Rozprawa dyscyplinarna sędzi Anny Bator-Ciesielskiej (W-wa)

Data
03.02.2020 9:00 am - 10:00 am

Opis

Rozprawa dyscyplinarna: sędzi Anny Bator-Ciesielskiej.

Miejsce: Sąd Najwyższy, pl. Krasińskich 2/4/6 w Warszawie, Sala B

I DSS 5/19 (RDSP 711-`163/19)