Rozprawa w sprawie sędzi Ireny Majcher (SN ID w Warszawie)

Data
19.09.2019 11:00 am - 12:00 pm

Opis

czas i miejsce:

Sąd Najwyższy Izba Dyscyplinarna, 19 września 2019 r. godz. 11:00 sala B

sprawa:

sędzia Irena Majcher,

przedmiot:

zażalenie prokuratora na orzeczenie sądu dyscyplinarnego I instancji o odmowie uchylenia immunitetu w sprawie rzekomego niedopełnienia obowiązku z art. 231 § 3 k.k., posiedzenie jawne.