Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Sąd Najwyższy

 • #MuremZaIgorem wielki kordon obywatelski wokół Sądu Najwyższego i ogromna siła solidarności. Relacja

  Wczoraj odbyło się wydarzenie, podczas którego sędziowie i obywatele staneli ramię w ramię z szykanowanym przez władzę sędzią Igorem Tuleyą.

  Dziękujemy każdej osobie, która była z nami
  pod Sądem Najwyższym, wspierała zdalnie lub u siebie w miejscowości. To dzięki Waszemu uporowi w nagłośnianiu nadużyć rządzących; władza czuje, że patrzymy jej na ręce i nie odpuścimy!

  W piątek nastąpiła nieoczekiwana i nieuzasadniona zmiana składu izby dyscyplinarnej w budynku Sądu Najwyższego i do sprawy sędziego Igora Tuleyi dołączył Konrad Wytrykowski. Sprawę odroczono na 22 października 2020 roku ze względu na to, że Wytrykowski nie zdążył zapoznać się z aktami...

  Będziemy informować o planach wsparcia sędziego Igora Tuleyi w terminie 22 października

  Do zobaczenia!


  Obserwuj relacje na żywo z wydarzeń Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia"

  Media o wydarzeniu:

  1. https://wyborcza.pl/7,82983,26368911,murem-za-sedzia-tuleya-demonstracja-pod-sadem-najwyzszym-na.html
  2. https://www.rp.pl/Sedziowie-i-sady/310059936-Sedzia-Igor-Tuleya-Decyzja-w-mojej-sprawie-zapadla-juz-na-Nowogrodzkiej.html
  3. https://oko.press/sedzia-igor-tuleya-pod-sadem-najwyzszym-niczego-nie-zaluje-walczymy-do-konca/
  4. https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/sprawa-sedziego-tuleyi-decyzja-sadu-najwyzszego-odroczenie/m3sxkwc
  5. https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1492656,sedzia-tuleya-nadal-z-immunitetem.html
  6. https://oko.press/sedzia-tuleya-o-ludziach-ziobry-wole-myslec-ze-lubia-pieniadze-a-nie-ze-sa-zli-wywiad/
  7. https://www.tokfm.pl/Tokfm/7,103087,26368682,izba-dyscyplinarna-znow-zajmie-sie-sprawa-sedziego-igora-tulei.html
  8. https://tvn24.pl/polska/izba-dyscyplinarna-sadu-najwyzszego-ponownie-rozpatruje-sprawe-sedziego-igora-tulei-o-uchylenie-immunitetu-4711070
  9. https://czestochowa.wyborcza.pl/czestochowa/7,48725,26369570,sedziowie-z-czestochowy-staneli-dzis-murem-za-igorem-tuleya.html
  10. https://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,35136,26369374,lodzianie-murem-za-igorem-tuleya-po-raz-kolejny-wyszli-przed.html
  11. https://pomorska.pl/sedziowie-i-adwokaci-w-bydgoszczy-solidarni-z-sedzia-tuleya/ar/c15-15216584?fbclid=IwAR0HxOPmXb12RhLHZhTLkWg1QGJDv0p61_iAsmNrzUk2VYRE50cR2gu4I-8

 • Akcje solidarnościowe w Polsce: 8 czerwca godz. 18:00 "150 x 150 Stańmy Murem za sędzią Igorem Tuleyą"


  Po wyborze na I Prezes Sądu Najwyższego sędzi Małgorzaty Manowskiej (wskazanej oczywiście przez niekonstytucyjną neo-KRS) wiążące postanowienia Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu z 8 kwietnia 2020 r. (C-791/19 R) i uchwała składu połączonych Izb: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 r., SN (sygn. Akt BSA I-4110-1/20) zostały zlekceważone. Niebędąca sądem Izba Dyscyplinarna SN dostała polityczne przyzwolenie na kontynuowanie swojej działalności. ID SN aktualnie nie orzeka już tylko w sprawach przewinień służbowych, ale uzurpuje sobie prawo do orzekania w sprawie np. o uchylenie immunitetu sędziemu Igorowi Tuleyi w związku z wydanym przez niego orzeczeniem. Ta sprawa została właśnie wyznaczona na posiedzenie 9 czerwca 2020 r o 9:00.

