Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Uchwała Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 10.09.2018 r.

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi, w trosce o należyte funkcjonowanie polskiego wymiaru sprawiedliwości jako dobra wspólnego wszystkich Polaków: 1. w związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej informacjami o przypadkach wzywania przez zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego Sądów Powszechnych członków Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, w tym zwłaszcza sędziów Krystiana Markiewicza, Bartłomieja Przymusińskiego i Igora...

Uchwała Zarządu Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" z dnia 10 września 2018 roku

Zarząd Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" wyraża stanowczy sprzeciw wobec działań podejmowanych przez zastępcę rzecznika dyscyplinarnego wobec sędziów Igora Tulei i Bartłomieja Przymusińskiego i innych członków SSP „Iustitia”.   Wzywanie sędziów do składania wyjaśnień w związku z ich udziałem w debacie publicznej  oceniamy jednoznacznie jako zapowiedź wszczęcia postępowań dyscyplinarnych i próbę zastrasze...

UCHWAŁA ZGROMADZENIA OGÓLNEGO SĘDZIÓW OKRĘGU GORZOWSKIEGO z dnia 10 września 2018 r.

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Gorzowskiego wyraża podziękowania dla wszystkich obywateli, którzy wspólnie z sędziami, polskimi i zagranicznymi korporacjami prawniczymi, organizacjami pozarządowymi i Rzecznikiem Praw Obywatelskich stają w obronie Konstytucji RP, niezależności sądów i niezawisłości sędziów.   Ponadto  Zgromadzenie: 1. Solidaryzuje się z sędziami Sądu Najwyższego, okręgów krakowskiego,  warszawskiego, łódzkiego o...

Zespół Interwencyjny Forum Współpracy Sędziów protestuje przeciwko szykanowaniu sędziego Waldemara Żurka

Uchwała Zespołu Interwencyjnego Forum Współpracy Sędziów nr 7/2018 z dnia 04 września 2018 r. Zespół Interwencyjny Forum Współpracy Sędziów stanowczo protestuje przeciwko przeniesieniu Pana Sędziego Waldemara Żurka, wbrew woli sędziego, do innego wydziału Sądu Okręgowego w Krakowie. Podjęcie takiej decyzji przez Prezesa Sądu - i to także przy odmowie podjęcia przez członków Kolegium tego Sądu uchwały popierającej projekt Prezesa - uznajemy przede wszystkim za szykan...

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia z dnia 03.09.2018 r. w sprawie wypowiedzi posła Stanisława Piotrowicza-członka KRS

Krajowa Rada Sądownictwa W związku z wypowiedzią posła Prawa i Sprawiedliwości Stanisława Piotrowicza, który w dniu 27 sierpnia 2018 mówiąc o rzekomych przywilejach Sędziów Sądu Najwyższego stwierdził: „żeby sędziowie, którzy są zwykłymi złodziejami, nie orzekali dalej”, oczekujemy od Państwa reakcji w tej sprawie: wezwania Pana posła do złożenia wyjaśnień, upomnienia go i zobowiązania do publicznego przeproszenia.  Nazwanie publicznie sędziów najważn...

Komunikaty

Media