Igor Tuleya

 • Akcje solidarnościowe w Polsce: 8 czerwca godz. 18:00 "150 x 150 Stańmy Murem za sędzią Igorem Tuleyą"


  Po wyborze na I Prezes Sądu Najwyższego sędzi Małgorzaty Manowskiej (wskazanej oczywiście przez niekonstytucyjną neo-KRS) wiążące postanowienia Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu z 8 kwietnia 2020 r. (C-791/19 R) i uchwała składu połączonych Izb: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 r., SN (sygn. Akt BSA I-4110-1/20) zostały zlekceważone. Niebędąca sądem Izba Dyscyplinarna SN dostała polityczne przyzwolenie na kontynuowanie swojej działalności. ID SN aktualnie nie orzeka już tylko w sprawach przewinień służbowych, ale uzurpuje sobie prawo do orzekania w sprawie np. o uchylenie immunitetu sędziemu Igorowi Tuleyi w związku z wydanym przez niego orzeczeniem. Ta sprawa została właśnie wyznaczona na posiedzenie 9 czerwca 2020 r o 9:00.

  Uchylenie immunitetu sędziemu pociąga za sobą daleko idące konsekwencje nie tylko w sferze służbowej, ale i osobistej, gdyż nie będąca sądem ID SN może nie tylko zawiesić sędziego w czynnościach służbowych i obniżyć jego wynagrodzenie od 25 do 50%, ale w szczególności poprzez uchylenie immunitetu może doprowadzić do postawienia w stan oskarżenia sędziego przez sterowaną politycznie prokuraturę, a nawet do pozbawienia go wolności pod pretekstem czynności procesowych.

  Przypominamy, że polska prokuratura podlega politycznemu kierownictwu, nie jest niezależna i od czasu ręcznego sterowania przez Prokuratora Generalnego Zbigniewa Z. przejawia nadzwyczajną aktywność wobec niepokornych sędziów.
  Nasz protest jest ważny, bo sędzia Igor Tuleya jest pierwszym sędzią, który może utracić immunitet, a w konsekwencji i swoją wolność. Od naszego twardego sprzeciwu zależeć będzie też, czy kolejni niepokorni wobec władzy politycznej sędziowie, jak Waldemar Żurek, Krystian Markiewicz, Paweł Juszczyszyn, Piotr Gąciarek, czy sędzia Dorota Zabłudowska, nie będą trafiać na ławę oskarżonych za swoje orzeczenia, postawę obywatelską, lub za pospolite przestępstwa „udowodnione” im w sfingowanych procesach.
  Stańmy i stójmy za nimi murem, bo teraz jesteśmy dla nich ważną, jeżeli nie jedyną linią obrony.

  Niezawiśli sędziowie, zgodnie z niekonstytucyjnymi zapisami wprowadzonej haniebnej „ustawy kagańcowej” nie mają już prawnych możliwości walki o niezależność sądów. Nie mogą między innymi orzekać w sprawach wadliwych powołań sędziów i asesorów, a wszystkie wnioski stron o wyłączenie sędziów wskazanych przez neo-KRS trafiają do rozpatrzenia przez Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych która w 100% obsadzona jest przez sędziów wskazanych przez neo-KRS i w ten sposób kółko absurdu prawnego się zamyka.

  Teraz tylko my: prodemokratyczne społeczeństwo, obywatelki i obywatele możemy przerwać ten zaklęty krąg i zatrzymać polityczny taniec wokół sądów. Musimy stanowczo i gremialnie zaprotestować przeciwko nieprzestrzeganiu prawa i niszczeniu demokratycznych procedur przez PiS w Polsce. Dlatego na dzień przed rozprawą sędziego Igora Tuleyi stańmy przed sądami w obronie niezawisłości sędziowskiej i niezależności sądów.
  150x150
  150 obywateli w 150 miastach!
  Stańmy Murem za sędzią Igorem Tuleyą.

  Mapa wydarzeń:

  https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=16Y1Y30omVLygJMMzIllyZyfS-_vXIKdD&ll=52.07826374565712%2C17.834642196267573&z=5

  Organizatorzy:

  Iustitia Polska - "Polish Judges"

  Komitet Obrony Demokracji

  Stowarzyszenie Sędziów „Themis””

  Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce Stowarzyszenie Adwokackie "Defensor Iuris" #DI

  Forum Współpracy Sędziów

  Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych Pro Familia

  Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych

  Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia"

  Inicjatywa Wolne sądy

  Helsińska Fundacja Praw Człowieka

  Amnesty International

  DOŁĄCZ DO WYDARZENIA NA FB: https://www.facebook.com/events/680815282495089

 • Czy dojdzie jednak do uchylenia immunitetu sędziemu?

