Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich sędziów.
Naszą główną misją jest obrona wolności i praw obywatelskich, fundamentu demokratycznej Polski, należącej do Unii Europejskiej.
Działamy od ponad 25 lat, w tym w międzynarodowych organizacjach sędziowskich Skupiamy ponad 3 500 sędziów, najwięcej w Polsce.

Uchwała Zebrania Członków Śląskiego Oddziału Iustitii z dnia 19 czerwca 2018 r. (nr 4/19-06-2018)

19 czerwca 2018r. odbyło pierwsze po połączeniu z Oddziałem w Bielsku-Białej Zebranie Członków Śląskiego Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia, podczas którego podjęto uchwałę o treści jak poniżej: Śląski Oddział Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia sprzeciwia się politycznej akcji odsuwania dużej części sędziów od orzekania w Sądzie Najwyższym i przenoszenia ich w stan spoczynku. Naruszy ona podstawowe zasady demokratycznego państwa prawa, będzi...

Uchwały Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 18 czerwca 2018 roku

1.Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Krakowie popiera apele wzywające Komisję Europejską do skierowania ustawy o Sądzie Najwyższym do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wraz z wnioskiem o zastosowanie środka tymczasowego wstrzymującego jej wykonywanie, zanim po 3 lipca 2018 r. dojdzie do zmian składu Sądu Najwyższego które podporządkują go czynnikowi politycznemu, podobnie jak uprzednio stało się z Trybunałem Konstytucyjnym i Krajową Ra...

Uchwała Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 11 czerwca 2018 r.

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi: 1.przyłącza się do apeli wzywających Komisję Europejską do skierowania ustawy o Sądzie Najwyższym do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonywania ustawy; 2.uznaje poprawki wprowadzone do ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, ustawy o Sądzie Najwyższym i ustawy o Trybunale Konstytucyjnym ustawami z dnia 12 kwietnia 2018 r....

Uchwała Zebrania Członków Oddziału Gorzowskiego Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” z dnia 15.06.2018 r.

Zebranie Członków Oddziału Gorzowskiego Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” wyraża podziękowania dla wszystkich obywateli, którzy wspólnie z sędziami, korporacjami prawniczymi, organizacjami pozarządowymi i Rzecznikiem Praw Obywatelskich stają w obronie Konstytucji RP i niezależności sądów.Ponadto Zebranie: Przyłącza się apeli adresowanych do Komisji Europejskiej o niezwłoczne skierowanie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej skargi na ustawę o Sądz...

Uchwały Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 14.06.2018 r.

Uchwała z 14 czerwca 2018 r. (uchwała nr 4) Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie z troski o wspólne dobro, jakim jest niezależny od władzy politycznej, sprawnie działający, oparty na demokratycznych podstawach i wartościach powszechnie akceptowanych w UE, system wymiaru sprawiedliwości, postanawia, co następuje: Przyłącza się do apeli stowarzyszeń sędziowskich, korporacji prawniczych i organizacji pozarządowych o powstrzymanie masowego...

Komunikaty

Media