Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

#niezależność

 • IUSTITIA: Izba Dyscyplinarna neguje ważność orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE i zamierza orzekać w sprawie o przymusowe doprowadzenie sędziego Igora Tuleyi do prokuratury

  21 kwietnia 2021 r. w Warszawie, ma odbyć się posiedzenie politycznej Izby Dyscyplinarnej w sprawie wniosku Prokuratury Krajowej o zgodę na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie sędziego Igora Tuleyi do prokuratury. Jest to kolejny akt negowania przez tę Izbę ważności orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu. Trybunał w orzeczeniu z 8 kwietnia 2020 r.w sprawie C-791/19 Komisja przeciwko Polsce, nakazał wstrzymanie działalność tej Izby w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów.

  Mimo orzeczenia z 8 kwietnia 2020 r. Izba Dyscyplinarna 18 listopada  2020 r. wydała decyzję o uchyleniu immunitetu sędziemu Igorowi Tuleyi i zezwoleniu na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej.

  Sędzia Igor Tuleya jest ścigany w związku z wydanym orzeczeniem, w którym nakazał prokuraturze wyjaśnić nieprawidłowości podczas sejmowego głosowania w grudniu 2016 r., popełnione przez posłów rządzącej w Polsce partii.

  Iustitia, największe polskie stowarzyszenie sędziów, zaplanowało na 21 kwietnia 2021 r. demonstrację wspierającą sędziego Tuleyę.

  https://fb.me/e/1gKwIJyqC

   

  Sprawa Igora Tuleyi ma pokazać innym sędziom, co się z nimi stanie, gdy będą wydawać wyroki, które z jakichś powodów mogą nie odpowiadać partii rządzącej. Każdy sędzia ma mieć obawę, że będzie za chwilę jak Igor Tuleya sądzony przez Izbę Dyscyplinarną. To byłoby marzenie polityków, nie pozwolimy na to, będziemy bronić prześladowanych sędziów. Od dawna apelujemy o działanie instytucji europejskich, teraz wreszcie mamy kolejna skargę Komisji Europejskiej." – mówi prezes Iustitii prof. Krystian Markiewicz.

   

  "Igor Tuleya, nawet jeśli władza założy mu kajdanki, będzie wciąż wolnym sędzią, który nigdy się nie ugiął. Jest atakowany z furią, bo pokazał kłamstwa polityków." - komentuje rzecznik Iustitii Bartłomiej Przymusiński.

   

  Dla mediów wypowiedzi będą udzielać przedstawiciele stowarzyszenia:

  Środa o g. 11:30 przed SN

  Kontekst

  Igor Tuleya – ur. w 1970 r., członek Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, od 2010 r. sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, orzeka w sprawach karnych.

  Sprawa karna przeciwko sędziemu Igorowi Tuleyi ma związek z jego orzeczeniem w sprawie tzw. głosowania w sali kolumnowej. Posłowie opozycji zarzucali, że do tej sali utrudniano im wstęp.

  Sędzia Tuleya wytknął prokuraturze przedwczesne umorzenie śledztwa w tej sprawie. Sędzia wskazał, że z materiałów śledztwa wynikało, że protokoły z liczenia głosów były przerabiane i nakazał, by prokuratura oceniła, czy część posłów PiS nie złożyła w tej sprawie fałszywych zeznań. Posiedzenie sądu było jawne. Już po ogłoszeniu decyzji prokuratura, którą kieruje Zbigniew Ziobro, postanowiła oskarżyć sędziego Tuleyę o ujawnienie tajemnicy śledztwa.

  Postępowanie w sprawie głosowania natomiast zostało ponownie umorzone przez prokuraturę, bez możliwości odwołania do sądu.

  Obecnie w związku z tą sprawą jedyną ściganą przez prokuraturę osobą jest sędzia, który wytknął nieprawidłowości w działaniu politycznie kierowanej prokuratury.

  Sędzia Igor Tuleya nie uznaje decyzji Izby Dyscyplinarnej o uchyleniu mu immunitetu, gdyż nie jest ona sądem w rozumieniu prawa polskiego i europejskiego. Izba ta została powołana w całości przez tzw. neo-Krajową Radę Sądownictwa.

  Tzw. neoKRS została w całości powołana na nowo przez polski Sejm, po bezprawnym skróceniu konstytucyjnej kadencji poprzedniej Rady. W 25-osobowej Radzie zasiada teraz 15 sędziów, którzy w większości dostali od ministra Zbigniewa Ziobro funkcje prezesów sądów. Rada w ostatnich latach ani razu nie zajęła stanowiska w obronie niezależności sądów przed politycznymi naciskami.

