • Wezwanie Krystiana Markiewicza do solidarności sędziów z Igorem Tuleyą

  https://www.youtube.com/watch?v=X4LIwBghYSI