Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

kwartalnik IUSTITIA

  • Uchwała Kolegium Redakcyjnego Kwartalnika Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA z dnia 30 grudnia 2020 r.

    Kolegium Redakcyjne Kwartalnika Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA w pełni popiera uchwałę Kolegium Redakcyjnego Miesięcznika PALESTRA z dnia 28 grudnia 2020 r.


    Uchwała ta została podjęta w związku z przymuszaniem Pani dr bab. Małgorzaty Wrzołek-Romańczuk do rezygnacji ze stanowiska radcy prawnego w Sądzie Najwyższym przez obecne kierownictwo tego Sądu z powodu tez zawartych w jej artykule opublikowanym na łamach Miesięcznika PALESTRA pt. "Status prawny osoby formalnie powołanej na urząd sędziego na skutek rekomendacji udzielonej przez Krajową Radę Sądownictwa w obecnym składzie – uwagi na tle wyroku TSUE z 19 listopada 2019 r. oraz orzeczeń Sądu Najwyższego będących konsekwencją tego rozstrzygnięcia".


    Kolegium Redakcyjne Kwartalnika Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA sprzeciwia się ograniczaniu wolności prowadzenia badań naukowych i represjonowaniu autorów.