  Prokuratura złożyła zażalenie na decyzję o nie uchylaniu immunitetu sędziemu Igorowi Tuleya- informuje sędzia Igor Tuleya, którego bronią warszawscy adwokaci Jacek Dubois i Michał Zacharski.

  Wskazujemy, że prokuratura kontynuuje walkę przeciwko niezależnemu sędziemu Igorowi Tuleyi, chce uchylenia jego immunitetu, aby zarzucić mu popełnienie przestępstwa. Dlatego, że nie zgadza się z decyzją sądu wydaną w 2017r. Skarży wydaną 9 czerwca 2020r. (wtorek) decyzję;przez byłego prokuratora Jacka Wygodę, w Izbie Dyscyplinarnej budynku Sądu Najwyższego.
  W całym kraju przeddzień jej wydania odbyły się wiece poparcia sędziego Igora Tuleyi i przeciwko wnioskowi prokuratury.

  Przypominamy wcześniejszą wypowiedź sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie 
  Piotra Gąciarka ⁦zIustitia Oddział Warszawski
  który odnosił się do wniosku prokuratury:
  ⁩ - Igorowi Tuleya chce się uchylić immunitet nie dlatego, że kradnie ale dlatego, że wydał orzeczenie niewygodne dla władzy. 
  - Partia i prokuratura chcą kontrolować sądy. 
  Mamy prawo do niezależnego sądownictwa. Sędziowie nie dadzą się zastraszyć.

  #MuremZaSędziąIgoremTuleyą!

  Na zdjęciu sędzia Marzena Stoces Iustitia Oddział w Krakowie podczas wiecu poparcia dla sędziego Igora Tuleyi, Kraków, czerwiec 2020 roku.

 • Stanowisko Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" z dnia 27 maja 2020

  Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” zwraca uwagę, że po zakończeniu sprawowania urzędu I Prezesa Sądu Najwyższego przez prof. Małgorzatę Gersdorf zostały podjęte działania, które lekceważą moc wiążącą postanowienia Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu z 8 kwietnia 2020 r. (C-791/19 R). Działania te sprowadzają się do tolerowania przez obecnie kierownictwo SN orzekania w sprawach o uchylenie immunitetu sędziowskiego przez Izbę Dyscyplinarną, pomimo tego, że zawieszono stosowanie przepisów przewidujących właściwość tej Izby w sprawach dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. Izba aktualnie nie orzeka więc w sprawach drobnych przewinień służbowych, a uzurpuje sobie prawo do orzekania w sprawie np. o uchylenie immunitetu sędziemu Igorowi Tuleyi w związku z wydanym przez niego orzeczeniem. Ta sprawa została właśnie wyznaczona na posiedzenie 9 czerwca 2020 r.

  Uchylenie immunitetu sędziemu pociąga za sobą daleko idące konsekwencje w sferze służbowej, gdyż sąd o tym orzekający może zawiesić w czynnościach służbowych takiego sędziego i obniżyć jego wynagrodzenie od 25 do 50%. Wszystkie racje przemawiające za uniemożliwieniem orzekania w sprawach dyscyplinarnych sędziów są zatem jeszcze bardziej zasadne w sprawach o  uchylenie immunitetu. Przypominamy, że polska prokuratura podlega politycznemu kierownictwu, nie jest niezależna i w sprawie ścigania niewygodnych dla niej niezależnych sędziów przejawia nadzwyczajną aktywność, a w sprawie wyjaśniania afer związanych z osobami pracującymi dla ministerstwa sprawiedliwości śledztwa toczą się nadzwyczaj długo i bez rezultatów.

  Takie wybiórcze traktowanie orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE przez osoby kierujące Sądem Najwyższym, których polityczna przeszłość jest powszechnie znana, stanowią kontynuację strategii politycznej niszczenia niezależności sądownictwa i naigrywania się z możliwości działania europejskich instytucji. Przestrzegamy, że konsekwencje z tym związane dotkną wszystkich Polaków. Od instytucji europejskich oczekujemy zrozumienia, że działania te nie mają na celu podwyższania standardów praworządności i są elementem realizowanego od kilku lat, krok po kroku, politycznego planu.