  Uchylenie immunitetu sędziemu pociąga za sobą daleko idące konsekwencje nie tylko w sferze służbowej, ale i osobistej, gdyż nie będąca sądem ID SN może nie tylko zawiesić sędziego w czynnościach służbowych i obniżyć jego wynagrodzenie od 25 do 50%, ale w szczególności poprzez uchylenie immunitetu może doprowadzić do postawienia w stan oskarżenia sędziego przez sterowaną politycznie prokuraturę, a nawet do pozbawienia go wolności pod pretekstem czynności procesowych.

  Przypominamy, że polska prokuratura podlega politycznemu kierownictwu, nie jest niezależna i od czasu ręcznego sterowania przez Prokuratora Generalnego Zbigniewa Z. przejawia nadzwyczajną aktywność wobec niepokornych sędziów.
  Nasz protest jest ważny, bo sędzia Igor Tuleya jest pierwszym sędzią, który może utracić immunitet, a w konsekwencji i swoją wolność. Od naszego twardego sprzeciwu zależeć będzie też, czy kolejni niepokorni wobec władzy politycznej sędziowie, jak Waldemar Żurek, Krystian Markiewicz, Paweł Juszczyszyn, Piotr Gąciarek, czy sędzia Dorota Zabłudowska, nie będą trafiać na ławę oskarżonych za swoje orzeczenia, postawę obywatelską, lub za pospolite przestępstwa „udowodnione” im w sfingowanych procesach.
  Stańmy i stójmy za nimi murem, bo teraz jesteśmy dla nich ważną, jeżeli nie jedyną linią obrony.

  Niezawiśli sędziowie, zgodnie z niekonstytucyjnymi zapisami wprowadzonej haniebnej „ustawy kagańcowej” nie mają już prawnych możliwości walki o niezależność sądów. Nie mogą między innymi orzekać w sprawach wadliwych powołań sędziów i asesorów, a wszystkie wnioski stron o wyłączenie sędziów wskazanych przez neo-KRS trafiają do rozpatrzenia przez Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych która w 100% obsadzona jest przez sędziów wskazanych przez neo-KRS i w ten sposób kółko absurdu prawnego się zamyka.

  Teraz tylko my: prodemokratyczne społeczeństwo, obywatelki i obywatele możemy przerwać ten zaklęty krąg i zatrzymać polityczny taniec wokół sądów. Musimy stanowczo i gremialnie zaprotestować przeciwko nieprzestrzeganiu prawa i niszczeniu demokratycznych procedur przez PiS w Polsce. Dlatego na dzień przed rozprawą sędziego Igora Tuleyi stańmy przed sądami w obronie niezawisłości sędziowskiej i niezależności sądów.
  150x150
  150 obywateli w 150 miastach!
  Stańmy Murem za sędzią Igorem Tuleyą.

  Mapa wydarzeń:

  https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=16Y1Y30omVLygJMMzIllyZyfS-_vXIKdD&ll=52.07826374565712%2C17.834642196267573&z=5

  Organizatorzy:

  Iustitia Polska - "Polish Judges"

  Komitet Obrony Demokracji

  Stowarzyszenie Sędziów „Themis””

  Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce Stowarzyszenie Adwokackie "Defensor Iuris" #DI

  Forum Współpracy Sędziów

  Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych Pro Familia

  Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych

  Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia"

  Inicjatywa Wolne sądy

  Helsińska Fundacja Praw Człowieka

  Amnesty International

  DOŁĄCZ DO WYDARZENIA NA FB: https://www.facebook.com/events/680815282495089

 • List Prezesa IUSTITII do Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego z dnia 9 października!

  IUSTITIA pismo Manowska Markiewicz 11

  IUSTITIA pismo Manowska Markiewicz2 1

  PLIK DO POBRANIA

  Szanowna Pani Sędzio,

  z uwagą zapoznałem się z Pani apelem. Proszę wybaczyć, ale nie podzielam Pani obaw.

