Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

List prof. Krystiana Markiewicza - Prezesa Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia z okazji jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości

2 sierpnia 2018r. Sąd Najwyższy skierował do TSUE 5 pytań prejudycjalnych

Postanowieniem z 2 sierpnia 2018r. Sąd Najwyższy w ramach Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, w składzie: SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący), SSN Jolanta Frańczak, SSN Halina Kiryło, SSN Maciej Pacuda, SSN Krzysztof Rączka (sprawozdawca, uzasadnienie), SSN Jolanta Strusińska-Żukowska (sprawozdawca), SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec w sprawie III UZP 4/18 skierował do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 5 ...

Sprawozdanie z 61 Spotkania Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów, w Marrakeszu, w październiku 2018 roku

Wprowadzenie

Spotkanie w Maroku odbyło się pod patronatem Króla Maroka Muhammeda VI, jego organizatorami było Międzynarodowe Stowarzyszenie Sędziów (IAJ), które zrzesza stowarzyszenia sędziowskie z 90 krajów oraz Stowarzyszenie Sędziów Marokańskich „Hassania”. 

Rezolucja Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów w sprawie Polski

Rezolucja Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów w sprawie Polski Europejskie Stowarzyszenie Sędziów jest świadome trosk, w szczególności wyrażanym ostatnio przez sędziów Sądów Apelacyjnych w Poznaniu, Krakowie i Katowicach dotyczących sytuacji sądownictwa w Polsce. Stowarzyszenie w szczególności akcentuje kwestie dotyczące zagrożeniu niezawisłości sądownictwa spowodowane ostatnimi zmianami legislacyjnymi w ustroju sądownictwa przeprowadzonymi przez rząd i mającymi na c...

Postanowienie TSUE z 19 października 2018 r. w przedmiocie zawieszenia przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym

Przedstawiamy pełną treść postanowienia Trybunału Sprawiedliwości UE z 19 października 2018r. gdzie: a)zawieszono stosowanie przepisów art. 37 §§ 1–4 i art.111 §§ 1 i 1a ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U. z 2018 r., poz. 5), art. 5 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz.1045) (zwanych dalej „spornymi przepisami prawa krajowe...

Komunikaty

Media