Sprawa sędziego Igora Tuleyi - Izba Dyscyplinarna (II DO 74/20)

Data
05.10.2020 10:30 am - 11:30 am

Opis

W Izbie Dyscyplinarnej przy Sądzie Najwyższym w Warszawie,

o godzinie 10:30, sala B

odbędzie się sprawa podczas której: sędzia Piotr Niedzielak, Tomasz Przesławski i Jarosław Sobutka

na posiedzeniu niejawnym będzą rozpoznawać zażalenie od uchwały dot. braku zgody na uchylenie sędziemu Igorowi Tuleyi immunitetu, która miała doprowadzić do postawienia mu zarzutów karnych.