  Odnosząc się do Pani wątpliwości – zakładam, że jako sędzia z wieloletnim stażem zdaje sobie Pani sprawę z tego, że sędzia, który nie może orzekać, to zaprzeczenie istoty sędziego. Jak wynika z orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE i z uchwały trzech połączonych Izb Sądu Najwyższego, osoby powołane do Izby Dyscyplinarnej nie spełniają minimalnych standardów wymaganych od każdego sędziego w Polsce. W moim najgłębszym przekonaniu osoby te nie tylko nie mogą wydać w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej żadnego orzeczenia, ale z tego właśnie powodu nie są sędziami. Właśnie dlatego  m.in. skierowałem do Sądu Najwyższego pozew o ustalenie ich statusu. Nie jestem w tym poglądzie odosobniony, pozwy złożyły również inne osoby. Sądy w całej Europie z powodu funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej wstrzymują współpracę sądową z Polską. Osoby zasiadające w tej Izbie zdradziły wszelkie wartości, które powinny cechować prawnika: wzięły udział w wadliwej procedurze wyboru, a teraz trzymają się kurczowo swoich stanowisk, pomimo wspomnianych orzeczeń i pomimo tego, że niszczą swoim trwaniem na stanowiskach zaufanie do polskiego sądownictwa. W ten sposób przedkładają osobiste korzyści nad szacunek dla legalizmu i porządku prawnego. Ta grupa osób nie cieszy się żadnym autorytetem w środowisku polskich prawników, naraża na szwank dobre imię Sądu Najwyższego. Sąd Najwyższy jeszcze niedawno był postrzegany przez społeczeństwo jako ostoja sprawiedliwości, w odróżnieniu od upolitycznionego od kilku lat Trybunału Konstytucyjnego. Jako reprezentacja środowiska blisko czterech tysięcy polskich sędziów, oczekujemy wstrzymania działalności Izby Dyscyplinarnej, wyłonionej w konkursie, którego przebieg był parodią państwa prawa. 

  Uważam, że każdy sędzia SN powinien być znany jak najszerzej obywatelom swojego kraju. Wyrażana przez Panią obawa o upublicznienie wizerunku osób zasiadających w Izbie Dyscyplinarnej nie wydaje się uzasadniona, skoro to właśnie w tej Izbie zaplanowano wydać dziesięć tysięcy złotych publicznych pieniędzy na sesję zdjęciową osób w niej zasiadających. Za swój obowiązek, jako prezesa największego stowarzyszenia sędziów polskich, sędziego
  i profesora, uznaję mówienie głośno o tym, kto niezależności sądów broni, a kto swoim bezprawnym działaniem ją niszczy. Nikt mnie z tego obowiązku nie może zwolnić, jest on etycznym zobowiązaniem wobec naszego państwa, wobec nauki i prawa. 

  Szanowna Pani Sędzio, 

  okazywane mi przez sędziów z całej Polski i środowisko akademickie poparcie, całkowicie utwierdza mnie w przekonaniu, że droga którą wybrałem wraz ze Stowarzyszeniem Sędziów Polskich IUSTITIA mieści się nie tylko w granicach dobrego smaku, ale daje podstawę do myślenia, że ratujemy honor polskich sędziów. Pokazujemy, że nie ma szans na realizację węgierskiego scenariusza, w którym ci, którzy mieli bronić państwa prawa, skapitulowali. Wiem, że w tej kwestii się różnimy.

  Zgadzam się z Panią, że powinniśmy unikać kontaktu z polityką. Taki też wniosek najmocniej wybrzmiewał z badań opinii publicznej przeprowadzonych w związku z wyborami Pierwszego Prezesa SN. Przypomnę, że fakt zajmowania stanowiska wiceministra sprawiedliwości został wskazany w tych badaniach jako dyskwalifikujący do pełnienia funkcji Pierwszego Prezesa SN. Polecam w całości lekturę wyników, pozwalają one zrozumieć dlaczego polskie społeczeństwo obawia się o niezależność najważniejszego Sądu w Polsce i dlaczego nie chce, aby podzielił on losy podporządkowanych politykom prokuratury i Trybunału Konstytucyjnego. Historycy prawa oraz badacze procesów demokratycznych kiedyś ocenią okres, który mamy dziś w Polsce. Stanę do tej oceny z pokorą i z głębokim przekonaniem, że wybrałem trudną, ale właściwą drogę.  

