I Kongres Edukacji Prawnej (Gdańsk)

Data
11.12.2019

Opis

http://kongres.teneo.org.pl/

Z przyjemnością informujemy, iż jako Stowarzyszenie objęliśmy programem partnerskim I Kongres Edukacji Prawnej, który odbędzie się 11 grudnia 2019 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

I Kongres Edukacji Prawnej to pierwsze ogólnopolskie forum wymiany poglądów pomiędzy środowiskiem prawnym a pedagogicznym w celu znalezienia najlepszych rozwiązań formalnych i merytorycznych dla powszechnego wprowadzenia elementów prawa do systemu edukacji.

Podnoszenie świadomości prawnej obywateli, również tych najmłodszych, w dobie często zmieniającego się i coraz bardziej skomplikowanego prawa, staje się koniecznością. Jest to również istotny element budowania świadomego społeczeństwa obywatelskiego.

Uczestnikami Kongresu będą przede