Rozprawa przed TSUE C-824/18

Data
06.07.2020 2:30 pm - 3:30 pm

Opis

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Naczelny Sąd Administracyjny (Polska) w dniu 28 grudnia 2018 r. — A.B., C.D., E.F., G.H., I.J. przeciwko Krajowej Radzie Sądownictwa

(Sprawa C-824/18)

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62018CN0824:PL:HTML

https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-nsa-pyta-trybunal-ue-o-kolejne-zmiany-prawa-w-polsce,nId,3076201