  Z poważaniem

  prof. UŚ dr. hab. Krystian Markiewicz

  Prezes Zarządu

  Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”

 • Skład nielegalnie wybranej Komisji Skrutacyjnej w Sądzie Najwyższym

  Oto skład nielegalnie wybranej Komisji Skrutacyjnej.
  - Pan Jacek GRELA – neo-sędzia Izby Cywilnej SN
  - Pan Prokurator Adam Roch – neo- sędzia Izby Dyscyplinarnej SN
  - Pan Sędzia Marek Motuk – neo-sędzia Izby Karnej SN (nominacja 6 maja 2020 r.)
  - Pan r.pr. Mirosław Sadowski – neo-sędzia Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN
  - Pan sędzia SN – Zbigniew Korzeniowski – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

  Krystian Markiewicz, Prezes Iustitii komentuje:

  "Teraz także oni, jeśli podejmą się obowiązków, jako członkowie Komisji Skrutacyjnej, będą ponosili odpowiedzialność za bezprawne działanie związane z wyborem I Prezesa SN, zapoczątkowane przez Kamila Zaradkiewicza". 

 • Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich w związku z rozpoznawaniem przez Izbę Dyscyplinarną SN wniosku o uchyleniu immunitetu sędzi Beacie Morawiec

  Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich

  w związku z rozpoznawaniem przez Izbę Dyscyplinarną SN;

  wniosku o uchyleniu immunitetu sędzi Beacie Morawiec

  12 października 2020 r. Adam Tomczyński, bezpodstawnie przypisując sobie moc wydawania orzeczeń Sądu Najwyższego, stwierdził, że uchyla immunitet sędzi Beaty Morawiec. Jesteśmy przekonani, że żaden niezależny sąd i niezawisły sędzia nie stwierdzi, że taki pozór orzeczenia Sądu Najwyższego pozwala na prowadzenie postępowania z udziałem sędzi objętej konstytucyjną ochroną. Decyzja ta to jaskrawy przykład tego, do czego doprowadziło upolitycznienie Krajowej Rady Sądownictwa i polityczne zmiany w Sądzie Najwyższym. Dziś, przy pomocy swoich popleczników na kluczowych stanowiskach w sądownictwie i prokuraturze, minister Zbigniew Ziobro może realizować swoją vendettę przeciwko osobom, które kiedykolwiek stanęły mu na drodze. Sędzia Beata Morawiec „ośmieliła” się pozwać go za szkalujące ją słowa i wygrała proces w pierwszej instancji, wobec czego właśnie teraz spotyka ją medialny lincz i oparte na wątpliwych dowodach postępowanie. 

  Pan Adam Tomczyński wykazał się brakiem zrozumienia istoty immunitetu, stwierdzając, że prokuratura bez jego decyzji nie mogłaby wyjaśnić tej sprawy. Jego orzeczenie stygmatyzuje sędzię Beatę Morawiec, uniemożliwia jej orzekanie i pozbawia ją połowy wynagrodzenia. Nie można zatem uznać przedstawionego przez niego poglądu, że ta decyzja ma być dopiero wstępem do wyjaśniania zarzutów prokuratorskich. Będziemy wspierać sędzię Beatę Morawiec, aby miała prawo do uczciwego procesu, wolnego od politycznych nacisków.

  Wykorzystywanie Izby Dyscyplinarnej i prokuratury do realizowania przez ministra sprawiedliwości planu odwetu na osobach, które nie zechciały mu się podporządkować, powinno spotkać się z reakcją Komisji Europejskiej. Dotychczasowe środki albo są nieskuteczne, albo powinny być stanowczo egzekwowane. 

  Skutki działań naruszających europejskie reguły, dotkną polski rząd, a pośrednio wszystkich obywateli. Działania instytucji europejskich to obecnie jedyna możliwość powstrzymania coraz większych politycznych apetytów na uczynienie z polskich sądów atrapy prawdziwych sądów, gwarantowanych traktatami europejskimi. Widzą to już europejskie sądy, które wstrzymują współpracę sądową z Polską, odczują to za chwilę Polacy, którzy będą chcieli dochodzić swoich praw od osób przebywających w innych krajach UE. Już za chwilę sprawy o alimenty, rozwód czy odszkodowanie mogą spotkać się z taką samą odmową wykonania, jaka pojawia się w sprawach o wykonanie europejskiego nakazu aresztowania. Państwo polskie powinno dla ochrony interesów Polaków wykonać wszystkie zalecenia Komisji Europejskiej w zakresie praworządności. Dziś mówimy o tym głośno, bo gdy w niedługim czasie zrealizują się realne konsekwencje działań kierownictwa ministerstwa sprawiedliwości, będą za to odpowiedzialni nie tylko ci, którzy te działania realizowali, ale także ci, którzy mogli im zapobiec, a nic nie zrobili. 

