Szkolenie w Gniewinie (Mistral Sport)

Data
22.11.2019 - 24.11.2019

Opis

Tematem szkolenia będzie: Implementacja prawa UE do polskiego porządku prawnego oraz standardy aktywności sędziego w przestrzeni publicznej

W programie m.in.

- Aktualny stan działań instytucji UE na rzecz ochrony praworządności

- Pytania prejudycjalne – wszystko, co trzeba wiedzieć, by skutecznie zadać pytanie

- Dyrektywy unijne z zakresu ochrony praw konsumentów i ich wpływ na orzecznictwo sądów polskich oraz zagadnienia związane z tzw. kredytami frankowymi

- Regulacje europejskie dotyczące praw procesowych w postępowaniu karnym

- Społeczne i prawne skutki mowy nienawiści

- Wizerunkowe aspekty służby sędziego – skuteczne kanały komunikacji sędziego z uczestnikami postępowania, elementy sztuki wystąpień publicznych

- Zasady zachowania bezpieczeństwa w środkach komunikacji na odległość w aspekcie udziału sędziego w debacie publicznej