  Osoby w składzie Izby Dyscyplinarnej zostały powołane w konkursie po kilkunastu minutach rozmowy. To głównie prokuratorzy, bliscy współpracownicy Zbigniewa Ziobry  Inne osoby startujące w tym konkursie pozbawiono możliwości odwołania do sądu. Spowodowało to skargę Komisji Europejskiej do Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu o wstrzymanie działania tej Izby. Izba jednak orzeka w sprawach o uchylenie immunitetu i ignoruje orzeczenie TS UE. Orzekanie przez Izbę w sprawie ściganego za wydane orzeczenie sędziego może być pierwszym politycznym procesem sędziego.

  Postępowanie prowadzone przez Prokuraturę Krajową Wydział Spraw Wewnętrznych

  14.02.2020 r. - wniosek o podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia immunitetu. Prokuratura chce postawić zarzut „w dniu 18 grudnia 2017 r. w Warszawie, jako funkcjonariusz publiczny, Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, publicznie nie dopełnił obowiązków służbowych w ten sposób, że zezwolił przedstawicielom środków masowego przekazu na utrwalanie obrazu i dźwięku podczas posiedzenia sądu.

  9.06.2020 r. - Izba Dyscyplinarna uchwałą nie uwzględniła wniosku.

  16.06.2020 r. - Prokuratura Krajowa Wydział Spraw Wewnętrznych złożyła zażalenie.

  18.11.2020 r. - Izba Dyscyplinarna rozpoznała zażalenie i podjęła decyzję o uchyleniu immunitetu sędziemu Igorowi Tuleyi.

  21.04.2021 r. Izba Dyscyplinarna rozpozna wniosek Prokuratury Krajowej o zarządzenie zatrzymania i przymusowego doprowadzenia sędziego Igora Tuleyi do prokuratury.

  Postępowania wobec sędziego Igora Tuleyi prowadzone przez Rzeczników Dyscyplinarnych – Przemysława Radzika i Michała Lasotę

  9.08.2018 r.  – sędzia zostaje wezwany do złożenia „pisemnego oświadczenia dotyczącego wypowiedzi w programie telewizyjnym „Fakty po faktach”.

  14.08.2018 r.  - sędzia zostaje wezwany do złożenia „pisemnego oświadczenia dotyczącego możliwego rozpowszechniania bez zezwolenia publicznie wiadomości ze śledztwa w sprawie głosowania w sali kolumnowej.

  5.09.2018 r. -  sędzia zostaje wezwany w charakterze świadka „w sprawie przekroczenia granic przynależnej sędziemu swobody wypowiedzi publicznej na Festiwalu PolandRock.

  21.09.2018 r. - sędzia zostaje wezwany w charakterze świadka „w sprawie powodu wystąpienia przez Sąd Okręgowy w Łodzi z pytaniem prejudycjalnym do Trybunału Sprawiedliwości UE

  8.10. 2018 r. - sędzia zostaje wezwany do „złożenia pisemnego oświadczenia dotyczącego udziału w dniu 28 września 2018 r. w spotkaniu w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku

  8.10. 2018 r. – sędzia zostaje wezwany do „złożenia pisemnego oświadczenia dotyczącego udziału w dniu 30 września 2018 r. w spotkaniu w Lublinie

  29.11.2018 r. – sędzia zostaje wezwany do złożenia „pisemnego oświadczenia dotyczącego możliwego ekscesu orzeczniczego polegającego na spowodowaniu zwrócenia się przez Sąd Okręgowy w Warszawie z pytaniem prejudycjalnym

  18.11.2020 - Izba Dyscyplinarna orzeka o uchyleniu immunitetu Igora Tuleyi, co oznacza zawieszenie go w obowiązkach służbowych.

 • Przebieg rozprawy przed TSUE w sprawie przepisów o postępowaniu dyscyplinarnym (sprawa C-791/19)

  Zakończyła się rozprawa w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu w sprawie ze skargi Komisji Europejskiej na Polskę, na przepisy postępowania dyscyplinarnego. Opinia Rzecznika Generalnego TSUE będzie wydana 18 marca 2021r. Po niej można spodziewać się ostatecznego wyroku.

  Z relacją z tego wydarzenia można zapoznać się na Facebooku naszego Stowarzyszenia.