  POBIERZ PDF 

  stanowisko 13 pazdziernika popr1

  stanowisko 13 pazdziernika popr

 • Szczecin. Stanowisko Zarządu Oddziału ws. uchwały Zarządu SSP IUSTITIA z dnia 3 sierpnia 2020 roku

  W związku z komunikatem Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego sędziego Przemysława Radzika z dnia 4 sierpnia 2020 roku w sprawie podjęcia czynności wyjaśniających odnośnie stanowiska Zarządu SSP Iustitia z dnia 3 sierpnia 2020 r. dotyczącego uchwały o stwierdzeniu ważności wyboru Prezydenta RP Zarząd Oddziału SSP Iustitia w Szczecinie zajął następujące stanowisko:

  “Zarząd Oddziału w Szczecinie Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” protestuje przeciwko próbie pociągania do odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów, którzy jako członkowie zarządu głównego SSP „Iustitia” podjęli stanowisko z dnia 3 sierpnia 2020 roku dotyczące uchwały Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego o stwierdzeniu ważności wyboru Prezydenta RP. Podkreślamy, że stanowisko to nie może być odczytywane jako forma podważania legalności wyborów Prezydenta RP, a jest poglądem opartym wprost na uchwale trzech połączonych Izb Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie o sygn. akt BSA I-4110-1/20.

  Inicjowanie czynności dyscyplinarnych wobec sędziów, którzy dbając o poszanowanie zasad demokratycznego państwa prawa prezentują określone poglądy prawne, uznać trzeba za próbę wywołania efektu mrożącego, która pozostanie bezskuteczna.”


 • Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" zawiadamiania o popełnieniu przewinienia dyscyplinarnego

  ZAWIADOMIENIE O POPEŁNIENIU PRZEWINIENIA DYSCYPLINARNEGO

  Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” niniejszym zawiadamia o popełnieniu deliktu dyscyplinarnego przez członków Izby Dyscyplinarnej działających przy Sądzie Najwyższym: Adama Tomczyńskiego i Ryszarda Witkowskiego, którzy w dniu 4 lutego 2020 roku, mimo Uchwały Połączonych Izb Sądu Najwyższego: Cywilnej, Karnej i Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z 23 stycznia 2020 r., stwierdzającej, że nienależyta obsada sądu w rozumieniu art. 439 § 1 pkt 2 k.p.k. albo sprzeczność składu sądu z przepisami prawa w rozumieniu art. 379 pkt 4 k.p.c. zachodzi także wtedy, gdy w składzie sądu bierze udział osoba powołana na urząd sędziego Sądu Najwyższego na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 3), nie powstrzymali się od wykonywania czynności sędziowskich, a nadto rozpoznali zażalenie Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego na postanowienie Izby Dyscyplinarnej odmawiające zawieszenia sędziego Pawła Juszczyszyna, które nie przysługiwało Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego w przedmiotowej sprawie.

   

  Uzasadnienie

  Opisaną wyżej Uchwałą Połączonych Izb: Cywilnej, Karnej, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sąd Najwyższy stwierdził w sposób kategoryczny i jednoznaczny, że Izba Dyscyplinarna przy Sądzie Najwyższym nie jest sądem w rozumieniu prawa europejskiego, gdyż z uwagi na sposób powołania osób w niej orzekających nie dają one gwarancji niezawisłości i niezależności zgodnych ze standardami obowiązującymi w Unii Europejskiej, m. in. z powodu udziału w procesie nominacyjnym Krajowej Rady Sądownictwa, której sędziowscy członkowie zostali powołani w skład Rady w sposób nie gwarantujący jej niezależności od władzy politycznej. Tę zależność potwierdza w ocenie Stowarzyszenia sposób działania Rady, w tym powołanie w skład Izby Dyscyplinarnej przy Sądzie Najwyższym osób blisko powiązanych z Ministrem Sprawiedliwości, przy odrzuceniu kandydatów nie związanych z władzą polityczną. 

