Rozprawa dyscyplinarna sędzi Aliny Czubieniak (SN ID w Warszawie)

Data
21.11.2019 12:00 pm - 1:00 pm

Opis

czas i miejsce:

Sąd Najwyższy Izba Dyscyplinarna, 21 listopada 2019 r. godz. 12:00, sala B

sprawa:

sędzia Alina Czubieniak,

przedmiot:

odwołanie sędzi od orzeczenia I instancji uznającego ją za winną rzekomego rażącego naruszenia prawa w orzeczeniu i ukaraniu karą upomnienia za uchylenie postanowienia o tymczasowym aresztowaniu osoby, która w I instancji nie posiadała obrońcy, a zachodziły przesłanki do udziału obrońcy, posiedzenie jawne.