  Stanowisko KE na rozprawie.
  https://www.facebook.com/173895439323522/posts/3604995472880151/

  Stanowiska państw Wspólnoty Unii Europejskiej uczestników postępowania przed TSUE ze skargi Komisji Europejskiej na Polskę, za przepisy postępowania dyscyplinarnego-
  wygłoszone dziś podczas rozprawy

  https://www.facebook.com/173895439323522/posts/3605146719531693/

  Stanowisko przedstawicela Rządu Polski Anny Dalkowskiej

  https://www.facebook.com/173895439323522/posts/3605198179526547/

  DZIĘKUJEMY
  mecenas Marcjannie Dębskiej, sędziom  Igorowi Tuleyi i Pawłowi Juszczyszynowi za reprezentowanie dziś w Luksemburgu WSZYSTKICH walczących w Polsce o praworządność. o prawo obywateli do niezależnych od polityków sędziów i sądów.

 • Uchwały Zwyczajnego Zebrania Delegatów SSP „Iustitia” w dniu 17 kwietnia 2021r.

  Uchwała nr 2

  Uchwała programowa XXVI Zwyczajnego Zebrania Delegatów SSP „Iustitia” w dniu 17 kwietnia 2021r.

  XXVI Zwyczajne Zebranie Delegatów SSP „Iustitia” wskazuje następujące priorytety w działalności Stowarzyszenia w trzecim roku kadencji 2019-2022:

  1. dążenie do przywrócenia ładu konstytucyjnego w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym:

  a) przywrócenia właściwej pozycji ustrojowej organów władzy sądowniczej, zarówno w zakresie sądownictwa powszechnego, administracyjnego i wojskowego, jak i w odniesieniu do Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Konstytucyjnego;

  b) przywrócenia składu Krajowej Rady Sądownictwa do stanu zgodnego z Konstytucją RP zgodnie z wcześniejszym projektem SSP „Iustitia”;

  c) wprowadzenia zasad powoływania sędziów zgodnych z Konstytucją RP i prawem europejskim;

  d) stworzenia silnego, realnego samorządu sędziowskiego z możliwie jak najszerszym udziałem sędziów wszystkich szczebli;

  e) wprowadzenia w miejsce nadzoru administracyjnego Ministra Sprawiedliwości nad sądami powszechnymi systemu współzarządzania sądami przez zreformowaną Krajową Radę Sądownictwa i samorząd sędziowski;

  f) ukształtowania zasad odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w sposób zgodny z Konstytucją RP i prawem europejskim, w oparciu o wcześniejszy projekt Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej;

  2. współdziałanie ze środowiskami prawniczymi w dążeniu do kompleksowego ukształtowania wymiaru sprawiedliwości przyjaznego obywatelom, opartego na zasadzie partnerstwa społecznego, w szczególności poprzez wprowadzenie gwarancji niezależności prokuratury, godnych warunków świadczenia pomocy prawnej oraz dostępności realnej pomocy prawnej z urzędu na wszystkich etapach postępowania, odformalizowanie postępowania sądowego a także uproszczenie języka używanego w sądach;

  3. przygotowanie kompleksowej, długofalowej rewolucji cyfrowej w sądownictwie (m.in. digitalizacja akt, poprawa infrastruktury informatycznej w sądach, doręczenia elektroniczne, szerokie wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi telekomunikacyjnych i wykorzystanie elementów sztucznej inteligencji) z poszanowaniem fundamentalnych gwarancji procesowych, oraz uwzględnieniem wykluczenia cyfrowego części społeczeństwa;

  4. dalsze wspieranie we wszelkich dostępnych formach sędziów wiernych przyrzeczeniu sędziowskiemu, którzy są nękani postępowaniami dyscyplinarnymi i innymi formami szykanowania;

  5. współdziałanie z organizacjami pozarządowymi w zakresie budowania społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności poprzez rozwijanie edukacji prawnej (upowszechnianie wiedzy o wymiarze sprawiedliwości, prowadzenie akcji edukacyjno – informacyjnych o prawach, wolnościach i obowiązkach obywatelskich we wszystkich aspektach życia, w tym w aspekcie odnoszącym się do ochrony środowiska, jako dobra wspólnego oraz zwalczania wszelkich form dyskryminacji);

  6. rozwijanie współpracy z krajowymi i międzynarodowymi stowarzyszeniami sędziowskimi, a także podejmowanie kontaktów i współpracy z instytucjami europejskimi oraz międzynarodowymi w celu realizacji celów statutowych i programu Stowarzyszenia, w szczególności ochrony fundamentów demokratycznego państwa prawnego: prawa do sądu, zasady trójpodziału władz, niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

  Uchwała nr 3

  Uchwała XXVI Zwyczajnego Zebrania Delegatów SSP „Iustitia” w dniu 17 kwietnia 2021 r. (manifest programowy)


                Granice demokracji konstytucyjnej wyznacza prawo będące środkiem do osiągnięcia zasadniczych celów wyrażonych w Konstytucji, a jednocześnie wartością samą w sobie. Wszelkie naruszenia tych granic, niezależnie od tego, skąd czerpie legitymację dokonująca ich władza i na jakie nadzwyczajne okoliczności (takie jak pandemia) się powołuje, stanowią zamach na ustrojowe fundamenty Rzeczpospolitej, w których centrum ulokowane są zasady tworzenia prawa i jego stabilność.


