Apel do Komisji Europejskiej

Dear Colleagues, European Magistrates

For 5 years there is ongoing process of deterioration of legal system in Poland. The situation is getting worse each month. Polish authorities continue to openly abuse, harass and intimidate judges and prosecutors who are seeking to defend the rule of law. We also observe, that developments in Poland, encourage politicians in other European states to limit judicial independence in their systems. The ‘1000 Robes March’, which was held on January 11, 2020 in Warsaw proved, that we are one European Magistrate’s family. Fighting for Rule of Law in Poland, we fight for Rule of Law in the whole Europe. Hence we kindly encourage you to disseminate the attached letter to the European Commission among magistrates  and associations which are your members.

The letter can be signed using the following link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLIOzmTeSG6bx85kOQPHybRGeXc7ixj_RLhyS22_XSBd6JAQ/viewform

We are looking forward to your support

The President of Polish Judges Association IUSTITIA

Krystian Markiewicz

-----


Drogie Koleżanki i Koledzy

Od 5 lat trwa proces niszczenia sytemu prawa w Polsce. Sytuacja pogarsza się z każdym miesiącem. Polskie władze otwarcie kontynuują proces niszczenia i zastraszania sędziów i prokuratorów, którzy bronią porządku prawnego w Polsce. Obserwujemy, że to co się dzieje w Polsce, zachęca polityków w innych krajach europejskich do ograniczania niezależności sędziów, także w ich systemach prawnych. Marsz 1000 tóg z 11 stycznia 2020r pokazał, że jesteśmy jedną europejską rodziną sędziów i prokuratorów. Walcząc o porządek prawny w Polsce, walczymy o porządek prawny w całej Europie. Dlatego zachęcamy Was do podpisania załączonego pisma do Komisji Europejskiej.

Można to zrobić poprzez podpisanie listu dostępnego pod linkiem:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLIOzmTeSG6bx85kOQPHybRGeXc7ixj_RLhyS22_XSBd6JAQ/viewform

Liczymy na Wasze wsparcie

dr hab. prof US

Krystian Markiewicz

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA