Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

#muremZaSedziaIgoremTuleya

 • IUSTITIA: Izba Dyscyplinarna neguje ważność orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE i zamierza orzekać w sprawie o przymusowe doprowadzenie sędziego Igora Tuleyi do prokuratury

  21 kwietnia 2021 r. w Warszawie, ma odbyć się posiedzenie politycznej Izby Dyscyplinarnej w sprawie wniosku Prokuratury Krajowej o zgodę na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie sędziego Igora Tuleyi do prokuratury. Jest to kolejny akt negowania przez tę Izbę ważności orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu. Trybunał w orzeczeniu z 8 kwietnia 2020 r.w sprawie C-791/19 Komisja przeciwko Polsce, nakazał wstrzymanie działalność tej Izby w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów.

  Mimo orzeczenia z 8 kwietnia 2020 r. Izba Dyscyplinarna 18 listopada  2020 r. wydała decyzję o uchyleniu immunitetu sędziemu Igorowi Tuleyi i zezwoleniu na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej.

  Sędzia Igor Tuleya jest ścigany w związku z wydanym orzeczeniem, w którym nakazał prokuraturze wyjaśnić nieprawidłowości podczas sejmowego głosowania w grudniu 2016 r., popełnione przez posłów rządzącej w Polsce partii.

  Iustitia, największe polskie stowarzyszenie sędziów, zaplanowało na 21 kwietnia 2021 r. demonstrację wspierającą sędziego Tuleyę.

  https://fb.me/e/1gKwIJyqC

   

  Sprawa Igora Tuleyi ma pokazać innym sędziom, co się z nimi stanie, gdy będą wydawać wyroki, które z jakichś powodów mogą nie odpowiadać partii rządzącej. Każdy sędzia ma mieć obawę, że będzie za chwilę jak Igor Tuleya sądzony przez Izbę Dyscyplinarną. To byłoby marzenie polityków, nie pozwolimy na to, będziemy bronić prześladowanych sędziów. Od dawna apelujemy o działanie instytucji europejskich, teraz wreszcie mamy kolejna skargę Komisji Europejskiej." – mówi prezes Iustitii prof. Krystian Markiewicz.

   

  "Igor Tuleya, nawet jeśli władza założy mu kajdanki, będzie wciąż wolnym sędzią, który nigdy się nie ugiął. Jest atakowany z furią, bo pokazał kłamstwa polityków." - komentuje rzecznik Iustitii Bartłomiej Przymusiński.

   

  Dla mediów wypowiedzi będą udzielać przedstawiciele stowarzyszenia:

  Środa o g. 11:30 przed SN

  Kontekst

  Igor Tuleya – ur. w 1970 r., członek Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, od 2010 r. sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, orzeka w sprawach karnych.

  Sprawa karna przeciwko sędziemu Igorowi Tuleyi ma związek z jego orzeczeniem w sprawie tzw. głosowania w sali kolumnowej. Posłowie opozycji zarzucali, że do tej sali utrudniano im wstęp.

  Sędzia Tuleya wytknął prokuraturze przedwczesne umorzenie śledztwa w tej sprawie. Sędzia wskazał, że z materiałów śledztwa wynikało, że protokoły z liczenia głosów były przerabiane i nakazał, by prokuratura oceniła, czy część posłów PiS nie złożyła w tej sprawie fałszywych zeznań. Posiedzenie sądu było jawne. Już po ogłoszeniu decyzji prokuratura, którą kieruje Zbigniew Ziobro, postanowiła oskarżyć sędziego Tuleyę o ujawnienie tajemnicy śledztwa.

  Postępowanie w sprawie głosowania natomiast zostało ponownie umorzone przez prokuraturę, bez możliwości odwołania do sądu.

  Obecnie w związku z tą sprawą jedyną ściganą przez prokuraturę osobą jest sędzia, który wytknął nieprawidłowości w działaniu politycznie kierowanej prokuratury.

  Sędzia Igor Tuleya nie uznaje decyzji Izby Dyscyplinarnej o uchyleniu mu immunitetu, gdyż nie jest ona sądem w rozumieniu prawa polskiego i europejskiego. Izba ta została powołana w całości przez tzw. neo-Krajową Radę Sądownictwa.