                 Nie możemy aprobować zjawisk takich, jak regulowanie w drodze rozporządzeń czy aktów jeszcze niższego rzędu, zagadnień, dla których zastrzeżona jest forma ustawowa. Prowadzi to niebezpiecznego dla wolności obywateli i ładu społecznego naruszenia filarów demokratycznego państwa prawnego i może być podstawą dochodzenia przez nich roszczeń.
  Sędziowie, adwokaci, radcowie prawni, prokuratorzy i inni prawnicy nie mogą przyglądać się obojętnie pogłębiającemu się chaosowi i relatywizmowi czy wręcz nihilizmowi prawnemu a także narastającej w społeczeństwie niepewności co do bezpieczeństwa prawnego. Nie zgadzamy się na wmawianie opinii publicznej, że nie wiadomo, czym jest praworządność, że jest to jakaś wyimaginowana abstrakcja.


                  Prawo to porządek i bezpieczeństwo zbudowane na gruncie praw człowieka i obywatela. My, Sędziowie Rzeczypospolitej Polskiej, mamy zaszczyt stać na straży tego Prawa, a jego ochrona jest naszą podstawową powinnością. Żadne okoliczności zwolnić nas od niej nie mogą. Naszą służbą jest ochrona praw i wolności obywatelskich - zawsze w zgodzie z Konstytucją RP, prawem krajowym i europejskim oraz własnym sumieniem. Dążąc do tego, by swój urząd pełnić z najwyższą starannością i zaangażowaniem, nie dla własnych korzyści, lecz dla dobra obecnych i przyszłych pokoleń, dbamy o dobro wspólne i rozumiemy potrzebę rozwijania postaw sprzyjających formowaniu się społeczeństwa obywatelskiego.


               Pragniemy, aby apolityczne sądownictwo stało się tą sferą funkcjonowania Państwa, która jest przesycona szacunkiem dla jednostki, przy jednoczesnym dbaniu o niezbędny autorytet instytucji wymiaru sprawiedliwości, a tym samym Rzeczypospolitej Polskiej. Nie kwestionując znaczenia sprawności postępowania oraz konieczności likwidowania zaległości w sądach, w obliczu zagrożeń wynikających z zamachu na praworządność, w duchu jedności, solidarności, odpowiedzialności i wierności złożonemu ślubowaniu sędziowskiemu wzywamy wszystkich członków Stowarzyszenia, ale też pozostałych sędziów, do włączenia się w odbudowę ładu prawnego w naszym kraju.

  Uchwała nr 4

    Uchwała Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” w sprawie naprawy szkód wyrządzonych w sądownictwie

  Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia zważywszy, że wskutek działań Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencji i Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:


      1) naruszony został ład konstytucyjny, wskutek czego Trybunał Konstytucyjny utracił niezależność i nie wykonuje powierzonych mu Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej zadań

      2) Krajowa Rada Sądownictwa została rozwiązana przed upływem kadencji jej członków – sędziów i w ich miejsce wbrew Konstytucji Sejm powołał nowych członków sędziów, wskutek czego Rada jako organ całkowicie podporządkowany władzy politycznej jest niezdolna do podejmowania ważnych uchwał,


      3) z udziałem utworzonej z naruszeniem Konstytucji Krajowej Rady Sądownictwa oraz z pominięciem środowiska sędziowskiego Prezydent RP powołał setki osób na stanowiska sędziów,

      4) kolejnymi aktami legislacyjnymi i wykonawczymi władza polityczna przejęła Sąd Najwyższy i podporządkowała działalność tego najwyższego organu władzy sądowniczej swojej woli,

      5) wskutek tych działań powstał stan bezprawia i zburzone zostały fundamenty demokratycznego państwa prawnego,

  uznaje za kluczowe dla obrony demokratycznego państwa prawnego oraz wolności i praw obywatelskich przywrócenie ładu konstytucyjnego, w szczególności niezależności sądownictwa.

