Rozprawa przed TSUE i wysłuchanie stanowiska nowej KRS w sprawie pytań prejudycjalnych

Data
14.05.2019

Opis

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej na 14 maja 2019r wyznaczył rozprawę w połączonych sprawach pytań prejudycjalnych o sygnaturach C-585/18, C-624/18, C-625/18. W czasie rozprawy zaplanowane jest wysłuchanie ustnego stanowiska nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Jak wynika z informacji udzielonych prasie, przedstawicielami Rady przed TSUE będą sędzia Jarosław Dudzicz i sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka.

Jest to kontynuacja rozprawy z 19 marca 2019r..

Więcej np. tutaj: https://www.wnp.pl/parlamentarny/swiat/tsue-nie-informuje-dlaczego-organizuje-dodatkowa-rozprawe-ws-sadu-najwyzszego,38589.html,38589.html