Posiedzenie SN Izby Pracy w sprawie pozwów o status sędziów nowych Izb SN

Data
15.07.2020 11:00 pm - 16.07.2020 12:00 am

Opis

Ważna informacja- dotycząca sędziów z utworzonej większością sejmową PiS Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, a także izby dyscyplinarnej przy SN.
Pierwsza z tych izb przejęła kompetencje Sądu Najwyższego w przedmiocie orzekania o ważności wyborów.
Sędziowie obu izb pochodzą z naboru w procedurze z upolitycznioną neoKRS.
Złożono pozwy przeciw nim o ustalenie, że mie objęli urzędu sędziowskiego z uwagi na brak kontrasygnaty premiera.-„Izba Pracy Sądu Najwyższego na 8 oraz 15 lipca wyznaczyła terminy posiedzeń w sprawach kilku spośród pozwów dotyczących ustalenia nieistnienia stosunku służbowego sędziego SN wobec kilkunastu sędziów tego sądu wyłonionych w postępowaniach przed aktualną KRS.”
-„Pozwy dotyczą sędziów z dwóch powstałych w 2018 r. izb SN - Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Izby Dyscyplinarnej, a także Izby Cywilnej. Jednocześnie pozwy zawierają wnioski o zabezpieczenie postępowań poprzez odsunięcie wskazanych sędziów SN od orzekania do czasu ostatecznego ich rozstrzygnięcia.”

https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1485048,izba-pracy-ustalenie-stosunku-sluzbowego-sedziow-sn.html