  Jednocześnie Sąd Najwyższy stwierdził, że nienależyta obsada sądu w rozumieniu art. 439 § 1 pkt 2 k.p.k. albo sprzeczność składu sądu z przepisami prawa w rozumieniu art. 379 pkt 4 k.p.c. zachodzi także wtedy, gdy w składzie sądu bierze udział osoba powołana na urząd sędziego Sądu Najwyższego na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 3).
  W przekonaniu Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” tak jednoznaczna w swej treści uchwała, wiążąca wszystkie aktualne i przyszłe składy Sądu Najwyższego, obligowała osoby orzekające w Izbie Dyscyplinarnej działającej przy Sądzie Najwyższym do powstrzymania się od dalszego wykonywania czynności sędziowskich z uwagi na fakt, iż zarówno ich poprzednie, jak i przyszłe orzeczenia są dotknięte wadą prawną w postaci nienależytej obsady sądu, skutkującą koniecznością uchylenia orzeczenia.
  Mimo to osoby powołane w wyżej opisany, wadliwy sposób na stanowiska sędziów Izby Dyscyplinarnej przy Sądzie Najwyższym, nie powstrzymały się od wykonywania czynności orzeczniczych i w dniu 4 lutego 2020 r. rozpoznały zażalenie Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych na decyzję innego składu Izby Dyscyplinarnej przy Sądzie Najwyższym, odmawiającą zawieszenia sędziego Pawła Juszczyszyna w wykonywaniu czynności sędziowskich i obniżenia mu wynagrodzenia.
  Niezależnie od powyższego, w ocenie Stowarzyszenia panowie Tomczyński i Witkowski, z udziałem ławnika Sądu Najwyższego, rozpoznali zażalenie, które nie przysługiwało w konkretnej sytuacji procesowej.
  Zgodnie z art. 131 § 4 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2019.52 tj.)
  na uchwałę o zawieszeniu w czynnościach służbowych sędziemu przysługuje zażalenie, a rzecznikowi dyscyplinarnemu - także na uchwałę o uchyleniu zarządzenia o przerwie w wykonywaniu czynności, o której mowa w art. 130 § 2 u.s.p. Przepis art. 130 §2 u.s.p. dotyczy sytuacji, gdy sędzia, któremu zarządzono przerwę w czynnościach, jest zarazem prezesem sądu.
  Z wyżej opisanych przepisów wynika jednoznacznie, że w sytuacji, gdy decyzja w przedmiocie zawieszenia w czynnościach dotyczy „zwykłego” sędziego, nie pełniącego funkcji prezesa sądu, zażalenie na taką decyzję przysługuje jedynie zainteresowanemu sędziemu, nie zaś rzecznikowi dyscyplinarnemu. Mimo to Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych wywiódł zażalenie na decyzję Izby Dyscyplinarnej odmawiającą zawieszenia sędziego Pawła Juszczyszyna w czynnościach sędziego, zaś Izba Dyscyplinarna w osobach Adama Tomczyńskiego i Ryszarda Witkowskiego, z udziałem ławnika Sądu Najwyższego, zażalenie takie rozpoznała, mimo uchwały z 23.01.2020 r. oraz mimo przesłanek do pozostawienia zażalenia bez rozpoznania jako niedopuszczalnego z mocy ustawy.

   

  Takie zachowanie wskazanych osób w ocenie Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” wyczerpuje znamiona przewinienia służbowego i uchybienia godności urzędu stosownie do treści art. 72 § 1 ustawy o Sądzie Najwyższym (Dz. U. 2019.825 tj.), dlatego też złożenie niniejszego zawiadomienia jest konieczne.
  Jednocześnie wnosimy o poinformowanie Stowarzyszenia o dalszym biegu postępowania, w szczególności ewentualnej decyzji merytorycznej w sprawie.

   

  (-) Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”

  POBIERZ ZAWIADOMIENIE O POPEŁNIENIU PRZEWINIENIA DYSCYPLINARNEGO

  zawiadomienie 2020 02 11 123051 zawiadomienie 2020 02 11 123051 eeezawiadomienie 2020 02 11 123051 eeeeeeee