  Niezbędne do osiągnięcia tego celu jest cofnięcie szkodliwych zmian w sądownictwie – również personalnych, w jak najkrótszym czasie. Doświadczenia minionych lat wskazują, że rozwiązanie tej palącej kwestii dla wywołania pożądanego efektu musi przybrać formę legislacyjną, na wzór ustaw naprawczych podejmowanych w przeszłości dla przywrócenia lub ukształtowania ładu konstytucyjnego po okresach rządów niekonstytucyjnych. Rozumiejąc potrzebę zachowania ciągłości państwa i pewności prawa oraz ładu społecznego, nie można pomijać konieczności przywrócenia społecznego zaufania do demokracji w ogóle, a do wymiaru sprawiedliwości w szczególności. Nie można również aktów bezprawia, nawet jeżeli przyjmują pozór stanowienia albo stosowania prawa, uznawać za prawo. Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa (art. 7 Konstytucji RP). Dotyczy to także Prezydenta RP, a jego postanowienia dla ich ważności i skuteczności muszą mieć prawne umocowanie. Osoby powołane na stanowiska sędziowskie w wadliwej procedurze nie są sędziami w rozumieniu Konstytucji i prawa międzynarodowego (EKPCz, KPP), pozostawienie ich na tych stanowiskach przez choćby najkrótszy czas, grozi niepowetowaną szkodą dla porządku prawnego w Polsce i praw jej obywateli.

  Dlatego jako konieczne do osiągnięcia wskazanego celu Stowarzyszenie wskazuje i rekomenduje możliwe do przyjęcia rozwiązanie legislacyjne, na podstawie którego:

  1. uchwały Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej na postawie przepisów ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 3) i wydane w ich wyniku postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o powołaniu na stanowiska sędziego sądu powszechnego, sędziego sądu wojskowego, sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego, sędziego Sądu Najwyższego i sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego zostaną uznane za nieważne z mocy prawa (za wyjątkiem tych, w wyniku których osoba powróciła na uprzednio zajmowane stanowisko sędziego), bez konieczności stwierdzenia tego przez sąd lub inny organ,
  2. stosunek służbowy na stanowiskach objętych w wyniku powołanych wyżej aktów, uznany zostanie za nienawiązany,
  3. wynagrodzenie osób powołanych na stanowiska sędziów Izby Dyscyplinarnej oraz od dnia 23 stycznia 2020 r. osób powołanych na inne stanowiska sędziów SN i NSA pobrane w związku z piastowaniem wyżej wskazanych stanowisk zostanie uznane za nienależne (w wysokości przekraczającej wynagrodzenie, które byłoby tej osobie należne na stanowisku zajmowanym bezpośrednio przed objęciem stanowiska, o którym mowa w punkcie 1, w okresie jego piastowania),
  4. zachowałyby moc orzeczenia wydane w postępowaniu karnym, administracyjnym i cywilnym z udziałem osób, które objęły stanowiska w warunkach, o których mowa w punkcie 1, jednak z możliwością wznowienia postępowań indywidualnie inicjowanych - na podstawie obowiązujących przepisów w odpowiednich procedurach w określonym terminie i bezpłatnie,
  5. przeprowadzenie nowych zgodnych z prawem krajowym i międzynarodowym otwartych konkursów na zwolnione w ten sposób stanowiska sędziowskie (za wyjątkiem stanowisk w Izbie Dyscyplinarnej i w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, które powinny ulec likwidacji). Należy przy tym uwzględnić szczególnie trudną i przymusową sytuację powołanych na stanowiska sędziów asesorów, asystentów oraz referendarzy i konkursy te powtórzyć w pierwszej kolejności, w szybkim trybie.

  Tylko takie rozwiązanie daje nadzieję na szybkie i efektywne usunięcie stanu bezprawności i chaosu, który spowodowała władza polityczna, a którego konsekwencje ponoszą obywatele. Usunięcie stanu bezprawia i naprawa państwa jest naszym obowiązkiem jako obywateli i jako sędziów. Nie zgodzimy się na półśrodki, które pozwolą pozostać na stanowiskach sędziowskich i uznać za sędziów osoby, które poprzez udział w nielegalnym procesie nominacyjnym sprzeniewierzyły się podstawowym zasadom pełnienia służby sędziowskiej. Dotyczy to wszystkich bez wyjątku osób, które własny interes przedłożyły ponad obowiązujące normy postępowania oraz zasady uczciwości. Tolerowanie takich osób na stanowiskach sędziowskich oznacza tolerowanie bezprawia. Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia oczekuje, że organy państwa powołane Konstytucją do stanowienia prawa, podejmą wskazane w niniejszej uchwale zadanie i wykonają je w duchu poszanowania wartości konstytucyjnych, prawdy, uczciwości oraz odpowiedzialności za obecne i przyszłe pokolenia, wiedzione pragnieniem naprawy Rzeczypospolitej dla wspólnego dobra wszystkich obywateli.