  Tzw. neoKRS została w całości powołana na nowo przez polski Sejm, po bezprawnym skróceniu konstytucyjnej kadencji poprzedniej Rady. W 25-osobowej Radzie zasiada teraz 15 sędziów, którzy w większości dostali od ministra Zbigniewa Ziobro funkcje prezesów sądów. Rada w ostatnich latach ani razu nie zajęła stanowiska w obronie niezależności sądów przed politycznymi naciskami.

  Osoby w składzie Izby Dyscyplinarnej zostały powołane w konkursie po kilkunastu minutach rozmowy. To głównie prokuratorzy, bliscy współpracownicy Zbigniewa Ziobry  Inne osoby startujące w tym konkursie pozbawiono możliwości odwołania do sądu. Spowodowało to skargę Komisji Europejskiej do Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu o wstrzymanie działania tej Izby. Izba jednak orzeka w sprawach o uchylenie immunitetu i ignoruje orzeczenie TS UE. Orzekanie przez Izbę w sprawie ściganego za wydane orzeczenie sędziego może być pierwszym politycznym procesem sędziego.

  Postępowanie prowadzone przez Prokuraturę Krajową Wydział Spraw Wewnętrznych

  14.02.2020 r. - wniosek o podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia immunitetu. Prokuratura chce postawić zarzut „w dniu 18 grudnia 2017 r. w Warszawie, jako funkcjonariusz publiczny, Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, publicznie nie dopełnił obowiązków służbowych w ten sposób, że zezwolił przedstawicielom środków masowego przekazu na utrwalanie obrazu i dźwięku podczas posiedzenia sądu.

  9.06.2020 r. - Izba Dyscyplinarna uchwałą nie uwzględniła wniosku.

  16.06.2020 r. - Prokuratura Krajowa Wydział Spraw Wewnętrznych złożyła zażalenie.

  18.11.2020 r. - Izba Dyscyplinarna rozpoznała zażalenie i podjęła decyzję o uchyleniu immunitetu sędziemu Igorowi Tuleyi.

  21.04.2021 r. Izba Dyscyplinarna rozpozna wniosek Prokuratury Krajowej o zarządzenie zatrzymania i przymusowego doprowadzenia sędziego Igora Tuleyi do prokuratury.

  Postępowania wobec sędziego Igora Tuleyi prowadzone przez Rzeczników Dyscyplinarnych – Przemysława Radzika i Michała Lasotę

  9.08.2018 r.  – sędzia zostaje wezwany do złożenia „pisemnego oświadczenia dotyczącego wypowiedzi w programie telewizyjnym „Fakty po faktach”.

  14.08.2018 r.  - sędzia zostaje wezwany do złożenia „pisemnego oświadczenia dotyczącego możliwego rozpowszechniania bez zezwolenia publicznie wiadomości ze śledztwa w sprawie głosowania w sali kolumnowej.

  5.09.2018 r. -  sędzia zostaje wezwany w charakterze świadka „w sprawie przekroczenia granic przynależnej sędziemu swobody wypowiedzi publicznej na Festiwalu PolandRock.

  21.09.2018 r. - sędzia zostaje wezwany w charakterze świadka „w sprawie powodu wystąpienia przez Sąd Okręgowy w Łodzi z pytaniem prejudycjalnym do Trybunału Sprawiedliwości UE

  8.10. 2018 r. - sędzia zostaje wezwany do „złożenia pisemnego oświadczenia dotyczącego udziału w dniu 28 września 2018 r. w spotkaniu w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku

  8.10. 2018 r. – sędzia zostaje wezwany do „złożenia pisemnego oświadczenia dotyczącego udziału w dniu 30 września 2018 r. w spotkaniu w Lublinie

  29.11.2018 r. – sędzia zostaje wezwany do złożenia „pisemnego oświadczenia dotyczącego możliwego ekscesu orzeczniczego polegającego na spowodowaniu zwrócenia się przez Sąd Okręgowy w Warszawie z pytaniem prejudycjalnym

  18.11.2020 - Izba Dyscyplinarna orzeka o uchyleniu immunitetu Igora Tuleyi, co oznacza zawieszenie go w obowiązkach służbowych.