Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

#BronimySądów

 • Dziś Sędziowie – jutro Ty! 18 grudnia 2019r. protesty w całej Polsce

  Obywatelki i obywatele!

  PIS wypowiada otwartą wojnę niezależnemu sądownictwu!

  Planuje represje wobec sędziów i prokuratorów włącznie z wydaleniem z zawodu!

  Otwarcie nakazuje zaniechanie stosowania prawa europejskiego!

  To koniec trójpodziału władzy oraz krok w kierunku wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej!

  Wzywamy wszystkich do protestu!

  18 grudnia wyjdźmy na ulice w całej Polsce - solidarni z sędziami! Dziś Sędziowie - jutro Ty!

  18.12.2019 (środa) , godz. 18.00 pod sądami w całym kraju.

  https://www.facebook.com/events/1443749049122039/
  https://www.ruchkod.pl/dzis-sedziowie-jutro-ty/

  Mapa Google z miejscami wydarzeń: https://bit.ly/2S1qFPR

  http://sonar.wyborcza.pl/sonar/7,156422,25517417,dzis-sedziowie-jutro-ty-w-srode-w-calej-polsce-protesty.html,156422,25517417,dzis-sedziowie-jutro-ty-w-srode-w-calej-polsce-protesty.html

  Organizatorzy m.in:

  Oświadczenie Zarządu Głównego KOD ws projektu zmiany ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych
  https://www.ruchkod.pl/oswiadczenie-zarzadu-glownego-kod-ws-projektu-zmiany-ustawy-prawo-o-ustroju-sadow-powszechnych/

  REGULAMIN WYDARZEŃ:
  👉 Celem zgromadzeń jest pokazanie sprzeciwu wobec złożonej w Sejmie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw. (druk 69)
  👉 Zgromadzenia mają charakter pokojowy.
  👉 Akcja ma charakter obywatelski, nie reprezentuje żadnej partii politycznej.
  Zabrania się wnoszenia emblematów partyjnych, jednak dozwolone są wszelkie emblematy i flagi organizacji i ruchów obywatelskich oraz prawniczych, symbole równościowe, flagi państwowe itp.
  👉 Zapraszamy z transparentami, które dotyczą tematu i wyrażają solidarność z nękanymi sędziami i prokuratorami.
  👉Głos zabierają sędziowie, prawnicy, oraz obywatele i obywatelki (w tym reprezentanci organizacji obywatelskich).
  👉Nie używamy mowy pogardy i nienawiści, ale za to będziemy skandowali - bez mowy nienawiści.
  👉Zabrania się okrzyków prowokujących lub nawołujących do zakłócenia porządku i bezpieczeństwa, mogących stanowić zarzewie konfliktu, wulgarnych, obraźliwych lub poniżających inne osoby z uwagi na ich płeć, narodowość lub pochodzenie etniczne, wyznanie, wiek, przekonania lub z jakiegokolwiek innego powodu.
  👉Zabrania się wnoszenia na teren zgromadzenia: broni, materiałów pirotechnicznych, przedmiotów mogących zagrozić życiu lub zdrowiu ludzkiemu, bądź innych niebezpiecznych przedmiotów oraz alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych.
  👉Zabrania się używania otwartego ognia w sposób zagrażający bezpieczeństwu innych ludzi oraz obiektów, spożywania napojów alkoholowych i innych środków odurzających, używania wuwuzeli.
  👉Wszelkie zbiórki podpisów, środków finansowych i inne działania towarzyszące zgromadzeniu mogą być podejmowane po udzieleniu zgody przez wszystkich organizatorów.
  👉Od uczestniczek i uczestników wymaga się postępowania zgodnego z charakterem zgromadzenia i niniejszym regulaminem. Wszystkie naruszenia tej zasady skutkować będą usunięciem takiej osoby ze zgromadzenia.
  👉Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia transparentów i innych materiałów, jeśli złamią postanowienia.
  👉 Za bezpieczeństwo uczestniczek i uczestników zgromadzenia odpowiadają organizatorzy

 • Uchwała Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia w sprawie sędziego Piotra Gąciarka z dnia 31 maja 2021 roku

  Uchwała Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia

  w sprawie sędziego Piotra Gąciarka

  Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia z niesmakiem, acz bez zdziwienia, odbiera przymusowe przeniesienie sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie Piotra Gąciarka z Wydziału Karnego, gdzie dotychczas orzekał, do Wydziału Wykonywania Orzeczeń Sądowych. Nie jest przypadkiem, że nastąpiło to krótko po zakwestionowaniu przez sędziego Piotra Gąciarka w orzeczeniu skuteczności powołania na stanowisko sędziowskie jednego z członków składu orzekającego ani że uczynił to beneficjent deformy sądownictwa Piotr Schab, powołany przez ministra sprawiedliwości na ministerialnego rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych, niedawno awansowany na stanowisko sędziowskie w sądzie apelacyjnym oraz na stanowisko prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie. Tego rodzaju zachowania osób nagradzanych przez władzę polityczną zwykle są uznawane za przejaw serwilizmu a same w sobie stanowią oczywiste szykany. Myli się jednak Piotr Schab, jeśli sądzi, że w ten sposób złamie sędziego Piotra Gąciarka czy innych sędziów wiernych ślubowaniu sędziowskiemu i prezentujących niezłomną postawę opartą na poszanowaniu praworządności, przedkładających dobro wspólne ponad własny interes. Nie mogąc zesłać sędziego do innego sądu – najlepiej oddalonego o setki kilometrów od miejsca zamieszkania – Piotr Schab uciekł się do przeniesienia sędziego Piotra Gąciarka do innego wydziału tego sądu. Doprawdy trudno dostrzec w tym postępku rzeczywistą potrzebę, a nie chęć usunięcia sędziego, który stwarza zagrożenie stosowania prawa. Lata walki w obronie praworządności pokazały, że tego rodzaju choć pozornie zgodne z prawem, to jednak w rzeczywistości represyjne decyzje przyniosły więcej chluby uciskanym niż uciskającym. Powtarzamy, że żaden sędzia poddany represjom nie pozostanie sam. Wspieraliśmy takich sędziów, wspieramy i będziemy wspierać.

  Na marginesie odnotowujemy aktywność neoKRS zmierzającą do samopotwierdzenia własnej rzekomej legalności. Aktywność ta zarówno co do motywów, jak i formy mówi sama za siebie i nie wymaga komentarza.